Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.59

(prot. Nr.14/3) 2003.gada 16.oktobrī

Teritorijas Aviācijas ielā 30, Jelgavā, detālplānojums

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 14. un 43.pantu un
MK noteikumiem Nr.423 "Noteikumi par teritorijas plānojumiem"

Ar detālplānojuma pilnu tekstu un grafiskajiem materiāliem var iepazīties Jelgavas pilsētas Būvvaldē Jelgavā, Lielā ielā 11, 318.kabinetā.

6. Apbūves noteikumi

Detālplānojuma teritorijas apbūve ir veicama saskaņā ar Būvniecības likumu (10.08.95.), Vispārīgajiem būvnoteikumiem (01.04.97.), Latvijas Būvnormatīviem, MK 2000.gada 5.decembra noteikumiem Nr.423 "Noteikumi par teritorijas plānojumiem" un Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.39 "Jelgavas apbūves noteikumi" (13.12.2001.)

 

6.1. R 1 - Ražošanas teritorija

6.1.1.Atļautā izmantošana - vispārīgās ražošanas uzņēmumi, noliktavas, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti kā palīgizmantošana;

6.1.2.Teritorijas maksimālais apbūves blīvums - 60 %;

6.1.3.Teritorijas minimālā brīvā platība - 20 %;

6.1.4.Apbūves maksimālais augstums - atkarīgs no tehnoloģiskā procesa, nepārsniedzot 20 m;

6.1.5.Būvlaide - minimāli 6m no Aviācijas ielas sarkanās līnijas un 50 m no Loka maģistrāles sarkanās līnijas;

6.1.6.Pieslēgumi - pieslēgums Aviācijas ielas turpinājumam;

6.1.7.Iekšējais ceļu tīkls - veidot iekšējo apkalpojošo ceļu tīklu kopā ar jaunprojektējamiem objektiem pēc izveidojošās situācijas;

6.1.8.Visa veida kaitīgo faktoru iespējama ietekme uz blakus esošajām teritorijām ir jānovērš zemesgabala robežās.

 

6.2. R 2 - Ražošanas teritorija

6.2.1.Atļautā izmantošana - vispārīgās ražošanas uzņēmumi, noliktavas, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti kā palīgizmantošana;

6.2.2.Teritorijas maksimālais apbūves blīvums - 80 %;

6.2.3.Teritorijas minimālā brīvā platība - 20 %;

6.2.4.Apbūves maksimālais augstums - atkarīgs no tehnoloģiskā procesa, nepārsniedzot 20 m;

6.2.5.Būvlaide - minimāli 50 m no Loka maģistrāles sarkanās līnijas un 6 m no iekškvartāla ceļa un pārējām zemes robežām;

6.2.6.Pieslēgumi - iekškvartāla ceļam;

6.2.7.Iekšējais ceļu tīkls - veidot iekšējo apkalpojošo ceļu tīklu kopā ar jaunprojektējamiem objektiem pēc izveidojošās situācijas;

6.2.8.Visa veida kaitīgo faktoru iespējama ietekme uz blakus esošajām teritorijām ir jānovērš zemesgabala robežās.

 

6.3. R 3 - Ražošanas teritorija

6.3.1. Atļautā izmantošana - vispārīgās ražošanas uzņēmumi,

noliktavas, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti

kā palīgizmantošana;

6.3.2.Teritorijas maksimālais apbūves blīvums - 80 %;

6.3.3.Teritorijas minimālā brīvā platība - 20 %;

6.3.4.Apbūves maksimālais augstums - atkarīgs no tehnoloģiskā procesa, nepārsniedzot 20 m;

6.3.5.Būvlaide - minimāli 50 m no Loka maģistrāles sarkanās līnijas un 6 m no iekškvartāla ceļa un pārējām zemes robežām;

6.3.6.Pieslēgumi - iekškvartāla ceļam;

6.3.7.Iekšējais ceļu tīkls - veidot iekšējo apkalpojošo ceļu tīklu kopā ar jaunprojektējamiem objektiem pēc izveidojošās situācijas;

6.3.8.Visa veida kaitīgo faktoru iespējama ietekme uz blakus esošajām teritorijām ir jānovērš zemesgabala robežās.

 

6.4. R 4 - Noliktavu un komunālā teritorija

6.4.1.Atļautā izmantošana - noliktavas, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti kā palīgizmantošana;

6.4.2.Teritorijas maksimālais apbūves blīvums - 50 %;

6.4.3.Teritorijas minimālā brīvā platība - 20 %;

6.4.4.Apbūves maksimālais augstums - atkarīgs no tehnoloģiskā procesa, nepārsniedzot 20 m;

6.4.5.Būvlaide - 50 m no Loka maģistrāles sarkanās līnijas, 60 m no dzelzceļa Jelgava - Rīga malējās sliedes (ievērot aprobežojumus dzelzceļa aizsargsjoslā), 6 m no iekškvartāla ceļiem un pārējām zemes robežām;

6.4.6.Pieslēgumi - iekškvartāla ceļam teritorijas ziemeļu daļā;

6.4.7.Iekšējais ceļu tīkls - veidot iekšējo apkalpojošo ceļu tīklu kopā ar jaunprojektējamiem objektiem pēc izveidojošās situācijas.

 

6.5. R 5 - Ražošanas teritorija

6.5.1.Atļautā izmantošana - vispārīgās ražošanas uzņēmumi, noliktavas, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti kā palīgizmantošana;

6.5.2.Teritorijas maksimālais apbūves blīvums - 80 %;

6.5.3.Teritorijas minimālā brīvā platība - 20 %;

6.5.4.Apbūves maksimālais augstums - atkarīgs no tehnoloģiskā procesa, nepārsniedzot 20 m;

6.5.5.Būvlaide - 10 m no Aviācijas ielas sarkanās līnijas un 6 m no iekškvartāla ielām un ceļiem;

6.5.6.Pieslēgumi - pieslēgums no Aviācijas ielas vai iekškvartāla ceļiem;

6.5.7.Iekšējais ceļu tīkls - veidot iekšējo apkalpojošo ceļu tīklu kopā ar jaunprojektējamiem objektiem pēc izveidojošās situācijas;

6.5.8.Visa veida kaitīgo faktoru iespējama ietekme uz blakus esošajām teritorijām ir jānovērš zemesgabala robežās.

 

6.6. R 6 - Ražošanas teritorija

6.6.1.Atļautā izmantošana - vispārīgās ražošanas uzņēmumi, noliktavas, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti kā palīgizmantošana;

6.6.2.Teritorijas maksimālais apbūves blīvums - 80 %;

6.6.3.Teritorijas minimālā brīvā platība - 20 %;

6.6.4.Apbūves maksimālais augstums - atkarīgs no tehnoloģiskā procesa, nepārsniedzot 20 m;

6.6.5.Būvlaide - 6 m no iekškvartāla ceļu sarkanās līnijas (ievērot aprobežojumus dzelzceļa aizsargjoslā);

6.6.6.Pieslēgumi - no iekškvartāla ceļiem;

6.6.7.Iekšējais ceļu tīkls - veidot iekšējo apkalpojošo ceļu tīklu kopā ar jaunprojektējamiem objektiem pēc izveidojošās situācijas;

6.6.8,Visa veida kaitīgo faktoru iespējama ietekme uz blakus esošajām teritorijām ir jānovērš zemesgabala robežās.

22.11.2003