Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 10/10

Smiltenē 2010. gada 26. augustā
Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
26.08.2010. lēmumu (prot. Nr. 10, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma
"Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 1. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka likmes, atvieglojumus un kārtību, kādā maksājama nodeva par Smiltenes novada domes (turpmāk tekstā – Dome) vai tās iestāžu un struktūrvienību izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām.

2. Noteikt nodevas par Domes vai tās iestāžu un struktūrvienību izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu:

Nodevas objektsMērvienībaNodevas likme, euro
2.1. Domes lēmumi, to izraksti, protokola izraksti, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti1 lpp.1,40
2.2. Novada pašvaldības izsniegtās izziņas juridiskām un fiziskām personām pēc viņu pieprasījumaEksemplārs1,40
2.3. Izziņas no novada pašvaldības arhīvaEksemplārs4,20
2.4. Apstiprinātas dokumentu kopijas no pašvaldības arhīva1 lpp.1,40
2.5. Saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu, instrukciju apliecinātas kopijasEksemplārs1,40

(Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 23/13 redakcijā)

3. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem šajos noteikumos minētos pašvaldības izstrādātos oficiālos dokumentus un to apliecinātas kopijas.

4. Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms dokumentu izsniegšanas.

5. Nodeva iemaksājama:

5.1. skaidrā naudā Domes vai iestādes atbildīgajam speciālistam, par nodevas samaksu tiek izsniegta kvīts;

5.2. ar pārskaitījumu Domes vai iestādes kontā.

6. No nodevas maksāšanas atbrīvojamas:

6.1. Domes iestādes un uzņēmumi;

6.2. maznodrošinātas un trūcīgas personas, politiski represētās personas, 1. un 2. grupas invalīdi.

7. Lai saņemtu pašvaldības nodevas samaksas atvieglojumu, šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētās personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu, ja šāds dokuments nav Domes rīcībā.

8. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Smiltenes pilsētas domes 2004. gada 21. jūnija saistošie noteikumi Nr. 1/04 "Nodeva par Smiltenes pilsētas domes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu", Palsmanes pagasta padomes 2006. gada 27. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Par Palsmanes pagasta pašvaldības nodevām" 2. punkts.

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietniece I. Vergina
01.01.2014