Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.16

Jūrmalā 2008.gada 13.februārī (prot. Nr.4, 1.p.)

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.38 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 49.panta 2.punktu un Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2008.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.2-02/13

 

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta sais­tošos noteikumus Nr.38 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu".

2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko
attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā "Jūrmalas Ziņas" un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs R.Munkevics

23.02.2008