Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Salaspils novada domes sēdes protokola Nr.8 izraksts

Salaspilī 2005.gada 27.aprīlī (prot. Nr.8, 83.§)

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 16.punktu; 43.panta 13.punktu un LR likuma "Par izsolēm un azartspēlēm" 20.panta 1.daļu un ņemot vērā Teritoriālās un ekonomiskās attīstības komitejas 26.04.2005. atzinumu (protokols Nr.8, §24) un publiskās apspriedes rezultātus, dome nolemj:

1.Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.12 "Par azartspēļu organizēšanas kārtību Salaspils novada teritorijā (pielikums Nr.65).

2.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas likumā "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs J.Putniņš

Ar saistošo noteikumu Nr.12 "Par azartspēļu organizēšanas kārtību Salaspils novada teritorijā" pilnu tekstu var iepazīties Salaspils novada domes Administratīvajā daļā un pie informatora Līvzemes ielā 8, Salaspilī, un Salaspils novada domes mājas lapā: www.salaspils.lv