Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes lēmums Nr.129

Liepājā 2014.gada 24.aprīlī (prot. Nr.6, 5.§)

Par licencēto amatierzveju - makšķerēšanu - Liepājas ezerā

Licencētā makšķerēšana Tirdzniecības kanālā tika ieviesta saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2006.gada 5.janvārī apstiprinātajiem Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem (izstrādātājs - Latvijas Zivju resursu aģentūra), lai racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus Liepājas ezerā, kurā zivju ieguve ir pieļaujama ierobežotā apjomā, un iegūtu papildu līdzekļus zivju krājuma pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas attīstībai, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 "Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtība" 4.punktu, 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi" un izskatot Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2014.gada 17.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.4) LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

nolemj:

1. Apstiprināt Liepājas pilsētas domes 2014.gada 24.aprīļa saistošos noteikumus Nr.8 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LICENCĒTO AMATIERZVEJU - MAKŠĶERĒŠANU - LIEPĀJAS EZERĀ".

2. Pilnvarot biedrību "Liepājas ezeri" organizēt licencēto amatierzveju - makšķerēšanu - Liepājas ezerā.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1. Liepājas pilsētas domes 2011.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.125 "Par licencēto amatierzveju - makšķerēšanu - Liepājas ezerā";

3.2. Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra lēmumu Nr.281 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 14.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LICENCĒTO AMATIERZVEJU - MAKŠĶERĒŠANU - LIEPĀJAS EZERĀ"".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

24.04.2014