Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 11.06.2011. - 06.03.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas Domes saistošie noteikumi Nr.10

Rīgā 1998.gada 24.februārī (prot. Nr.39, 11.§)
Rīgas sabiedriskā transporta (tramvajs, trolejbuss un autobuss) lietošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām15.panta pirmās daļas 19.punktu
un 43.panta pirmās daļas 8.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumu Nr.843 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība34. un 66.punktu
(Rīgas domes 31.03.2009. saistošo noteikumu Nr.163 redakcijā)
1. Pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas kārtība

1.1. Iekāpt un izkāpt no tramvaja, trolejbusa un autobusa (turpmāk tekstā - transporta līdzeklis) pasažieriem atļauts tikai pieturās pēc transporta līdzekļa pilnīgas apstāšanās.

1.2. Tiesības iekāpt pa priekšējām durvīm ir:

1.2.1. gados veciem cilvēkiem un invalīdiem;

1.2.2. pasažieriem ar bērniem līdz 7 gadu vecumam;

1.2.3. grūtniecēm.

Transporta līdzekļa vadītāja (turpmāk tekstā - vadītājs) pienākums ir regulēt pasažieru iekāpšanu pa priekšējām durvīm.

2. Braukšana un bagāžas pārvadāšana

2.1. Priekšējās vietas transporta līdzekļa salonā paredzētas invalīdiem un gados vecākiem pasažieriem, pasažieriem ar bērniem līdz 7 gadu vecumam, grūtniecēm.

Citu pasažieru pienākums ir atbrīvot aizņemtās vietas pēc minēto personu, vadītāja vai kontroliera pirmā pieprasījuma.

(Grozīts ar Rīgas domes 31.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.163)

2.2. Pasažiera braukšanas tiesības apliecina derīga vienreizējā braukšanas biļete, derīga abonementa biļete – personalizēta viedkarte (paredzēta personalizētam pasažierim) vai nepersonalizēta viedkarte vai viedbiļete (paredzēta jebkuram tās uzrādītājam), kura satur informāciju par biļetes veidu (biļetes veidiem) un autorizācijas kodu, vai cits braukšanas tiesības apliecinošs dokuments normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Dzīvnieka pārvadāšanas tiesības apliecina derīga vienreizējā bagāžas biļete.

Pasažiera pienākums ir izmantot pārvadātāja (sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja) noteikta parauga vienreizējo braukšanas biļeti, vienreizējo bagāžas biļeti vai abonementa biļeti.

Abonementa biļetē ielādēto biļešu veidu var izmantot 12 mēnešu laikā pēc tā iegādes. Viedkartē var ielādēt vairākus biļešu veidus. Ja viedkartē ir ielādēti vairāki biļešu veidi, kas sakrīt kādā daļā, elektroniskais kartes lasītājs autorizē to biļešu veidu, kurš pasažierim, rēķinot viena brauciena vidējās izmaksas, ir vislētākais, bet, ja viena brauciena vidējās izmaksas ir vienādas, elektroniskais kartes lasītājs autorizē to biļešu veidu, kurš iegādāts agrāk.

Ja pasažieris neizmanto abonementa biļeti vai citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu, pasažiera pienākums ir nekavējoties pēc iekāpšanas transporta līdzeklī sagatavot pēc iespējas precīzu naudu un iegādāties pie vadītāja vienreizējo braukšanas biļeti.

Abonementa biļete ir derīga atbilstoši tajā ielādētajai informācijai: viedkartē – par transporta līdzekli, termiņu, braucienu skaitu un/vai maršrutu, viedbiļetē – par termiņu un/vai braucienu skaitu. Ja personalizētajā vai nepersonalizētajā viedkartē ir ielādēta informācija par iespēju braukt noteiktā termiņā vienā maršrutā, tā ir derīga tajā maršrutā, kurā pasažieris pēc iegādes veicis tās pirmo autorizāciju. Atļauts ar viena maršruta viedkarti braukt pa citu maršrutu tā paša veida transporta līdzeklī maršrutu sakritības robežās.

Ja pasažieris pirms iekāpšanas transporta līdzeklī ir iegādājies abonementa biļeti, pasažiera pienākums ir nekavējoties pēc iekāpšanas transporta līdzeklī pietuvināt abonementa biļeti elektroniskajam kartes lasītājam, līdz uz lasītāja iedegas zaļā gaisma, kas apliecina brauciena autorizāciju.

Vienreizējā braukšanas biļete ir derīga braukšanai vienā virzienā līdz maršruta galapunktam (galapieturai) tikai tajā trans­porta līdzeklī, kurā tā nopirkta pie vadītāja, no tās iegādes brīža līdz izkāpšanai no transporta līdzekļa.

(Rīgas domes 31.03.2009. saistošo noteikumu Nr.163 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.130)

2.3. Pasažieru pienākums ir saglabāt iegādātās biļetes līdz brauciena beigām un uzrādīt tās pēc vadītāja vai kontroliera pirmā pieprasījuma.

Personām, kas izmanto personalizētajā viedkartē ielādētu biļešu veidu ar normatīvajos aktos paredzētajiem braukšanas maksas atvieglojumiem, transporta līdzeklī nav jāuzrāda dokumenti, kas apliecina tiesības saņemt šos atvieglojumus. Ja persona neizmanto personalizēto viedkarti, bet izmanto normatīvajos aktos paredzētos braukšanas maksas atvieglojumus, tai ir pienākums uzrādīt atvieglojumus apliecinošus dokumentus.

Pasažieru pienākums ir visus braukšanas tiesības apliecinošos dokumentus (vienreizējās braukšanas biļetes, abonementa biļetes, vienreizējās bagāžas biļetes un/vai citus braukšanas tiesības apliecinošus dokumentus) uzrādīt kontrolierim, iedodot minētos dokumentus kontrolierim rokās.

Pasažieriem ir savlaicīgi jāsamaksā par braukšanu un dzīvnieku pārvadāšanu. Ja pasažieris, kas izmanto abonementa biļeti, pirms iekāpšanas transporta līdzeklī nav samaksājis par braucienu, elektroniskais kartes lasītājs neautorizē braucienu, un pasažieris ir uzskatāms par pasažieri bez biļetes.

Pasažieri, kuri transporta līdzeklī nevar uzrādīt derīgu vienreizējo braukšanas biļeti, vienreizējo bagāžas biļeti, abonementa biļeti vai citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu, uzskatāmi par pasažieriem bez biļetes un saucami pie atbildības tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Soda uzlikšana neatbrīvo pasažieri no vienreizējās braukšanas biļetes iegādes.

(Rīgas domes 31.03.2009. saistošo noteikumu Nr.163 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.130)

2.4. Ja ceļā radies negaidīts satiksmes pārtraukums vai ja transporta līdzeklis nevar turpināt ceļu tehnisku bojājumu dēļ, vadītājs bez maksas izsniedz pasažierim vienreizējo pārsēšanās biļeti, ja pasažieris var uzrādīt derīgu vienreizējo braukšanas biļeti vai abonementa biļeti, kurā autorizēts attiecīgais brauciens. Pasažieriem ir tiesības izmantot vienreizējo pārsēšanās biļeti vienu stundu no tās izsniegšanas brīža jebkurā pārvadātāja transporta līdzeklī, kurš brauc jebkurā virzienā. Piespiedu pārsēšanās gadījumā tiesības pārvadāt dzīvnieku apliecina iepriekš iegādāta vienreizējā bagāžas biļete, ja to uzrāda kopā ar derīgu vienreizējo pārsēšanās biļeti.

(Rīgas domes 31.03.2009. saistošo noteikumu Nr.163 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.130)

2.5. (Svītrots ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.130)

2.6. Par transporta līdzeklī pārvadāšanai atļautās bagāžas pārvadāšanu vienreizējā bagāžas biļete nav jāiegādājas. Vienreizējā bagāžas biļete jāiegādājas tikai par suņa pārvadāšanu, izņemot gadījumus, ja suns tiek pārvadāts piemērotā somā, kastē vai citā dzīvnieku pārvadāšanai atbilstošā veidā kā rokas bagāža vai kā vājredzīgā pavadonis (pasažierim uzrādot attiecīgu dokumentu). Policijas dienesta suņi tiek pārvadāti bez maksas, policijas darbiniekam uzrādot speciālu dienesta apliecību.

(Rīgas domes 07.06.2011. saistošo noteikumu Nr.130 redakcijā)

2.7. Pasažierim aizliegts pārvadāt:

2.7.1. ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas vai kodīgas vielas;

2.7.2. asus priekšmetus bez pārvalkiem;

2.7.3. šaujamieročus bez apvalka;

2.7.4. smērējošus vai smakojošus priekšmetus;

2.7.5. bagāžu, kuras izmēru (garums, augstums, platums) summa pārsniedz 300 cm;

2.7.6. rokas bagāžu, kuras garums pārsniedz 180 cm;

2.7.7. dzīvniekus (izņemot suņus, kas pārvadājami atbilstoši 2.6.punktā noteiktajai kārtībai, kā arī izņemot kaķus un citus mazus dzīvniekus, kas pārvadājami krātiņā vai citā atbilstošā veidā saskaņā ar vispārējiem bagāžas pārvadāšanas noteikumiem).

2.7.5. un 2.7.6.apakšpunktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz tehniskajiem palīglīdzekļiem personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem un gados veciem cilvēkiem, kas nodrošina to pārvietošanos, un vienas sporta inventāra vienības vai mūzikas instrumenta pārvadāšanu, ja transporta līdzekļa tehniskās iespējas to pieļauj.

(Grozīts ar Rīgas domes 31.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.163; Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.130)

2.8. Pasažierim aizliegts:

2.8.1. iekāpt vai izkāpt no transporta līdzekļa tā kustības laikā;

2.8.2. braukt uz kāpnēm un citām izvirzītajām transporta līdzekļa daļām;

2.8.3. iedarbināt signalizāciju, bremzes un citas ierīces (izņemot, kad nepieciešams novērst nelaimes gadījumu);

2.8.4. atvērt transporta līdzekļa durvis pirms tā pilnīgas apstāšanās;

2.8.5. kavēt transporta līdzekļa durvju atvēršanu vai aizvēršanu;

2.8.6. atvērt transporta līdzekļa salona kreisās puses logus, izliekties pa logiem vai durvīm;

2.8.7. bojāt transporta līdzekļa salonā esošās iekārtas un inventāru;

2.8.8. ļaut bērniem uz sēdekļiem stāvēt kājās vai tupēt uz ceļiem;

2.8.9. smēķēt, aizdedzināt sērkociņus vai šķiltavas;

2.8.10. piegružot salonu;

2.8.11. trokšņot, dziedāt, spēlēt mūzikas instrumentus vai lietot skaņu atskaņošanas aparatūru;

2.8.12. braukt smērējošā apģērbā;

2.8.13. braukt reibuma stāvoklī, traucējot pārējos pasažierus, vadītāju;

2.8.14. traucēt vadītāju ar nepamatotām sarunām;

2.8.15. izvietot salonos reklāmas un paziņojumus;

2.8.16. iekāpt un braukt transporta līdzeklī ar skrituļslidām;

2.8.17. braukšanas biļeti nodot citam pasažierim, lai šo biļeti izmantotu braucienam minētajā transporta līdzeklī.

(Grozīts ar Rīgas domes 31.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.163)

2.9. Brauciena laikā pasažieriem jāturas pie transporta līdzekļa salonā esošajiem atbalsta stieņiem vai siksnām.

2.10. Piebraucot maršruta galapunktam (gala pieturai), kur atrodas dispečerpunkts un paredzēta transporta līdzekļu stāvēšana, pasažieriem jāizkāpj no transporta līdzekļa.

2.11. Transporta līdzekļa salonā atrastas nozaudētas lietas (dažādi priekšmeti, dokumenti, nauda u.c.) atradējam jānodod vadītājam vai maršruta galapunkta atbildīgajai amatpersonai.

(Grozīts ar Rīgas domes 31.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.163)

2.12. Vadītājam vai kontrolierim ir tiesības neuzņemt transporta līdzeklī, izsēdināt no tā vai arī nodot pasažieri, kas pārkāpj šos noteikumus vai neievēro sabiedrisko kārtību, policijai, kā arī tiesības atteikties pārvadāt bagāžu, ja tā neatbilst šo noteikumu prasībām.

(Rīgas domes 10.04.2007. saistošo noteikumu Nr.76 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 31.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.163)

3. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu un sodu uzlikšanas kārtība

3.1. Par braukšanu bez vienreizējās braukšanas biļetes, abonementa biļetes vai cita braukšanas tiesības apliecinoša dokumenta (kas apliecina tiesības braukt transporta līdzeklī bez maksas vai ar braukšanas maksas atvieglojumiem), par bagāžas pārvadāšanu bez vienreizējās bagāžas biļetes, kā arī neatļautas bagāžas pārvadāšanu un citiem šo noteikumu pārkāpumiem var uzlikt naudas sodu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 135.pantu, 136.panta pirmās daļas 1.punktu un 137.pantu.

(Rīgas domes 31.03.2009. saistošo noteikumu Nr.163 redakcijā)

3.2. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” Kontroles daļa un Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienests.

(Rīgas domes 10.04.2007. saistošo noteikumu Nr.76 redakcijā)

3.3. Izskatot lietas par šo noteikumu pārkāpumiem, sastādīt administratīvos protokolus un uzlikt administratīvos sodus var:

3.3.1. šādi Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” darbinieki:

3.3.1.1. Kontroles daļas vadītājs;

3.3.1.2. Kontroles daļas vadītāja vietnieks;

3.3.1.3. transporta līdzekļu biļešu kontrolieri.

3.3.2. Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienesta amatpersonas.

(Rīgas domes 10.04.2007. saistošo noteikumu Nr.76 redakcijā)

3.4. Ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto sodu, noteikumu 3.3. punktā minētās amatpersonas var uzlikt administratīvo sodu pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu par administratīvo pārkāpumu un izsniedzot noteikta parauga kvīti.

Šo noteikumu 3.3.punktā minēto amatpersonu pieņemtos administratīvos aktus vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt, vēršoties pie Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora.

Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Rīgas domes 10.04.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.76)

3.5. Par šo noteikumu pārkāpumiem iekasētā soda nauda ieskaitāma to institūciju, kas uzlikušas sodu, norēķinu kontos un izmantojama minēto institūciju pamatfunkciju nodrošināšanai un darbinieku materiālajai stimulēšanai.

(Grozīts ar Rīgas domes 10.04.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.76)

Noslēguma jautājumi

(Nodaļa Rīgas domes 10.04.2007. saistošo noteikumu Nr.76 redakcijā)

1. Rīgas domes Satiksmes departaments ir atbildīgs par šo noteikumu izpildes novērošanu.

2. Saistošie noteikumi publicējami likuma “Par pašvaldībām45.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Rīgas Domes priekšsēdētājs A.Bērziņš
11.06.2011