Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Talsos 2009. gada 10. septembrī (prot. Nr. 10, 9. §, lēmums Nr. 208)
Par detālplānojuma Ģibuļu pagasta nekustamajiem īpašumiem "Spurgas", "Dreijas", "Plikstiņi" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu
Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu un
Pārejas noteikumu 13. punktu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem "Spurgas" (kadastra Nr. 8854 005 0141), "Dreijas" (kadastra Nr. 8854 005 0143), "Plikstiņi" (kad. Nr. 8854 005 0142).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ģibuļu pagasta padomes 2007. gada 28. novembra saistošos noteikumus Nr. 13/2007 "Par detālplānojuma Ģibuļu pagasta nekustamajiem īpašumiem "Spurgas", "Dreijas", "Plikstiņi" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem".

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
Ar detālplānojuma pilnu redakciju var iepazīties Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā Kareivju ielā 7, Talsos
01.10.2009