Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.12.2018. - 12.09.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Talsu novada domes 2019. gada 29. augusta saistošos noteikumus Nr. 24 "Par Talsu novada simboliku".
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 23

Talsos 2013. gada 11. jūlijā (prot. Nr. 18, 38. p., lēmums Nr. 463)
Par Talsu novada simboliku
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta 1. daļas 7. punktu, 43. panta 3. daļu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka Talsu novada simboliku un kārtību, kādā tā izgatavojama un lietojama.

1.2. Talsu novada simboli, kuru izgatavošanas un lietošanas kārtību regulē šie noteikumi, ir Talsu novada ģerbonis, Talsu novadu veidojošo pilsētu un pagastu ģerboņi un Talsu novada, pilsētu un pagastu karogi. Talsu novada pašvaldība skaidro un popularizē Talsu novada simboliku un tās elementu lietošanas kārtību.

1.3. Talsu novada simboliku, tās attēlus vai elementus drīkst izmantot komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi un privātpersonas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, preču zīmēs, nosaukumos vai noformējumos (nozīmes, vimpeļi un cita atribūtika, kā arī dažādi suvenīri un sadzīves priekšmeti) tikai ar Talsu novada Licencēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) atļauju, izņemot gadījumus, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i., personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota simbolika.

1.4. Standartus un kvalitātes prasības priekšmetiem, uz kuriem drīkst atveidot Talsu novada simboliku un tās elementus, nosaka Komisija kopīgi ar Talsu novada būvvaldes Arhitektūras daļas vadītāju.

(Grozīts ar Talsu novada domes 13.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 40)

1.5. Par Talsu novada simbolikas izmantošanu komercdarbībā (reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā) ir maksājama pašvaldības nodeva.

1.6. Pieteikumus par Talsu novada ģerboņu un Talsu novada karogu izgatavošanu un izmantošanu izskata Komisija, kuras lēmums ir apstrīdams Talsu novada domē.

1.7. Talsu novada simbolikas vai tās elementu izgatavošanas un lietošanas atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām personām komisijā jāiesniedz iesniegums; pases kopija (fiziskām personām); reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām); izstrādājuma skice vai etalona paraugs; izmantošanas mērķis un formas apraksts, izstrādājumu skaits.

1.8. Atļauju izgatavot un izmantot Talsu novada simboliku vai tās elementus komerciālos nolūkos Komisija izsniedz pēc pašvaldības nodevas samaksas. Talsu novada dome atsevišķos gadījumos ir tiesīga atbrīvot no vienreizējās nodevas, kā arī samazināt vienreizējās nodevas apmēru, argumentēti motivējot iemeslus.

1.9. Tirdzniecības uzņēmumiem, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar Talsu novada simboliku, jāpieprasa no ražotāja Komisijas izsniegtās atļaujas kopija, kurai tirdzniecības uzņēmumā jāatrodas šo izstrādājumu realizēšanas periodā.

1.10. Pēc Talsu novada domes deputāta, pašvaldības policijas darbinieka un domes administrācijas darbinieka pieprasījuma ražotājam vai tirgotājam ir pienākums uzrādīt Komisijas atļauju (vai tās kopiju) simbolikas lietošanai, un uz iepriekš minēto amatpersonu lūguma arī ražojamo vai pārdodamo produkciju, kura satur Talsu novada simboliku vai tās elementus.

1.11. Saskaņā ar Talsu novada domes lēmumu var tikt atļauts lietot Talsu novada simboliku vai tās elementus arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.

1.12. Licencēšanas komisijas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Talsu novada domē, ja likums neparedz citu apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtību. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt zaudējumu, tad par to lemj Talsu novada dome. Talsu novada domes izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

1.13. Talsu novada ģerboņu un Talsu novada karogu krāsas tiek noteiktas saskaņā ar Valsts Heraldikas komisijas apstiprinātajiem krāsu kodiem (poligrāfijai). Izņēmuma gadījumos ar Talsu novada galvenā mākslinieka rakstisku piekrišanu var aizstāt zelta krāsu ar dzeltenu (Pantone 124C) un sudraba krāsu – ar pelēko (Pantone 4C, cool grey).

2. Talsu novada ģerboņa apraksts

2.1. Zelta laukā ozollapu vainagu, kas sastāv no 18 lapām (Pielikums Nr. 1).

2.2. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta) un Pantone Black C (melna).

2.3. Ģerboņa melnbaltajā versijā ir tikai kontūrzīmējums (Pielikums Nr. 1).

3. Talsu novada karoga apraksts

3.1. Talsu novada karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Talsu novada ģerboni vidū (Pielikums Nr. 2).

3.2. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

3.3. Talsu novada karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

3.4. Karoga krāsas ir: Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

4. Sabiles pilsētas ģerboņa apraksts

4.1. Zelta laukā purpura vīnogķekars ar divām zaļām lapām (Pielikums Nr. 3).

4.2. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 208C (purpurs), Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta) un Pantone Black C (melna).

5. Sabiles pilsētas karoga apraksts

5.1. Sabiles pilsētas karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Sabiles pilsētas ģerboni vidū (Pielikums Nr. 4).

5.2. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

5.3. Sabiles pilsētas karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

5.4. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 208C (purpurs), Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

6. Stendes pilsētas ģerboņa apraksts

6.1. Dalīts galvā ar dubultrombu griezumu: zaļš un zelts; apakšējā laukā melns lokomotīves ritenis (Pielikums Nr. 5).

6.2. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta) un Pantone Black C (melna).

7. Stendes pilsētas karoga apraksts

7.1. Stendes pilsētas karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Stendes pilsētas ģerboni vidū (Pielikums Nr. 6).

7.2. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

7.3. Stendes pilsētas karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

7.4. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

8. Talsu pilsētas ģerboņa apraksts

8.1. Zelta laukā zaļu vainagu no kreisās puses tur dabiskas krāsas roka, kas izaug no zaļa kalna (Pielikums Nr. 7).

8.2. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta), Pantone 155C (dabiska krāsa) un Pantone Black C (melna).

9. Talsu pilsētas karoga apraksts

9.1. Talsu pilsētas karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Talsu pilsētas ģerboni vidū (Pielikums Nr. 8).

9.2. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

9.3. Talsu pilsētas karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

9.4. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta), Pantone 155C (dabiska krāsa) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

10. Valdemārpils pilsētas ģerboņa apraksts

10.1. Sarkanā laukā peldoša zelta burulaiva: zelta galvā trīs priežu čiekuri dabiskā krāsā (Pielikums Nr. 9).

10.2. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 186C (sarkana), Pantone 873C (zelta), Pantone 728C (dabiska krāsa) un Pantone Black C (melna).

11. Valdemārpils pilsētas karoga apraksts

11.1. Valdemārpils pilsētas karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Valdemārpils pilsētas ģerboni vidū (Pielikums Nr. 10).

11.2. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

11.3. Valdemārpils pilsētas karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

11.4. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 186C (sarkana), Pantone 873C (zelta), Pantone 728C (dabiska krāsa) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

12. Ģibuļu pagasta ģerboņa apraksts

12.1. Zelta laukā kreisās spāres virzienā lejuplidojoša zila ar baltām krūtīm bezdelīga ar zaļu āboliņa lapu knābī (Pielikums Nr. 11).

12.2. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta), Pantone 286C (zila), Pantone White C (balta) un Pantone Black C (melna).

13. Ģibuļu pagasta karoga apraksts

13.1. Ģibuļu pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Ģibuļu pagasta ģerboni vidū (Pielikums Nr. 12).

13.2. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

13.3. Ģibuļu pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

13.4. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta), Pantone 286C (zila), Pantone White C (balta) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

14. Laidzes pagasta ģerboņa apraksts

14.1. Sudraba laukā sarkans vēzis (Pielikums Nr. 13).

14.2. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 186C (sarkana), Pantone 877C (sudraba) un Pantone Black C (melna).

15. Laidzes pagasta karoga apraksts

15.1. Laidzes pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Laidzes pagasta ģerboni vidū (Pielikums Nr. 14).

15.2. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

15.3. Laidzes pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

15.4. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 186C (sarkana), Pantone 877C (sudraba) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

16. Laucienes pagasta ģerboņa apraksts

16.1. Purpura laukā sarkana trinīša krusts (Pielikums Nr. 15).

16.2. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 208C (purpura), Pantone 877C (sudraba) un Pantone Black C (melna).

17. Laucienes pagasta karoga apraksts

17.1. Laucienes pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Laucienes pagasta ģerboni vidū (Pielikums Nr. 16).

17.2. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

17.3. Laucienes pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

17.4. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 208C (purpura), Pantone 877C (sudraba) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

18. Lībagu pagasta ģerboņa apraksts

18.1. Sudraba laukā zaļa oša lapa kreisās spāres virzienā (Pielikums Nr. 17).

18.2. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 341C (zaļa), Pantone 877C (sudraba) un Pantone Black C (melna).

19. Lībagu pagasta karoga apraksts

19.1. Lībagu pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Lībagu pagasta ģerboni vidū (Pielikums Nr. 18).

19.2. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

19.3. Lībagu pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

19.4. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 341C (zaļa), Pantone 877C (sudraba) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

20. Valdgales pagasta ģerboņa apraksts

20.1. Sarkanā laukā četras sudraba šķērskrustā liktas miežu vārpas ar kātiem pinumā (Pielikums Nr. 19).

20.2. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 186C (sarkana), Pantone 877C (sudraba) un Pantone Black C (melna).

21. Valdgales pagasta karoga apraksts

21.1. Valdgales pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Valdgales pagasta ģerboni vidū (Pielikums Nr. 20).

21.2. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

21.3. Valdgales pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

21.4. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 341C (zaļa), Pantone 877C (sudraba) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

22. Balgales pagasta ģerboņa apraksts

22.1. Dalīta pēdā ar zaļu un sudrabu. Augšā baltā cielava dabīgās krāsās – balts, pelēks, melns (Pielikums Nr. 21).

22.2. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 341C (zaļa), Pantone 877C (sudraba), Pantone Black C (melna), Pantone White, Pantone 4C (cool grey).

23. Balgales pagasta karoga apraksts

23.1. Balgales pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Balgales pagasta ģerboni vidū (Pielikums Nr. 22).

23.2. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

23.3. Balgales pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

23.4. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 341C (zaļa), Pantone 877C (sudraba), Pantone Black C (melna), Pantone White, Pantone 4C (cool grey) un pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

24. Ģerboņu un karogu attēla lietošana

24.1. Talsu novada domei un pašvaldībai ir Talsu novada ģerboņa ekskluzīvās tiesības uz veidlapām, zīmogā, pašvaldības policijas zīmotnēs (atšķirības zīmēs pie formas tērpa un žetonos), deputāta krūšu nozīmē, apliecībās, vizītkartēs, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, Talsu novada domes atzinības un goda rakstos, diplomos un citos oficiālajos dokumentos, reprezentācijas materiālos, informatīvajā izdevumā "Talsu novada ziņas", iestāžu un struktūrvienību dokumentos, kā arī izvietot pie šo iestāžu ēkām, dienesta telpām un uz šīm iestādēm piederošajiem transporta līdzekļiem.

24.2. Talsu novada domei, pašvaldībai, pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēm, aģentūrām un iestādēm ir attiecīgo administratīvo teritoriju pilsētu un pagastu ģerboņu un Talsu novada karogu lietošanas ekskluzīvās tiesības uz veidlapām, zīmogā, vizītkartēs, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, atzinības un goda rakstos, diplomos un citos oficiālajos dokumentos, reprezentācijas materiālos, informatīvajos izdevumos, novada pašvaldības pārvalžu, aģentūru, iestāžu un to struktūrvienību dokumentos, kā arī tiesības izvietot tos pie šo pārvalžu, aģentūru un iestāžu ēkām, dienesta telpām un uz šīm iestādēm piederošajiem transporta līdzekļiem.

24.3. Lietojot ģerboņus un karogus, neatkarīgi no izmēriem – tiem precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam ģerboņa un karoga etalonparaugam.

24.4.Komisija izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus par atļauju piešķiršanu lietot Talsu novada ģerboņu un Talsu novada karogu attēlus dažādu svinīgu pasākumu, sarīkojumu, ielu gājienu noformēšanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu noformēšanai sabiedrisko pasākumu norises vietās.

25. Nobeiguma noteikumi

25.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 25.05.2010. saistošos noteikumus Nr. 27 "Par Talsu novada simboliku" (sēdes protokols Nr. 12, lēmums Nr. 375), 28.10.2010. saistošos noteikumus Nr. 43 "Par grozījumiem 25.05.2010. saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par Talsu novada simboliku" (sēdes protokols Nr. 29, lēmums Nr. 812) un 13.12.2012. saistošos noteikumus Nr. 31 "Par grozījumiem 25.05.2010. saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par Talsu novada simboliku" (sēdes protokols Nr. 24, lēmums Nr. 894).

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 1
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Talsu novada ģerbonis

Talsu novada ģerboņa kontūrzīmējums

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 2
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Talsu novada karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 3
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Sabiles pilsētas ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 4
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Sabiles pilsētas karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 5
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Stendes pilsētas ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 6
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Stendes pilsētas karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 7
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Talsu pilsētas ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 8
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Talsu pilsētas karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 9
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Valdemārpils pilsētas ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 10
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Valdemārpils pilsētas karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 11
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Ģibuļu pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 12
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Ģibuļu pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 13
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Laidzes pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 14
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Laidzes pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 15
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Laucienes pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 16
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Laucienes pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 17
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Lībagu pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 18
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Lībagu pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 19
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Valdgales pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 20
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Valdgales pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 21
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Balgales pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 22
Talsu novada domes 11.07.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
Balgales pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
28.12.2018