Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 18.01.2019. - 07.10.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Gulbenes novada domes 2021. gada 26. augusta saistošos noteikumus Nr. 19 "Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā".
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 30

Gulbenē 2012. gada 27. decembrī
Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā
APSTIPRINĀTI
Gulbenes novada domes
2012. gada 27. decembra sēdē Nr. 19, 64. §

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
7. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma
35. panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā (turpmāk – noteikumi), nosaka Gulbenes novada pašvaldības pabalsta veselības aprūpes pakalpojuma daļēju segšanas (turpmāk – pabalsts) apmēru, saņemšanas kārtību, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pabalstu var saņemt personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Gulbenes novada administratīvā teritorijā.

3. Pabalsts tiek piešķirts izvērtējot ģimenes ienākumus atbilstoši pielikumā pievienotajai ienākumu deklarācijai (turpmāk - deklarācija).

4. Personas, kuras ir tiesīgas saņemt pabalstu ir:

4.1. Pensionārs vai persona ar invaliditāti, kura ģimenē ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 60 procentus no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.
 
4.2. Ģimene, kurā audzina 3 un vairāk nepilngadīgus bērnus, kurā ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 60 procentus no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.

4.3. Trūcīgas ģimenes (personas).

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 25.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 7; 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 29.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

4.1 Noteikumu 4.1. un 4.2. punktā minētajām personām ir tiesības saņemt pabalstu, ja viņām piederošu naudas līdzekļu uzkrājums nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru.

(Gulbenes novada domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

II. Pabalsta veidi un apmērs

5. Ārstēšanās izdevumu segšanai, tai skaitā zobārstniecības un zobu protezēšanas, medicīniskās rehabilitācijas izdevumu segšanai – līdz 85 EUR gadā vienai personai.

(Gulbenes novada domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

6. Medikamentu iegādei, izņemot uztura bagātinātājus (ja vien tos nav izrakstījis veselības aprūpes speciālists) – līdz 35,00 EUR vienai personai gadā.

(Gulbenes novada domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

7. Ārstniecisko lēcu vai optisko briļļu iegādei bērnam – līdz 30 EUR vienai personai gadā, saskaņā ar medicīnas speciālista izrakstītu recepti.

(Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

8. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

III. Pabalsta piešķiršanas, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

9. Noteikumu 4. punktā minētajām personām, lai saņemtu pabalstu, Gulbenes novada Sociālajā dienestā jāiesniedz::

9.1. rakstisks iesniegums;

9.2. ienākumu deklarācija un tajā norādīto ziņu apstiprinoši dokumenti, izņemot Noteikumu 4.3. punktā minētajām personām;

9.3. darījumu apliecinošu dokumentu: kases čeki ar vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi vai stingrās uzskaites kvīti, kuros norādīts iegādātais medikaments;

9.4. (svītrots ar Gulbenes novada domes 29.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 17).

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 25.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 7; 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; 29.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

9.1 Noteikumu 4.3. punktā minētajām personām noteikumu 9.2. punktā minētie dokumenti nav jāiesniedz.

(Gulbenes novada domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

9.2 Personas ienākumu deklarācijā norādītās ziņas tiek ņemtas vērā 3 (trīs) mēnešu periodā pēc deklarācijas iesniegšanas Gulbenes novada Sociālajā dienestā. Personai, pieprasot pabalstu pēc minētā 3 (trīs) mēnešu perioda, nepieciešams iesniegt jaunu ienākumu deklarāciju.

(Gulbenes novada domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

10. Sociālais dienests pēc iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš, novērtē personas nepieciešamību pēc pabalsta un pieņem lēmumu.

11. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.

12. Pabalsta atteikuma gadījumā sociālais dienests lēmumu klientam paziņo rakstveidā, norādot atteikuma iemeslu, apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

13. Pabalstu izmaksā 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

IV. Noslēguma jautājumi

14. Noteikumi stājas spēkā 2013. gada 1. janvārī.

15. Noteikumi publicējami Gulbenes novada pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā "Gulbenes Novada Ziņas".

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja S. Daudziņa
18.01.2019