Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.72

Rīgā 2015.gada 11.februārī (prot. Nr.7 15.§)

Par valsts nekustamā īpašuma "Vīķi" Staiceles pagastā, Alojas novadā, nodošanu Alojas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu, likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. un 7. punktu, Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta "d" apakšpunktu un piekto daļu un likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 33. panta ceturto daļu atļaut Veselības ministrijai nodot bez atlīdzības Alojas novada pašvaldības īpašumā zemesgrāmatā uz valsts vārda Veselības ministrijas personā ierakstīto valsts nekustamo īpašumu "Vīķi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6637 007 0032) - zemes vienību 2,79 ha platībā, tai skaitā meža zemi 0,90 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6637 007 0032), un septiņas būves (būvju kadastra apzīmējumi 6637 007 0032 001, 6637 007 0032 003, 6637 007 0032 005, 6637 007 0032 006, 6637 0070 032 007, 6637 007 0032 008 un 6637 007 0032 009), kā arī uz zemes vienības izvietoto attīrīšanas iekārtu - Staiceles pagastā, Alojas novadā (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Alojas novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu (izņemot meža zemi) izmantot pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - iedzīvotājiem nepieciešamās sociālās palīdzības (sociālās aprūpes) nodrošināšanai.

3. Alojas novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un Mežu likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta "d" apakšpunktu nekustamā īpašuma sastāvā esošo meža zemi izmantot pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - mežaparka ierīkošanai un uzturēšanai.

4. Alojas novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu nekustamo īpašumu (tai skaitā meža zemi) bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2. un 3. punktā minēto funkciju īstenošanai.

5. Alojas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

5.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Alojas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2. un 3. punktā minēto funkciju īstenošanu;

5.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

6. Šā rīkojuma 5.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums (izņemot meža zemi) tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Veselības ministrs Guntis Belēvičs

11.02.2015