Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošos noteikumus "Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Stopiņu novada domes saistošie noteikumi Nr.27/15

2015.gada 16.decembrī (prot. Nr.64, p.7)

Par Stopiņu novada pašvaldības saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas
1.punktu, 45.panta piekto daļu, Pārejas noteikumu 34.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Stopiņu novada pašvaldība publicē Stopiņu novada domes pieņemtos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstus.

2. Noteikt, ka Stopiņu novada pašvaldība Stopiņu novada domes pieņemtos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstus publicē Stopiņu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā "Tēvzemīte".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs J.Pumpurs

 

Paskaidrojuma raksts
Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.27/15 "Par Stopiņu novada pašvaldības saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 6.novembrī stājās spēkā 2015.gada 8.oktobra likums "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"". Minētā likuma 3.punkts paredz, ka novada dome saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Pārejas noteikumu 34.punkts nosaka, ka novada dome 45.panta piektajā daļā minēto prasību par saistošo noteikumu publicēšanas vietas noteikšanu izpilda līdz 2016.gada 30.jūnijam.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz, ka Stopiņu novada domes pieņemtie saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksti tiks publicēti Stopiņu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā "Tēvzemīte".
3. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Nav.
4. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām Nav.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas.

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs J.Pumpurs

08.01.2016