Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 31

Liepājā 2020. gada 18. jūnijā (prot. Nr. 9, 10. §)

Par Liepājas pilsētas domes 2008. gada 5. jūnija saistošo noteikumu Nr. 17 "Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2008. gada 5. jūnija saistošos noteikumus Nr. 17 "LIEPĀJAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀS ATBILDĪBAS NOTEIKUMI" ("Latvijas Vēstnesis", 2014, 101. nr.).

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

 

Saistošo noteikumu "Par Liepājas pilsētas domes 2008. gada 5. jūnija saistošo noteikumu Nr. 17 "Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2008. gada 5. jūnija saistošos noteikumus Nr. 17 "LIEPĀJAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀS ATBILDĪBAS NOTEIKUMI".
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Sakarā ar administratīvās atbildības reformu administratīvās atbildības regulējums iekļaujams speciālajos nozares normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos. Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3. punktā noteiktajam, lai nedublētu administratīvās atbildības regulējumu, kas ietverts citos ārējos normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumus, saistošie noteikumi atzīstami par spēku zaudējušiem, turpmāk piemērojot attiecīgo nozari regulējošos normatīvos aktus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Atceļot saistošos noteikumus, netiek sašaurinātas vai paplašinātas pašvaldības iestāžu esošās funkcijas. Līdz ar to izmaiņas attiecībās uz administratīvajām procedūrām nav konstatējamas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.
7. Paskaidrojuma raksta gatavotājs:
- amats
- vārds, uzvārds
- tālruņa Nr.
- paraksts

Juridiskās daļas juriste
Aija Mickus
63 404 788

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

27.06.2020