Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ludzas novada domes 2021. gada 16. jūlija saistošos noteikumus "Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".
Ciblas novada domes saistošie noteikumi Nr.12

2015.gada 26.novembrī
Par Ciblas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes
2015.gada 26.novembra sēdes lēmumu Nr.14
(prot. Nr.14, 18.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta 5.daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ciblas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Ciblas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Ciblas novada domes informatīvais izdevums "Ciblas Novada Ziņas".

Ciblas novada domes priekšsēdētājs J.Dombrovskis
Paskaidrojuma raksts
Ciblas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.12 "Par Ciblas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. Grozījumi likumā "Par pašvaldībām", kur 3.punktā ir teikts, ka izdarīti grozījumi likuma 45.pantā. Norādītā panta piektajā un sestajā daļā noteikts, ka novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka, ka Ciblas novada pašvaldības turpmāk izdodamo saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Ciblas novada domes informatīvais izdevums "Ciblas Novada Ziņas".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināmi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināmi.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināmi.
Ciblas novada domes priekšsēdētājs J.Dombrovskis
10.12.2015