Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 22.09.2020. - ... / Spēkā esošā
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26

Daugavpilī 2015.gada 11.jūnijā (prot. Nr.12, 6.§)
Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka ēdināšanas izdevumu kompensēšanas apmēru un piešķiršanas kārtību Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno pamatizglītības programmu un vidējās izglītības programmu, klātienē un neklātienes programmas dienas nodaļas (līdz 19 gadu vecumam ieskaitot) izglītojamo ēdināšanai izglītības iestāžu ēdnīcās mācību gada ietvaros.

(Daugavpils pilsētas domes 12.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 37 redakcijā, kas grozīta ar 10.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.–12.klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumu kompensēšana tiek nodrošināta šādā kārtībā:

2.1. 1.–4.klašu izglītojamajiem – no valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem;

2.2. 5.–12.klašu izglītojamajiem – no neizmantotajiem valsts budžeta līdzekļiem, starpību sedzot no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 35; 12.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

3. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde nosaka kārtību, kādā piešķir un izlieto valsts un pašvaldības budžeta līdzekļus izglītojamo ēdināšanai.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.septembrī.

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 12.jūlija saistošos noteikumus Nr.14 "Ēdināšanas izdevumu atvieglojumi izglītojamajiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012., Nr.127 (4730), 2013., 35 (4841), 2013., 165 (4971)., 2014., 43 (5103)).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
22.09.2020