Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Burtnieku novada domes 2021. gada 20. janvāra saistošos noteikumus "Par Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 3/2016

Burtnieku novada Valmieras pagastā 2016. gada 20. janvārī

Par Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
2016. gada 20. janvāra sēdes lēmumu Nr. 36
(prot. Nr. 1, 36. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Burtnieku novada pašvaldības informatīvais izdevums "Burtnieku Novada Vēstis".

Burtnieku novada domes priekšsēdētājs K. Sedvalds

 

Paskaidrojuma raksts
Burtnieku novada pašvaldības 2016. gada 20. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2016 "Par Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. Grozījumi likumā "Par pašvaldībām", kur 3. punktā ir teikts, ka izdarīti grozījumi likuma 45. pantā. Norādītā panta piektajā un sestajā daļā noteikts, ka novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie nosaka, ka Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Burtnieku novada pašvaldības informatīvais izdevums "Burtnieku Novada Vēstis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināmi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināmi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināmi.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināmi.

Burtnieku novada domes priekšsēdētājs K. Sedvalds

09.04.2020