Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.61

(prot. Nr.14/5) 2003.gada 16.oktobrī

Teritorijas Langervaldes ielā, Jelgavā, (Ziemeļaustrumu rūpniecības rajons) detālplānojums

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 14. un 43.pantu un MK noteikumiem Nr.423 "Noteikumi par teritorijas plānojumiem"

Ar detālplānojuma pilnu tekstu un grafiskajiem materiāliem var iepazīties Jelgavas pilsētas Būvvaldē Jelgavā, Lielā ielā 11, 318.kabinetā.

 

 

6.Apbūves noteikumi

Detālplānojuma teritorijas apbūve ir veicama saskaņā ar Būvniecības likumu (10.08.95.) , Vispārīgajiem būvnoteikumiem (01.04.97.), Latvijas Būvnormatīviem, MK 2000.gada 5.decembra noteikumiem Nr.423 "Noteikumi par teritorijas plānojumiem" un Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.39 "Jelgavas apbūves noteikumi" (13.12.2001.)

 

6.1. R 1 - Ražošanas teritorija

6.1.1.Atļautā izmantošana - vispārīgās ražošanas uzņēmumi, noliktavas, enerģētiskās ražotnes, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti kā palīgizmantošana;

6.1.2.Teritorijas maksimālais apbūves blīvums - 60 %;

6.1.3.Teritorijas minimālā brīvā platība - 20 %;

6.1.4.Apbūves maksimālais augstums - atkarīgs no tehnoloģiskā procesa, nepārsniedzot 20 m;

6.1.5.Būvlaide - nosakāma individuāli;

6.1.6.Pieslēgumi - pieslēgums Ziediņu ceļam;

6.1.7.Iekšējais ceļu tīkls - veidot iekšējo apkalpojošo ceļu tīklu kopā ar jaunprojektējamiem objektiem pēc izveidojošās situācijas;

6.1.8. Visa veida kaitīgo faktoru iespējamā ietekme uz blakusesošajām teritorijām jānovērš zemesgabala robežās.

 

6.2. R 2 - Ražošanas teritorija

6.2.1.Atļautā izmantošana - vispārīgās ražošanas uzņēmumi, noliktavas, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti kā palīgizmantošana;

6.2.2.Teritorijas maksimālais apbūves blīvums - 60 %;

6.2.3.Teritorijas minimālā brīvā platība - 20 %;

6.2.4.Apbūves maksimālais augstums - atkarīgs no tehnoloģiskā procesa, nepārsniedzot 20 m;

6.2.5.Būvlaide - nosakāma individuāli;

6.2.6.Pieslēgumi - Langervaldes ielai;

6.2.7.Iekšējais ceļu tīkls - veidot iekšējo apkalpojošo ceļu tīklu kopā ar jaunprojektējamiem objektiem pēc izveidojošās situācijas;

6.2.8.Visa veida kaitīgo faktoru iespējamā ietekme uz blakusesošajām teritorijām jānovērš zemesgabala robežās.

 

6.3. R 3 - Ražošanas teritorija

6.3.1.Atļautā izmantošana - vispārīgās ražošanas uzņēmumi, noliktavas, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti kā palīgizmantošana;

6.3.2.Teritorijas maksimālais apbūves blīvums - 60 %;

6.3.3.Teritorijas minimālā brīvā platība - 20 %;

6.3.4.Apbūves maksimālais augstums - atkarīgs no tehnoloģiskā procesa, nepārsniedzot 20 m;

6.3.5.Būvlaide - nosakāma individuāli;

6.3.6.Pieslēgumi - Langervaldes ielai;

6.3.7.Iekšējais ceļu tīkls - veidot iekšējo apkalpojošo ceļu tīklu kopā ar jaunprojektējamiem objektiem pēc izveidojošās situācijas;

6.3.8.Visa veida kaitīgo faktoru iespējamā ietekme uz blakusesošajām teritorijām jānovērš zemesgabala robežās.

22.11.2003