Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojums Nr.4

Rīgā 1998.gada 31.jūlijā

Par Rīgas pilsētas domes 1997.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.72 "Reģistrācijas karšu un piekrišanas atļauju izsniegšanas kārtība tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas objektu darbībai Rīgā" ar grozījumiem, kas izdarīti 10.06.1997., darbības apturēšanu

Izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 49.pantu

1. 1997.gada 25.februārī Rīgas pilsētas dome izdeva saistošos noteikumus Nr.72 "Reģistrācijas karšu un piekrišanas atļauju izsniegšanas kārtība tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas objektu darbībai Rīgā", izdarot grozījumus 10.06.1997.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 4.pantu pašvaldības, realizējot valsts vietējo pārvaldi, likumos noteiktajos ietvaros ir publisko tiesību subjekts, t.i., pašvaldību lēmumiem, kuri pieņemti publisko tiesību jomā, jāatbilst likumu un Ministru kabineta noteikumu prasībām.

Minētie saistošie noteikumi ir pretrunā ar likuma "Par pašvaldībām" 12.panta, 14.panta 3.daļas un 43.panta, likuma "Par uzņēmējdarbību" 26. un 32.panta prasībām, kā arī Ministru kabineta 07.10.1997. noteikumu nr.348 "Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi" 5.punkta prasībām.

2. Pamatojoties uz izklāstīto motivāciju:

2.1. apturu Rīgas pilsētas domes 1997.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.72 "Reģistrācijas karšu un piekrišanas atļauju izsniegšanas kārtība tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas objektu darbībai Rīgā" ar grozījumiem, kas izdarīti 10.06.1997., darbību kā nelikumīgu;

2.2. rīkojumu publicēt oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un nosūtīt Rīgas pilsētas domes priekšsēdētājam A.Bērziņam.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pašvaldību lietu valsts ministrs J.Bunkšs