Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Kuldīgas novada domes 2021. gada 26. augusta saistošos noteikumus "Par Kuldīgas novada saistošo noteikumu publicēšanu".

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr.2015/22

Kuldīgā 2015.gada 29.decembrī

Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
2015.gada 29.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.14, 6.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā turpmāk publicējami izdotie Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi.

2. Kuldīgas novada pašvaldības turpmāk izdodamo saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Kuldīgas novada domes informatīvais izdevums "Kuldīgas Novada Vēstis".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I.Bērziņa

 

 

Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada domes 29.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.2015/22 "Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. Grozījumi likumā "Par pašvaldībām", kuru 3.punktā noteikts: "Izteikt 45.panta piekto un sesto daļu šādā redakcijā:[..] Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Kuldīgas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums tiek izplatīts visā novada teritorijā katrā mājsaimniecībā, tādēļ tas ir vislabākais veids, kā darīt zināmus pašvaldības saistošos noteikumus plašākai sabiedrībai.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka Kuldīgas novada pašvaldības turpmāk izdodamo saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Kuldīgas novada domes informatīvais izdevums "Kuldīgas Novada Vēstis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I.Bērziņa

12.02.2016