Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 170
Par valstij piekrītošās būves Tukumā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 17.09.2021. rīkojums Nr. 646/ LV, 21.09.2021.
Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 07.09.2021. rīkojums Nr. 631/ LV, 09.09.2021.
Par valsts nekustamā īpašuma Karlīnes ielā 38, Ventspilī, nodošanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 17.08.2021. rīkojums Nr. 570/ LV, 19.08.2021.
Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 5, Liepājā, nodošanu Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 17.08.2021. rīkojums Nr. 575/ LV, 19.08.2021.
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Friča Roziņa ielā 3–7, Valkā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 08.06.2021. rīkojums Nr. 403/ LV, 10.06.2021.
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 02.06.2021. rīkojums Nr. 368/ LV, 04.06.2021.
Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 02.06.2021. rīkojums Nr. 387/ LV, 04.06.2021.
Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 18.05.2021. rīkojums Nr. 323/ LV, 20.05.2021.
Par valsts meža zemes nodošanu Burtnieku novada pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 18.05.2021. rīkojums Nr. 331/ LV, 20.05.2021.
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Imanta ielā 6–12, Zilaiskalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, nodošanu Kocēnu novada pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 12.05.2021. rīkojums Nr. 312/ LV, 14.05.2021.
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Staru ielā 8–14, Ķegumā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 12.05.2021. rīkojums Nr. 313/ LV, 14.05.2021.
Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Institūta ielas posms" Stopiņu novadā nodošanu Stopiņu novada pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 12.05.2021. rīkojums Nr. 311/ LV, 14.05.2021.
Par valsts nekustamā īpašuma "Jasmuižas estrāde" Aizkalnē, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 12.05.2021. rīkojums Nr. 303/ LV, 13.05.2021.
Par valstij piederošās 1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Liepājas ielā 19, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 01.04.2021. rīkojums Nr. 209/ LV, 07.04.2021.
Par valsts meža zemes nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 01.04.2021. rīkojums Nr. 214/ LV, 07.04.2021.
Par lietas Nr.2019-03-01 ierosināšanu Satversmes tiesas 04.03.2019. informācija / LV, 05.03.2019.
Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošie noteikumi Nr. 18-8/ LV, 13.04.2018.
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 18.02.2015. saistošie noteikumi Nr. SN/2015/3
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 18.02.2015. saistošie noteikumi Nr. SN/2015/2
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums 16.10.2014. likums/ LV, 31.10.2014.
Par licencēto amatierzveju – makšķerēšanu – Liepājas ezerā Liepājas pilsētas domes 24.04.2014. lēmums Nr. 129/ LV, 26.08.2014.
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi Daugavpils pilsētas domes 10.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 33/ LV, 12.12.2013.
Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 15.07.2011. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 16.03.2012.
Par Ventspils pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība trūcīgām un maznodrošinātām personām Ventspils pilsētā" apstiprināšanu Ventspils pilsētas domes 16.03.2010. lēmums Nr. 55/ LV, 28.04.2010.
Par transportlīdzekļu kravu iekraušanas un izkraušanas laika noteikšanu apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās Daugavpils pilsētas domes 13.11.2008. saistošie noteikumi Nr. 50/ LV, 16.12.2008.
Par mācību braucienu ierobežojumiem Daugavpils pilsētas domes 12.06.2008. saistošie noteikumi Nr. 28/ LV, 17.07.2008.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī Daugavpils pilsētas domes 15.05.2008. saistošie noteikumi Nr. 25/ LV, 01.07.2008.
Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Daugavpils pilsētas domes 10.04.2008. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 10.05.2008.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Daugavpils pilsētas domes 25.01.2007. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 28.02.2007.
Noteikumi par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību Rīgas domes 25.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 27/ LV, 29.11.2005.
Noteikumi par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 24.12.2005.
Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 24.12.2005.
Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 24.12.2005.
Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 24.12.2005.
Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 24.12.2005.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2000.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un atvieglojumu piešķiršanas kārtību Daugavpilī" Daugavpils pilsētas domes 13.10.2005. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 28.12.2005.
Rēzeknes pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 13.10.2005. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 25.11.2005.
Par maksas noteikšanu par Rīgas pašvaldības aģentūras "Reģionālais sporta centrs "Anniņmuiža"" sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rīgas domes 27.09.2005. lēmums Nr. 433/ LV, 12.10.2005.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums Jūrmalas pilsētas domes 31.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 23.09.2005.
Par personu līdzdalības maksājumiem īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļās Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 15.09.2005.
Par Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem" Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. lēmums Nr. 434/ LV, 15.09.2005.
Par nakts patversmē ievietoto personu līdzdalības maksājumiem Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 15.09.2005.
Par Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem "Par personas līdzdalības maksājumiem sociālajā dzīvojamajā mājā un veco ļaužu dzīvojamajā mājā" Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. lēmums Nr. 439/ LV, 15.09.2005.
Par Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem "Par vienreizējiem pabalstiem personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietām" Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. lēmums Nr. 436/ LV, 15.09.2005.
Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu zemesgabaliem Piltenes ielā 11, Piltenes ielā 13, Piltenes ielā 15, Piltenes ielā 15A un Krūmu ielā 64 saistošās daļas apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 28.09.2005.
Par Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem "Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu" Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. lēmums Nr. 435/ LV, 15.09.2005.
Par vienreizējiem pabalstiem personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietām Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 15.09.2005.
Par personas līdzdalības maksājumiem sociālajā dzīvojamajā mājā un veco ļaužu dzīvojamajā mājā Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 15.09.2005.
Par Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem "Par personu līdzdalības maksājumiem īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļās" Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. lēmums Nr. 437/ LV, 15.09.2005.
Par Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem "Par nakts patversmē ievietoto personu līdzdalības maksājumiem" Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. lēmums Nr. 438/ LV, 15.09.2005.
Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 15.09.2005.
Par grozījumiem Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumos Jelgavas pilsētas domes 21.07.2005. lēmums Nr. 10/ LV, 30.08.2005.
Licenču un pašvaldības atļauju izsniegšana Jelgavas pilsētas domes 21.07.2005. saistošie noteikumi Nr. 99/ LV, 30.08.2005.
Par transportlīdzekļu kravu iekraušanas un izkraušanas laika noteikšanu apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās Rīgas domes 12.07.2005. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 16.08.2005.
Par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa Rīgas domes 12.07.2005. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 16.08.2005.
Par Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.februāra saistošo noteikumu Nr.1 atcelšanu Daugavpils pilsētas domes 30.06.2005. lēmums Nr. 277/ LV, 12.07.2005.
Par Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās" apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 02.06.2005. lēmums Nr. 323/ LV, 22.06.2005.
Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Liepājas pilsētas domes 02.06.2005. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 22.06.2005.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu Engures pagasta padomes 26.05.2005. protokola izraksts Nr. 4/ LV, 10.08.2005.
Par saistošo noteikumu Nr.97 "Grozījumi Jelgavas pilsētas saistošajos noteikumos Nr.89 "Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi"" apstiprināšanu Jelgavas pilsētas domes 19.05.2005. lēmums Nr. 7/11/ LV, 05.07.2005.
Grozījumi Rīgas domes 31.10.2000. saistošajos noteikumos Nr.99 "Par pašvaldības nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu vai novietošanu īpaša režīma zonā Vecrīgā" Rīgas domes 10.05.2005. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 24.05.2005.
Grozījumi Rīgas domes 31.10.2000. saistošajos noteikumos Nr.98 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Vecrīgā" Rīgas domes 10.05.2005. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 24.05.2005.
Par detālplānojuma teritorijai starp Klaipēdas ielu, Vaiņodes ielu, kāpu joslu un "Baltijas jūras parka" rezervēto teritoriju apbūves noteikumu apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 05.05.2005. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 26.05.2005.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu Engures pagasta padomes 28.04.2005. protokola izraksts Nr. 3/ LV, 10.08.2005.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu Engures pagasta padomes 28.04.2005. protokola izraksts Nr. 3/ LV, 10.08.2005.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu Salaspils novada domes 27.04.2005. protokola izraksts Nr. 8/ LV, 17.06.2005.
Par detālplānojuma teritorijai Ganību un Ventas ielas krustojumā saistošās daļas apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 07.04.2005. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 21.04.2005.
Par saistošo noteikumu Nr. 1/05 "Par Smiltenes pilsētas sociālajiem pabalstiem" apstiprināšanu Smiltenes pilsētas domes 04.04.2005. lēmums Nr. 4/ LV, 27.07.2005.
Par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknē Rēzeknes pilsētas domes 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 06.04.2005.
Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 93/ LV, 24.03.2005.
Par Rīgas pašvaldības policijas tiesībām kontrolēt trokšņa pieļaujamo robežlielumu ievērošanu Rīgas domes 10.03.2005. lēmums Nr. 4113/ LV, 24.03.2005.
Par sociālās palīdzības pabalstiem nestrādājošiem pensionāriem un invalīdiem Rēzeknes pašvaldībā Rēzeknes pilsētas domes 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 06.04.2005.
Rīgas pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi Rīgas domes 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 94/ LV, 01.04.2005.
Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pašvaldībā Rēzeknes pilsētas domes 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 06.04.2005.
Par azartspēļu organizēšanas aizliegumu Rīgā Rīgas domes 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 97/ LV, 01.04.2005.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2005.gadā Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 92/ LV, 24.03.2005.
Par Liepājas pilsētas dabas pieminekļu aizsardzību un apsaimniekošanu Liepājas pilsētas domes 03.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 18.03.2005.
Par Liepājas pilsētas dabas pieminekļu aizsardzību un apsaimniekošanu Liepājas pilsētas domes 03.03.2005. lēmums Nr. 105/ LV, 18.03.2005.
Par detālplānojuma teritorijai starp Malkas ielu, Peldu ielu, Zivju ielu un Kungu ielu saistošās daļas apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 03.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 22.03.2005.
Par detālplānojuma zemesgabalam Brīvības ielā 207/213 apbūves noteikumu apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 03.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 22.03.2005.
Liepājas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi Liepājas pilsētas domes 03.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 30.03.2005.
Par saistošo noteikumu "Liepājas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 03.03.2005. lēmums Nr. 115/ LV, 30.03.2005.
Par detālplānojuma teritorijai Kungu ielā posmā no Apšu ielas līdz Ganību ielai, Ganību ielā posmā no Dārzu ielas līdz Zāļu ielai, Pupu ielā, Apšu ielā posmā no Zāļu ielas līdz Kungu ielai saistošās daļas apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 03.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 22.03.2005.
Vienreizēja pabalsta dzīvojamās telpas remontam saistošie noteikumi Daugavpils pilsētas domes 24.02.2005. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 15.03.2005.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2000.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un atvieglojumu piešķiršanas kārtību Daugavpilī" Daugavpils pilsētas domes 23.12.2004. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 30.03.2005.
Par saistošo noteikumu Nr.86 "Grozījumi Jelgavas domes 18.12.2003. saistošajos noteikumos Nr.64 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām"" apstiprināšanu Jelgavas pilsētas domes 25.11.2004. protokola izraksts Nr. 16/9/ LV, 15.12.2004.
Par saistošo noteikumu Nr. 85 "Licencēšanas kārtība pasažieru komercpārvadājumiem ar autotransportu Jelgavas pilsētā" apstiprināšanu Jelgavas pilsētas domes 25.11.2004. protokola izraksts Nr. 16/10/ LV, 14.12.2004.
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2002.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 "Par priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumu rīkošanas un aģitācijas materiālu izvietošanas ierobežojumiem Liepājas pilsētā" Liepājas pilsētas domes 28.10.2004. lēmums Nr. 533/ LV, 23.11.2004.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Pāvilostas pilsētas domes 30.09.2004. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 22.10.2004.
Par Vecās Jūrmalas gatves nosaukuma piešķiršanu ielas posmam Rīgā un grozījumiem Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536 Rīgas domes 21.09.2004. lēmums Nr. 3419/ LV, 29.09.2004.
Par Dzilnas un Rembates nosaukumu piešķiršanu ielām Rīgā un grozījumiem Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536 Rīgas domes 21.09.2004. lēmums Nr. 3418/ LV, 29.09.2004.
Par Ventspils pilsētas saistošo noteikumu Nr.2 "Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi" apstiprināšanu Ventspils pilsētas domes 23.08.2004. lēmums Nr. 454/ LV, 30.09.2004.
Par Dobeles pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Komunālie pakalpojumi" pārveidošanu par statūtsabiedrību Dobeles pilsētas domes 08.07.2004. protokola izraksts Nr. 11/ LV, 28.07.2004.
Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" sniegto publisko pakalpojumu maksu un valdījumā esošo balstu nomu Rīgas domes 06.07.2004. lēmums Nr. 3249/ LV, 21.07.2004.
Jelgavas apbūves noteikumi Jelgavas pilsētas domes 17.06.2004. saistošie noteikumi Nr. 82/ LV, 13.07.2004.
Par Dobeles pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Namnieks" pārveidošanu par statūtsabiedrību Dobeles pilsētas domes 17.06.2004. protokola izraksts Nr. 10/ LV, 28.07.2004.
Par rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Preiļu slimnīca" reorganizāciju Preiļu rajona padomes 22.03.2004. protokola izraksts Nr. 5/11/ LV, 02.04.2004.
Par saistošo noteikumu "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Jelgavā" apstiprināšanu Jelgavas pilsētas domes 18.03.2004. protokola izraksts Nr. 3/ LV, 05.04.2004.
Par saistošo noteikumu "Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi" apstiprināšanu Jelgavas pilsētas domes 18.03.2004. protokola izraksts Nr. 3/ LV, 05.04.2004.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 15.03.2004. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 20.04.2004.
Par Sēlpils pagasta teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 12.03.2004. protokola izraksts Nr. 4/ LV, 02.04.2004.
Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.3 "Par kārtību, kādā reģistrējamas personas pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā un šīs palīdzības sniegšanas kārtību" Daugavpils pilsētas domes 11.03.2004. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 19.03.2004.
Par Dagdas pilsētas teritorijas plānojumu Dagdas pilsētas domes 27.02.2004. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 30.03.2004.
Par saistošo noteikumu "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2004.gadā Jelgavas pilsētā" apstiprināšanu Jelgavas pilsētas domes 19.02.2004. protokola izraksts Nr. 2/ LV, 05.03.2004.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2004.gadā Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 19.02.2004. saistošie noteikumi Nr. 65/ LV, 05.03.2004.
Par saistošo noteikumu "Jelgavas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi" apstiprināšanu Jelgavas pilsētas domes 19.02.2004. protokola izraksts Nr. 2/ LV, 05.03.2004.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2004.gadā Liepājas pilsētas domes 19.02.2004. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 05.03.2004.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jūrmalas pilsētas domes 18.02.2004. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 03.03.2004.
Par Rīgas domes 31.10.1995. noteikumu Nr.43 "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Rīgā" un Rīgas domes 11.02.1997. noteikumu Nr.69 "Dzīvnieku turēšanas noteikumi Rīgā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 17.02.2004. noteikumi Nr. 50/ LV, 27.02.2004.
Noteikumi par Rīgas pašvaldības pabalstu veselības aprūpei Rīgas domes 17.02.2004. noteikumi Nr. 48/ LV, 27.02.2004.
Par dzīvokļa pabalstu Rīgas iedzīvotājiem Rīgas domes 17.02.2004. saistošie noteikumi Nr. 56/ LV, 26.02.2004.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1
Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.6 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā"
Daugavpils pilsētas domes 29.01.2004. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 13.02.2004.
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi Ministru kabineta 13.01.2004. noteikumi Nr. 34/ LV, 30.01.2004.
Par saistošo noteikumu pieņemšanu Demenes pagasta padomes 29.12.2003. protokola izraksts / LV, 09.11.2004.
Par Jēkabpils pašvaldības PU "Namu pārvalde" nodošanu privatizācijai un pārveidošanu Jēkabpils pilsētas domes 24.12.2003. protokola izraksts Nr. 28/ LV, 14.01.2004.
Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām Jelgavas pilsētas domes 18.12.2003. saistošie noteikumi Nr. 64/ LV, 29.01.2004.
Par saistošo noteikumu "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi" apstiprināšanu Jelgavas pilsētas domes 18.12.2003. protokola izraksts Nr. 18/ LV, 29.01.2004.
Par Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda līdzekļu izlietojuma programmu 2003.gada otrajam pusgadam Rīgas domes 16.12.2003. lēmums Nr. 2786/ LV, 07.01.2004.
Papildinājumi Rēzeknes pilsētas domes 2002.gada 10.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 "Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi" Rēzeknes pilsētas domes 11.12.2003. saistošie noteikumi Nr. 30/ LV, 17.03.2004.
Par Bauskas pilsētas apbūves saistošo noteikumu pieņemšanu Bauskas pilsētas domes 20.11.2003. protokola izraksts Nr. 12/ LV, 28.01.2004.
Par Alūksnes rajona Veclaicenes pagasta teritorijas plānojumu Veclaicenes pagasta padomes 30.10.2003. saistošie noteikumi Nr. 1/2003/ LV, 02.04.2004.
Par Jaunlaicenes pagasta teritorijas plānojumu 30.10.2003. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 24.03.2004.
Par Ziemeru pagasta teritorijas plānojumu 30.10.2003. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 19.03.2004.
Par Trapenes pagasta teritorijas plānojumu Trapenes pagasta padomes 29.10.2003. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 30.03.2004.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas nolikums Ministru kabineta 04.02.2003. noteikumi Nr. 56/ LV, 07.02.2003.
Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem Ministru kabineta 17.12.2002. noteikumi Nr. 543/ LV, 28.12.2002.
I. Par Rojas pagasta ģenerālplāna un apbūves noteikumiem (1999.-2011.)
II. Par Rojas pagasta detālplānojumiem
Rojas pagasta domes 10.12.2002. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 03.08.2004.
Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.
Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību Ministru kabineta 11.06.2002. noteikumi Nr. 231/ LV, 27.06.2002.
Valsts pārvaldes iekārtas likums 06.06.2002. likums/ LV, 21.06.2002.
Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 25.04.2002. likums/ LV, 09.05.2002.
Ministru kabineta kārtības rullis Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumi Nr. 111/ LV, 15.03.2002.
Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība Ministru kabineta 14.08.2001. noteikumi Nr. 374/ LV, 05.09.2001.
Publisko aģentūru likums 22.03.2001. likums/ LV, 11.04.2001.
Noteikumi par teritorijas plānojumiem Ministru kabineta 05.12.2000. noteikumi Nr. 423/ LV, 08.12.2000.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi Ministru kabineta 04.04.2000. noteikumi Nr. 131/ LV, 07.04.2000.
Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 20.07.1999. noteikumi Nr. 263/ LV, 23.07.1999.
Ekspluatācijas aizsargjoslu gar siltumtīkliem noteikšanas metodika Ministru kabineta 20.10.1998. noteikumi Nr. 416/ LV, 23.10.1998.
Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi Ministru kabineta 02.09.1997. noteikumi Nr. 309/ LV, 05.09.1997.
Dzīvokļa īres maksas aprēķināšanas kārtība Ministru kabineta 06.05.1997. noteikumi Nr. 169/ LV, 09.05.1997.
Noteikumi par naudas soda kvītīm Ministru kabineta 11.03.1997. noteikumi Nr. 95/ LV, 15.03.1997.
Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un garantijām Ministru kabineta 04.02.1997. noteikumi Nr. 64/ LV, 07.02.1997.
Pašvaldību lietu pārvaldes nolikums Ministru kabineta 14.01.1997. noteikumi Nr. 34/ LV, 17.01.1997.
Noteikumi par pašvaldību izglītības iestāžu pedagoģisko darbnieku atalgojuma un sociālā nodokļa finansējumu no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā paredzētajām mērķdotācijām Ministru kabineta 24.12.1996. noteikumi Nr. 480/ LV, 28.12.1996.
Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses Ministru kabineta 24.12.1996. noteikumi Nr. 460/ LV, 28.12.1996.
Satversmes tiesas likums 05.06.1996. likums/ LV, 14.06.1996.
Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības noteikumi Ministru kabineta 30.04.1996. noteikumi Nr. 160/ LV, 09.05.1996.
Bāriņtiesu un pagasttiesu darbības noteikumi Ministru kabineta 26.03.1996. noteikumi Nr. 80/ LV, 03.04.1996.
Pašvaldību kreditēšanas fonda nolikums Ministru kabineta 09.11.1995. noteikumi Nr. 340/ LV, 15.11.1995.
Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas Ministru kabineta 31.10.1995. noteikumi Nr. 322/ LV, 09.11.1995.
Korupcijas novēršanas likums 21.09.1995. likums/ LV, 11.10.1995.
Noteikumi par Valmieras rajonā esošo valsts pārvaldes iestāžu atsevišķu funkciju nodošanu Valmieras rajona pašvaldībai Ministru kabineta 19.09.1995. noteikumi Nr. 282/ LV, 26.09.1995.
Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums Ministru kabineta 29.08.1995. noteikumi Nr. 266/ LV, 06.09.1995.
Par pašvaldību budžetiem 29.03.1995. likums/ LV, 18.04.1995.
Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 29.03.1995. likums/ LV, 11.04.1995.
Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju, izmantojot ieguldīšanas metodi Ministru kabineta 21.06.1994. noteikumi Nr. 121/ LV, 14.07.1994.
Par kārtību, kāda pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumi Nr. 110/ LV, 16.06.1994.
Par darba samaksu, kādu pašvaldību domes (padomes) deputāti saņem par deputāta pienākumu pildīšanu un piedalīšanos domes (padomes) un komiteju sēdēs Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumi Nr. 112/ LV, 16.06.1994.
Par pašvaldību domes (padomes) priekšsēdētāju mēneša amatalgām un gada piemaksām Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumi Nr. 111/ LV, 16.06.1994.
Par rajona (republikas pilsētas) konsultatīvās padomes nolikumu Ministru kabineta 31.05.1994. noteikumi Nr. 113/ LV, 16.06.1994.
Pašvaldības domes deputāta statusa likums 17.03.1994. likums/ LV, 30.03.1994.
Pašvaldības domes vēlēšanu likums 13.01.1994. likums/ LV, 25.01.1994.
Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām 15.12.1992. likums/ Ziņotājs, 14.01.1993.
Par galvaspilsētas Rīgas pašvaldību 10.06.1992. likums/ Ziņotājs, 25.06.1992.
Par zemes lietošanu un zemes ierīcību 21.06.1991. likums/ Ziņotājs, 15.08.1991.
Par pagasta pašvaldību 24.04.1991. likums/ Ziņotājs, 04.07.1991.
Par pilsētas pašvaldību 24.04.1991. likums/ Ziņotājs, 04.07.1991.
Par peļņas nodokli 20.12.1990. likums/ Ziņotājs, 31.01.1991.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 07.12.1984. likums/ Ziņotājs, 20.12.1984.
Latvijas Republikas Satversme 15.02.1922. likums/ Valdības Vēstnesis, 30.06.1922.
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.