Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 9

Pilsētas pludmales apsaimniekošanas un sanitārās tīrības noteikumi

Apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 1999. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 150 (prot. Nr. 4; 13.§)

Izdoti saskaņā ar LR likumu "Par pašvaldībām" 43. panta 2. punktu

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. peldvieta - peldēšanai paredzēta labiekārtota vieta atpūtas zonā.

1.2. pludmale - jūras krasta teritorija starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija.

1.3. aizsargstādījumi - mākslīgi veidoti kārklu, smiltsērkšķu, kāpu niedru vai citi stādījumi, lai aizsargātu kāpas un novērstu smilšu pārvietošanos.

1.4. ievērojams piesārņojums - jebkurš piesārņojums, kas var izraisīt ekoloģiski bīstamas sekas, infekcijas slimības vai rada neērtības pludmales apmeklētājiem.

2. Ventspils pilsētas pludmale ir 300 m plata un 1,2 km gara Ventspils pilsētas teritorijas jūras krasta daļa no Ventspils ostas dienvidu mola līdz meliorācijas grāvim.

3. Ventspils pilsētas pludmales apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi nosaka kārtību, kādā uzturama pilsētas pludmale. Uz Ventspils pilsētas pludmali attiecināmi arī "Ventspils pilsētas labiekārtošanas noteikumi", "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi", "Ventspils pilsētas sadzīves atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas, pārstrādes un noglabāšanas noteikumi".

4. Pilsētas pludmales apsaimniekošanas organizācija.

4.1. Pludmales tīrīšana un sakopšana, inventāra sagatavošana atpūtas sezonas uzsākšanai tiek veikta katru gadu līdz 1. maijam.

4.2. Laika periodā no 1. maija līdz 30. septembrim pludmales uzkopšana un atkritumu izvešana no tās notiek katru dienu līdz pulksten 9.

4.3. Neparedzēta, liela, bīstama piesārņojuma gadījumā neatkarīgi no sezonas pludmales tīrīšana un sakopšana tiek uzsākta nekavējoties.

4.4. Pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" organizē pludmales tualešu apsaimniekošanu, pludmales inventāra, tai skaitā pārģērbšanās kabīņu, solu, gājēju laipu, žogu, šūpoļu, atkritumu urnu uzturēšanu un remontu.

4.5. Pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" organizē pludmales kāpu aizsargstādījumu veidošanu un kopšanu.

4.6. Par apmeklētāju drošību peldvietā un sabiedrisko kārtību pludmalē atbild pašvaldības policija.

4.7. Pludmales ievērojama piesārņojuma gadījumā pludmales glābšanas dienests par piesārņojumu nekavējoties brīdina pludmales apmeklētājus un ziņo pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde", kas organizē tā savākšanu.

4.8. Pludmales apsaimniekošanas darbus organizē pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde".

5. Pilsētas pludmales lietošanas un sanitārās tīrības noteikumi.

5.1. Aizliegts piegružot pludmali un kāpu joslu ar atkritumiem, ierakt tos smiltīs, mest atkritumus ūdenī.

5.2. Aizliegts bojāt pludmales inventāru, tajā skaitā pārģērbšanās kabīnes, soliņus, gājēju laipas, žogus, šūpoles, atkritumu urnas.

5.3. Aizliegts staigāt pa kāpu aizsargstādījumiem, izrakt vai bojāt tos. Pārvietoties uz pludmali caur kāpu zonu drīkst tikai pa speciāli ierīkotām laipām.

5.4. Pludmales teritorijā aizliegts atrasties suņiem vai citiem mājdzīvniekiem, kā arī tos peldināt.

5.5. Pludmalē aizliegts lauzt koku vai krūmu zarus, plūkt lapas, ziedus, augļus, bojāt mizu.

5.6. Pludmalē aizliegts ķert vai iznīcināt savvaļas dzīvniekus, izpostīt putnu ligzdas.

5.7. Pludmales un kāpu zonā aizliegts iebraukt mehanizētajiem transporta līdzekļiem un mopēdiem, izņemot specializēto transportu pludmales apsaimniekošanai un operatīvo transportu.

5.8. Pludmalē un kāpu zonā nav atļauta naktsmītņu ierīkošana, telšu celšana, ugunskuru kurināšana.

5.9. Pludmalē aizliegts veikt rakšanas darbus un iegūt smiltis, izņemot gadījumus, kad saņemta īpaša atļauja.

5.10. Pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" laikā no 1. maija līdz 30. septembrim nodrošina, lai pludmales apmeklētājiem būtu pieejama labiekārtota tualete.

5.11. Pašvaldības policija laikā no 1. maija līdz 30. septembrim nodrošina pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu pludmales apmeklētājiem vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukšanu.

5.12. Sabiedrisku masu pasākumu rīkošana Ventspils pilsētas pludmalē jāsaskaņo ar Vides aizsardzības komisiju.

6. Pilsētas peldvietā peldēšana atļauta līdz speciāli norobežotām vietām, ko nosaka peldošās bojas, bet, ja nav izvietotas bojas, tad līdz 3. jūras sēklim.

7. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Ventspils pilsētas pašvaldības policija, Ventspils pilsētas domes Administratīvā inspekcija, tās ārštata inspektori.

8. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgo personu var saukt pie administratīvās atbildības, nosakot naudas sodu līdz 50 (piecdesmit) latiem.

9. Izskatīt administratīvos pārkāpumus un uzlikt naudas sodus ir tiesīgi:

• Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija;

• Ventspils pilsētas pašvaldības policijas vārdā:

- priekšnieks,

- priekšnieka vietnieks policijas darbā,

- Ventspils pilsētas Administratīvās inspekcijas priekšnieks.

10. Saskaņā ar spēkā esošo Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu iekasēt soda naudu par administratīvo pārkāpumu tā izdarīšanas vietā ir tiesīgi:

• Ventspils pilsētas pašvaldības policijas vecākie kārtībnieki un kārtībnieki;

• Ventspils pilsētas domes Administratīvās inspekcijas priekšnieks un speciālists inspektors.

11. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpumu novēršanas.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs

 

27.05.1999