Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 22

Daugavpilī 2020. gada 28. maijā (prot. Nr. 23, 6. §)

Par Daugavpils pilsētas domes 2008. gada 31. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 "Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 28. maija lēmumu Nr. 218

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2008. gada 31. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, Nr. 34 (3818), Nr. 49 (3833), 2010, Nr. 154 (4346), 2011, Nr. 84 (4482), 2013, Nr. 210 (5016), Nr. 250 (5056), 2014, Nr. 138 (5198), Nr. 182 (5242), 2015, Nr. 74 (5392), Nr. 215 (5533), Nr. 229 (5547), 2016, Nr. 143 (5715), Nr. 188 (5760), 2017, Nr. 183 (6010), 2018, Nr. 41 (6127), 2019, Nr. 161 (6500), 2019, Nr. 218 (15)).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 28. maija saistošo noteikumu Nr. 22 "Par Daugavpils pilsētas domes 2008. gada 31. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 "Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 02.08.2019. vēstulē Nr. 1-18/7362, 24.10.2019. vēstulē Nr. 1-18/10037 norādīto, Daugavpils pilsētas domes 2008. gada 31. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība" ir atzīstami par spēku zaudējušiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek atzīti par spēku zaudējušiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

09.06.2020