Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Aizkraukles novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošos noteikumus "Par Aizkraukles novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Jaunjelgavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3/2016

Seces pagastā 2016. gada 26. maijā

Par Jaunjelgavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Jaunjelgavas novada domes
2016. gada 26. maija izbraukuma sēdes
lēmumu Nr. 6§) (prot. Nr. 55)

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jaunjelgavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Jaunjelgavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Jaunjelgavas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums "Jaunjelgavas Novada Vēstis".

Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs G. Libeks

 

Saistošo noteikumu "Par Jaunjelgavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts 2015. gada 6. novembrī stājās spēkā grozījumi likumā "Par pašvaldībām" un 45. panta piektā un sestā daļa tika izteikta jaunā redakcijā, kas paredz, ka novada dome pieņem saistošos noteikumu, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Publicēšanas vietu nevar mainīt biežāk kā reizi gadā.

Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, jāpublicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumi nosaka, ka Jaunjelgavas novada domes saistošie noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā bezmaksas izdevumā "Jaunjelgavas novada vēstis".
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.

Izdevumu palielinājums netiek plānots.

4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumi būtiski neskar uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts pēc izskatīšanas Finanšu pastāvīgās komitejas sēdē publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē www.jaunjelgava.lv.

Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs G. Libeks

04.04.2020