Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.215

Valmierā 2014.gada 28.augustā

Par Valmieras pilsētas domes 2003.gada 15.maija saistošo noteikumu Nr.2 "Par kārtību Bērnu rotaļu laukuma teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
28.08.2014. lēmumu Nr.266 (prot. Nr.12, 22.§)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
27.punktu un 41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 2003.gada 15.maija saistošos noteikumus Nr.2 "Par kārtību Bērnu rotaļu laukuma teritorijā".

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.BoķisPaskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 28.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.215 "Par Valmieras pilsētas domes 2003.gada 15.maija saistošo noteikumu Nr.2 "Par kārtību Bērnu rotaļu laukuma teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nav aktuāli, jo saistošo noteikumu pielikumā Nr.1 noteiktais objekts - bērnu rotaļu laukums, uz kuru attiecināti minētie noteikumi, ir demontēts.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar šiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 2003.gada 15.maija saistošie noteikumi Nr.2 "Par kārtību Bērnu rotaļu laukuma teritorijā", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas domes 2003.gada 15.maija lēmumu Nr.227 (protokols Nr.11, 15.§).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

08.10.2014