Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.181

Valmierā 2013.gada 31.oktobrī

Par Valmieras pilsētas domes 2001.gada 21.jūnija saistošo noteikumu Nr.3 "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Valmieras pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
31.10.2013. lēmumu Nr.412 (prot. Nr.14, 30.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 2001.gada 21.jūnija saistošos noteikumus Nr.3 "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Valmieras pilsētā", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas domes 2001.gada 21.jūnija lēmumu Nr.188 (protokols Nr.8, 17.§).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.BoķisPaskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.181 "Par Valmieras pilsētas domes 2001.gada 21.jūnija saistošo noteikumu Nr.3 "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Valmieras pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Valmieras pilsētas domes 2001.gada 21.jūnija saistošie noteikumi Nr.3 "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Valmieras pilsētā" neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Valmieras pilsētas pašvaldības nolikumam.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 2001.gada 21.jūnija saistošie noteikumi Nr.3 "Suņu un kaķu kopšanas noteikumi Valmieras pilsētā", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas domes 2001.gada 21.jūnija lēmumu Nr.188 (protokols Nr.8, 17.§).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

17.12.2013