Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19

Jūrmalā 2007.gada 12.jūlijā (prot.Nr.14, 37.p.)
Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas “Teritorijas plānošanas likuma7.panta sestās daļas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām43.panta pirmās daļas 1.punktu, “Būvniecības likuma7.panta pirmās daļas 1.punktu,
Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 11.jūnija lēmumu Nr.394 “Par Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (Būvnoteikumi)
1997.gada redakcijas grozījumu uzsākšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 31.marta lēmumu
Nr.201 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu izstrādes uzsākšana”

1. Turpmāk aizstāt nosaukumu Jūrmalas Attīstības plāns (ģenerālplāns) ar nosaukumu Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs R.Munkevics
Ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma pilnu redakciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes arhīvā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.
21.07.2007