Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 209

Rīgā 2021. gada 1. aprīlī (prot. Nr. 31 4. §)

Par valstij piederošās 1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Liepājas ielā 19, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā valstij piederošo 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 2100 014 0225) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 2100 014 0225) 0,062 ha platībā - Liepājas ielā 19, Rēzeknē (turpmāk - nekustamais īpašums), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmo daļu to izmantotu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai.

2. Rēzeknes pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

2.1. norādīt, ka Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rēzeknes pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

2.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

3. Rēzeknes pilsētas pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

4. Šā rīkojuma 2.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

01.04.2021