Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 740

Rīgā 2021. gada 20. oktobrī (prot. Nr. 70 14. §)

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Dalderi" Sudas ielā 9, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, nodošanu Siguldas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 42.1 un 43. pantu un 45. panta pirmo daļu Valsts ieņēmumu dienestam nodot bez atlīdzības Siguldas novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo nekustamo īpašumu "Dalderi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8074 003 0817) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0817) 1,14 ha platībā un divas būves - dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 8074 003 0817 001) un saimniecības ēku (būves kadastra apzīmējums 8074 003 0268 009) - Sudas ielā 9, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2., 5., 6. un 9. punktu to izmantotu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai, kultūras dzīves sekmēšanai, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai un tautas jaunrades attīstībai, veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai, kā arī iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanai un palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā.

2. Siguldas novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Pilnvarot Siguldas novada pašvaldību parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību nostiprināšanu valstij uz nekustamo īpašumu, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

4. Siguldas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

4.1. nekustamo īpašumu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā vienlaikus ar Siguldas novada pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu;

4.2. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Siguldas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

4.3. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.3. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītāja ‒
iekšlietu ministre M. Golubeva

20.10.2021