Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 207
Izmantošanai pārtikā aizliegto augu un augu daļu noteikumi Ministru kabineta 07.01.2021. noteikumi Nr. 19/ LV, 13.01.2021.
Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības, uzraudzības un kontroles kārtība Ministru kabineta 02.09.2020. noteikumi Nr. 556/ LV, 08.09.2020.
Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām Ministru kabineta 11.08.2020. noteikumi Nr. 514/ LV, 17.08.2020.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis Ministru kabineta 26.05.2020. noteikumi Nr. 323/ LV, 01.06.2020.
Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājputnu olas vai ziedo dzīvnieku izcelsmes pārtiku Ministru kabineta 17.03.2020. noteikumi Nr. 145/ LV, 19.03.2020.
Prasības un robežkontroles kārtība tādai no trešajām valstīm ievedamajai pārtikai un saskarei ar pārtiku paredzētajiem materiāliem un izstrādājumiem, kam nepiemēro oficiālo robežkontroli Ministru kabineta 21.01.2020. noteikumi Nr. 46/ LV, 23.01.2020.
Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem Ministru kabineta 17.12.2019. noteikumi Nr. 681/ LV, 20.12.2019.
Prasības dzirkstošajam vīnam paredzētu stikla pudeļu un to aizkorķējuma izmantošanai Ministru kabineta 01.10.2019. noteikumi Nr. 460/ LV, 07.10.2019.
Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām Ministru kabineta 18.06.2019. noteikumi Nr. 261/ LV, 20.06.2019.
Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku Ministru kabineta 09.06.1998. noteikumi Nr. 217/ LV, 12.06.1998.
Prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā Ministru kabineta 19.02.2019. noteikumi Nr. 73/ LV, 21.02.2019.
Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība Ministru kabineta 18.12.2018. noteikumi Nr. 819/ LV, 21.12.2018.
Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām pārtikai, kurā izmantotas pārtikas piedevas Ministru kabineta 27.02.2001. noteikumi Nr. 86/ LV, 02.03.2001.
Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu valsts izcelsmes produktos Ministru kabineta 21.09.1999. noteikumi Nr. 320/ LV, 24.09.1999.
Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi Ministru kabineta 10.07.2018. noteikumi Nr. 416/ LV, 19.07.2018.
Jaunās pārtikas atbilstības klasifikācijas un kvalitātes prasību novērtēšanas kārtība Ministru kabineta 12.12.2017. noteikumi Nr. 744/ LV, 15.12.2017.
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumi Nr. 671/ LV, 16.11.2017.
Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumi Nr. 624/ LV, 19.10.2017.
Prasības olu apritei nelielā apjomā Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumi Nr. 235/ LV, 09.05.2017.
Noteikumi par maksimāli pieļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas produktos Ministru kabineta 17.05.2016. noteikumi Nr. 301/ LV, 19.05.2016.
Dažādu veidu cukura kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības Ministru kabineta 15.12.2015. noteikumi Nr. 735/ LV, 30.12.2015.
Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtība Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 767/ LV, 28.12.2015.
Noteikumi par valsts nodevu par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma un garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un specifikācijas grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 766/ LV, 28.12.2015.
Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni Ministru kabineta 15.12.2015. noteikumi Nr. 736/ LV, 28.12.2015.
Noteikumi par pārtikā lietojamu sāli Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr. 696/ LV, 10.12.2015.
Ābolu un bumbieru sidra obligātās nekaitīguma, kvalitātes un papildu marķējuma prasības Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr. 694/ LV, 10.12.2015.
Prasības uztura bagātinātājiem Ministru kabineta 01.12.2015. noteikumi Nr. 685/ LV, 10.12.2015.
Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības augļu džemam, ievārījumam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim Ministru kabineta 03.11.2015. noteikumi Nr. 624/ LV, 06.11.2015.
Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības Ministru kabineta 03.11.2015. noteikumi Nr. 623/ LV, 06.11.2015.
Noteikumi par svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasībām un kārtība, kādā novērtē svaigu augļu un dārzeņu atbilstību tirdzniecības standartiem Ministru kabineta 20.10.2015. noteikumi Nr. 597/ LV, 22.10.2015.
Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku Ministru kabineta 20.10.2015. noteikumi Nr. 595/ LV, 22.10.2015.
Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības kakao un šokolādes produktiem Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr. 585/ LV, 15.10.2015.
Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā Ministru kabineta 29.09.2015. noteikumi Nr. 545/ LV, 01.10.2015.
Noteikumi par īpašajām prasībām diētiskajai pārtikai un tās papildu marķējumam un diētiskās pārtikas reģistrācijas, aprites un valsts nodevas samaksas kārtību Ministru kabineta 15.09.2015. noteikumi Nr. 530/ LV, 01.10.2015.
Dehidrēto piena produktu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības Ministru kabineta 15.09.2015. noteikumi Nr. 529/ LV, 29.09.2015.
Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam Ministru kabineta 11.08.2015. noteikumi Nr. 462/ LV, 21.08.2015.
Prasības ar jonizējošo starojumu apstrādātai pārtikai un tās papildu marķējumam Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumi Nr. 423/ LV, 30.07.2015.
Prasības pārtikas produktiem ar samazinātu enerģētisko vērtību un to papildu marķējumam Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumi Nr. 422/ LV, 30.07.2015.
Prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem un tās papildu marķējumam Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 360/ LV, 03.07.2015.
Pesticīdu atlieku kontroles kārtība augu un dzīvnieku izcelsmes produktos Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 356/ LV, 03.07.2015.
Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumi Nr. 307/ LV, 19.06.2015.
Aitu gaļas papildu marķējuma noteikumi Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr. 272/ LV, 05.06.2015.
Noteikumi par tādas gaļas marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr. 271/ LV, 05.06.2015.
Prasības zīdaiņu un mazu bērnu pārtikai un tās marķējumam Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr. 269/ LV, 05.06.2015.
Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības medum Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumi Nr. 251/ LV, 28.05.2015.
Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem Ministru kabineta 03.03.2015. noteikumi Nr. 116/ LV, 05.03.2015.
Prasības fasētas pārtikas marķējumam Ministru kabineta 03.03.2015. noteikumi Nr. 115/ LV, 05.03.2015.
Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība Ministru kabineta 12.08.2014. noteikumi Nr. 461/ LV, 22.08.2014.
Prasības attiecībā uz augļu sulām un tām līdzīgiem produktiem Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumi Nr. 1113/ LV, 17.10.2013.
Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem Ministru kabineta 08.10.2013. noteikumi Nr. 1083/ LV, 11.10.2013.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 882/ LV, 20.09.2013.
Par Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumu Nr.146 "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumi Nr. 394/ LV, 18.07.2013.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 933/ LV, 28.12.2012.
Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumi Nr. 172/ LV, 15.03.2012.
Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku Ministru kabineta 19.10.2011. noteikumi Nr. 808/ LV, 25.10.2011.
Kārtība, kādā novērtējama jaunās pārtikas atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām Ministru kabineta 05.07.2011. noteikumi Nr. 525/ LV, 08.07.2011.
Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai, kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus Ministru kabineta 17.05.2011. noteikumi Nr. 369/ LV, 20.05.2011.
Noteikumi par jaunās pārtikas riska novērtējuma atzinuma sagatavošanas maksu Ministru kabineta 29.03.2011. noteikumi Nr. 234/ LV, 01.04.2011.
Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasībām piena produktiem un saliktiem piena produktiem Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumi Nr. 97/ LV, 03.02.2011.
Kārtība, kādā novērtējama pārtikā lietojamo aromatizētāju atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām Ministru kabineta 18.01.2011. noteikumi Nr. 44/ LV, 20.01.2011.
Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumi Nr. 1231/ LV, 30.12.2010.
Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu Ministru kabineta 21.12.2010. noteikumi Nr. 1145/ LV, 28.12.2010.
Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas Ministru kabineta 21.12.2010. noteikumi Nr. 1130/ LV, 28.12.2010.
Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju Ministru kabineta 16.11.2010. noteikumi Nr. 1053/ LV, 23.11.2010.
Noteikumi par valsts nodevu par zīdaiņiem paredzēto mākslīgo maisījumu reģistrāciju Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumi Nr. 962/ LV, 15.10.2010.
Kārtība, kādā novērtējama mājputnu gaļas un olu atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumi Nr. 960/ LV, 15.10.2010.
Kvalitātes un klasifikācijas prasības kvasam un kvasa (iesala) dzērienam Ministru kabineta 30.09.2010. noteikumi Nr. 926/ LV, 05.10.2010.
Prasības olu piegādei nelielā apjomā Ministru kabineta 14.09.2010. noteikumi Nr. 857/ LV, 17.09.2010.
Noteikumi par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi Ministru kabineta 03.08.2010. noteikumi Nr. 717/ LV, 06.08.2010.
Noteikumi par kārtību, kādā mednieki galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā, un higiēnas prasībām medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei Ministru kabineta 20.07.2010. noteikumi Nr. 645/ LV, 22.07.2010.
Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumi Nr. 499/ LV, 09.06.2010.
Veterinārās un higiēnas prasības svaigu zvejas produktu apritei nelielā apjomā Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr. 433/ LV, 18.05.2010.
Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā Ministru kabineta 13.04.2010. noteikumi Nr. 345/ LV, 16.04.2010.
Par Ministru kabineta 2003.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.149 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām un maksimāli pieļaujamo zāļu atlieku daudzumu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr. 322/ LV, 01.04.2010.
Noteikumi par kvalitātes prasībām svaigpienam, kas paredzēts siera ražošanai ar nogatavināšanas laiku vismaz 60 dienas Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr. 319/ LV, 01.04.2010.
Ātri sasaldētu pārtikas produktu aprites noteikumi Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr. 254/ LV, 23.03.2010.
Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr. 253/ LV, 23.03.2010.
Noteikumi par valsts nodevu par nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecības izsniegšanu Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr. 252/ LV, 23.03.2010.
Obligātās nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas Ministru kabineta 16.02.2010. noteikumi Nr. 146/ LV, 19.02.2010.
Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība Ministru kabineta 02.02.2010. noteikumi Nr. 104/ LV, 17.02.2010.
Noteikumi par aitu gaļas marķēšanu Ministru kabineta 09.02.2010. noteikumi Nr. 127/ LV, 12.02.2010.
Noteikumi par valsts nodevu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību Ministru kabineta 02.02.2010. noteikumi Nr. 101/ LV, 05.02.2010.
Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārai ražošanai un tiešai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā Ministru kabineta 10.11.2009. noteikumi Nr. 1309/ LV, 13.11.2009.
Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām Ministru kabineta 13.10.2009. noteikumi Nr. 1171/ LV, 20.10.2009.
Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumi Nr. 864/ LV, 11.08.2009.
Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību Ministru kabineta 07.07.2009. noteikumi Nr. 744/ LV, 14.07.2009.
Izplatīšanai nederīgas pārtikas turpmākās izmantošanas vai iznīcināšanas kārtība Ministru kabineta 07.07.2009. noteikumi Nr. 742/ LV, 14.07.2009.
Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības un svaigu augļu un dārzeņu atbilstības standartiem novērtēšanas kārtība Ministru kabineta 25.06.2009. noteikumi Nr. 613/ LV, 27.06.2009.
Noteikumi par tādas gaļas marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus Ministru kabineta 24.03.2009. noteikumi Nr. 257/ LV, 31.03.2009.
Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība Ministru kabineta 18.08.2008. noteikumi Nr. 663/ LV, 21.08.2008.
Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratoriju atzīšanas un uzraudzības kārtība Ministru kabineta 03.06.2008. noteikumi Nr. 404/ LV, 03.07.2008.
Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes un klasifikācijas prasības un kārtība, kādā novērtējama svaigu augļu un dārzeņu atbilstība tirdzniecības standartiem Ministru kabineta 30.06.2008. noteikumi Nr. 470/ LV, 02.07.2008.
Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām Ministru kabineta 17.06.2008. noteikumi Nr. 443/ LV, 20.06.2008.
Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem Ministru kabineta 26.05.2008. noteikumi Nr. 370/ LV, 29.05.2008.
Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību samaksu Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumi Nr. 901/ LV, 21.12.2007.
Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumi Nr. 875/ LV, 21.12.2007.
Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī par references laboratoriju iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumi Nr. 834/ LV, 11.12.2007.
Higiēnas prasības olu apritei nelielā apjomā Ministru kabineta 02.10.2007. noteikumi Nr. 665/ LV, 05.10.2007.
Noteikumi par valsts nodevu atļaujas saņemšanai un atļaujas izsniegšanas kārtību transportlīdzekļu grupām, kurām nepieciešama atļauja pārtikas pārvadāšanai Ministru kabineta 10.07.2007. noteikumi Nr. 486/ LV, 20.07.2007.
Gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi Ministru kabineta 27.02.2007. noteikumi Nr. 156/ LV, 02.03.2007.
Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām pārtikas piedevām un pārtikai, kurā izmantotas pārtikas piedevas, kā arī prasības pārtikas piedevu marķējumam Ministru kabineta 27.02.2007. noteikumi Nr. 158/ LV, 02.03.2007.
Noteikumi par kvalitātes prasībām svaigpienam, kas paredzēts siera ražošanai ar nogatavināšanas laiku vismaz 60 dienas, un kvalitātes atbilstības novērtēšanu Ministru kabineta 14.11.2006. noteikumi Nr. 931/ LV, 17.11.2006.
Obligātās nekaitīguma un marķējuma prasības ābolu un bumbieru sidram Ministru kabineta 31.10.2006. noteikumi Nr. 893/ LV, 03.11.2006.
Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku Ministru kabineta 01.08.2006. noteikumi Nr. 637/ LV, 16.08.2006.
Noteikumi par zvejas produktu marķējumā lietojamiem sugu nosaukumiem Ministru kabineta 08.08.2006. noteikumi Nr. 646/ LV, 11.08.2006.
Kārtība, kādā novērtējama jaunās pārtikas atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām Ministru kabineta 18.07.2006. noteikumi Nr. 597/ LV, 20.07.2006.
Obligātās nekaitīguma prasības zvejas produktu apritei nelielā apjomā Ministru kabineta 18.07.2006. noteikumi Nr. 596/ LV, 20.07.2006.
Obligātās nekaitīguma prasības nefasēta jēlcukura pārvadāšanai pa jūru Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr. 489/ LV, 22.06.2006.
Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārai ražošanai un tiešai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā Ministru kabineta 13.06.2006. noteikumi Nr. 470/ LV, 16.06.2006.
Noteikumi par veterinārajai kontrolei nepakļautas pārtikas ievešanu no trešajām valstīm un tās kontroles kārtību valsts robežas kontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās Ministru kabineta 02.05.2006. noteikumi Nr. 352/ LV, 09.05.2006.
Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai paredzētās neiepakotās šķidrās eļļas un tauku pārvadāšanai pa jūru Ministru kabineta 18.04.2006. noteikumi Nr. 300/ LV, 21.04.2006.
Obligātās nekaitīguma prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielos daudzumos Ministru kabineta 11.04.2006. noteikumi Nr. 286/ LV, 19.04.2006.
Par Ministru kabineta 1999.gada 20.augusta noteikumu Nr.292 "Noteikumi par pārtikas mikrobioloģisko piesārņojumu" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumi Nr. 264/ LV, 07.04.2006.
Uztura padomes nolikums Ministru kabineta 21.03.2006. noteikumi Nr. 229/ LV, 31.03.2006.
Noteikumi par prasībām pārtikas apritē iesaistītajām references laboratorijām un to pilnvarošanas kārtību Ministru kabineta 04.10.2005. noteikumi Nr. 753/ LV, 07.10.2005.
Noteikumi par uztura bagātinātājiem Ministru kabineta 20.09.2005. noteikumi Nr. 725/ LV, 23.09.2005.
Higiēnas prasības maltas gaļas un gaļas izstrādājumu ražošanai un izplatīšanai Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumi Nr. 657/ LV, 02.09.2005.
Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas Ministru kabineta 23.08.2005. noteikumi Nr. 634/ LV, 30.08.2005.
Noteikumi par izmaksu segšanas kārtību un izmaksu apjomu par atļauju izsniegšanu jaunās pārtikas izplatīšanai tirgū Ministru kabineta 23.08.2005. noteikumi Nr. 628/ LV, 26.08.2005.
Veterinārās un higiēnas prasības zvejas produktu apritei Ministru kabineta 23.08.2005. noteikumi Nr. 630/ LV, 26.08.2005.
Obligātās nekaitīguma, kvalitātes, higiēnas un marķējuma prasības pārtikā lietojamajam sālim un prasības sāls izplatīšanai un izmantošanai pārtikas ražošanā Ministru kabineta 05.07.2005. noteikumi Nr. 488/ LV, 08.07.2005.
Noteikumi par pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasībām un atbilstības novērtēšanas kārtību Ministru kabineta 21.06.2005. noteikumi Nr. 435/ LV, 29.06.2005.
Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības Ministru kabineta 14.06.2005. noteikumi Nr. 409/ LV, 17.06.2005.
Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasībām dehidrētajiem piena produktiem un kārtību, kādā novērtējama minēto produktu atbilstība šīm prasībām Ministru kabineta 31.05.2005. noteikumi Nr. 381/ LV, 03.06.2005.
Noteikumi par mātes piena aizstājēju sastāva obligātajām nekaitīguma prasībām, to marķējuma un reklāmas prasībām, kā arī reklāmas izvērtēšanas kārtību Ministru kabineta 31.05.2005. noteikumi Nr. 368/ LV, 03.06.2005.
Noteikumi par vispārīgajām prasībām diētiskās pārtikas nekaitīgumam, kvalitātei un marķējumam, kā arī par diētiskās pārtikas atbilstības novērtēšanas un tās izmaksu segšanas kārtību Ministru kabineta 10.05.2005. noteikumi Nr. 323/ LV, 13.05.2005.
Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam Ministru kabineta 22.02.2005. noteikumi Nr. 140/ LV, 25.02.2005.
Kārtība, kādā mājas apstākļos izsviež, izspiež, iepako un uzglabā medu, kā arī to transportē un izplata Ministru kabineta 21.12.2004. noteikumi Nr. 1031/ LV, 27.12.2004.
Pārtikas preču marķēšanas noteikumi Ministru kabineta 23.11.2004. noteikumi Nr. 964/ LV, 26.11.2004.
Noteikumi par ātrās reaģēšanas sistēmas darbību pārtikas apritē Ministru kabineta 27.07.2004. noteikumi Nr. 631/ LV, 30.07.2004.
Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes un klasifikācijas prasības un kārtība, kādā novērtējama svaigu augļu un dārzeņu atbilstība standartiem Ministru kabineta 08.06.2004. noteikumi Nr. 533/ LV, 15.06.2004.
Dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātās nekaitīguma un marķējuma prasības Ministru kabineta 27.04.2004. noteikumi Nr. 440/ LV, 01.05.2004.
Obligātās nekaitīguma prasības uztura bagātinātājiem un prasības to marķējumam Ministru kabineta 27.04.2004. noteikumi Nr. 441/ LV, 01.05.2004.
Noteikumi par dzīvnieku liemeņu kvalitātes un klasifikācijas prasībām un kārtību, kādā novērtējama liemeņu atbilstība kvalitātes un klasifikācijas prasībām Ministru kabineta 22.04.2004. noteikumi Nr. 411/ LV, 01.05.2004.
Noteikumi par higiēnas prasībām tādu neiepakotu šķidro eļļu un tauku pārvadāšanai pa jūru, kuri paredzēti izmantošanai pārtikā Ministru kabineta 22.04.2004. noteikumi Nr. 410/ LV, 01.05.2004.
Prasības to kontroles punktu iekārtojumam, kuros veic pārtikas sanitāro robežkontroli, un kontroles punktu atzīšanas kārtība Ministru kabineta 20.04.2004. noteikumi Nr. 330/ LV, 01.05.2004.
Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta maksas pakalpojumiem un samaksu par valsts uzraudzības un kontroles darbībām Ministru kabineta 18.03.2004. noteikumi Nr. 144/ LV, 30.04.2004.
Obligātās nekaitīguma prasības ar jonizējošo starojumu apstrādātai pārtikai un papildu prasības tās marķējumam Ministru kabineta 20.04.2004. noteikumi Nr. 323/ LV, 30.04.2004.
Vispārīgās prasības diētiskās pārtikas nekaitīgumam, kvalitātei un marķējumam, kā arī diētiskās pārtikas atbilstības novērtēšanas kārtība Ministru kabineta 20.04.2004. noteikumi Nr. 322/ LV, 28.04.2004.
Noteikumi par pārtikas piesārņojumu un prasībām kodīgas ķīmiskās vielas saturošas pārtikas iepakojumam un marķējumam Ministru kabineta 20.04.2004. noteikumi Nr. 334/ LV, 28.04.2004.
Piena un piena produktu aprites noteikumi Ministru kabineta 06.04.2004. noteikumi Nr. 251/ LV, 27.04.2004.
Higiēnas prasības pārtikas apritē Ministru kabineta 08.04.2004. noteikumi Nr. 269/ LV, 23.04.2004.
Noteikumi par prasībām pārtikas ievešanai valstī, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem, kontroles kārtību valsts robežas kontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās un kontrolei pakļauto preču sarakstu Ministru kabineta 18.03.2004. noteikumi Nr. 148/ LV, 01.04.2004.
Pārtikas preču marķēšanas noteikumi Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumi Nr. 150/ LV, 26.03.2004.
Par Uztura padomi Veselības ministrijas 03.03.2004. rīkojums Nr. 51/ LV, 10.03.2004.
Klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasības ziežamajiem taukiem Ministru kabineta 02.03.2004. noteikumi Nr. 112/ LV, 05.03.2004.
Klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasības kakao un šokolādes produktiem Ministru kabineta 25.11.2003. noteikumi Nr. 661/ LV, 28.11.2003.
Svaigu augļu, ogu un dārzeņu kvalitātes un klasifikācijas prasības un novērtēšanas kārtība Ministru kabineta 28.10.2003. noteikumi Nr. 589/ LV, 31.10.2003.
Klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasības piena produktiem, saliktiem piena produktiem un piena produktu izstrādājumiem Ministru kabineta 16.09.2003. noteikumi Nr. 521/ LV, 19.09.2003.
Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības medum Ministru kabineta 16.09.2003. noteikumi Nr. 522/ LV, 19.09.2003.
Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības dažādu veidu cukuriem Ministru kabineta 08.07.2003. noteikumi Nr. 377/ LV, 16.07.2003.
Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības augļu džemam, želejai, marmelādei, ievārījumam un saldinātam kastaņu biezenim Ministru kabineta 08.07.2003. noteikumi Nr. 378/ LV, 16.07.2003.
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumi Nr. 235/ LV, 30.05.2003.
Klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasības dehidrētajiem piena produktiem Ministru kabineta 13.05.2003. noteikumi Nr. 259/ LV, 16.05.2003.
Higiēnas prasības gaļas sadalīšanai, atkaulošanai, sagriešanai un iepakošanai Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumi Nr. 230/ LV, 06.05.2003.
Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām un maksimāli pieļaujamo zāļu atlieku daudzumu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos Ministru kabineta 01.04.2003. noteikumi Nr. 149/ LV, 04.04.2003.
Obligātās nekaitīguma un marķējuma prasības augļu sulām un tām līdzīgiem produktiem Ministru kabineta 18.03.2003. noteikumi Nr. 128/ LV, 21.03.2003.
Pārtikas uzņēmumu darbības atzīšanas un reģistrācijas kārtība Ministru kabineta 18.03.2003. noteikumi Nr. 127/ LV, 21.03.2003.
Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību Ministru kabineta 04.03.2003. noteikumi Nr. 102/ LV, 11.03.2003.
Kārtība, kādā veicama nomedīto savvaļas dzīvnieku pirmapstrāde, un higiēnas prasības nomedīto savvaļas dzīvnieku gaļas apstrādei un tās sagatavošanai izplatīšanai Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 605/ LV, 30.12.2002.
Veterinārās un higiēnas prasības kautuvēm, kārtība, kādā dzīvnieki tiek nokauti realizācijai, un higiēnas prasības gaļas iegūšanai Ministru kabineta 23.12.2002. noteikumi Nr. 555/ LV, 30.12.2002.
Par veselīga uztura ieteikumiem Labklājības ministrijas 30.10.2002. rīkojums Nr. 230/ LV, 06.11.2002.
Olu produktu aprites noteikumi Ministru kabineta 27.08.2002. noteikumi Nr. 392/ LV, 29.08.2002.
Medus aprites noteikumi Ministru kabineta 16.07.2002. noteikumi Nr. 302/ LV, 19.07.2002.
Jaunās pārtikas novērtēšanas kārtība un jaunās pārtikas klasifikācijas, marķēšanas un kvalitātes prasības Ministru kabineta 09.07.2002. noteikumi Nr. 295/ LV, 12.07.2002.
Latvijas Pārtikas centra nolikums Ministru kabineta 02.07.2002. noteikumi Nr. 291/ LV, 12.07.2002.
Obligātās nekaitīguma un marķējuma prasības dehidrētajiem piena produktiem Ministru kabineta 25.06.2002. noteikumi Nr. 261/ LV, 28.06.2002.
Gaļas un gaļas produktu marķēšanas noteikumi Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumi Nr. 203/ LV, 31.05.2002.
Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumi Nr. 112/ LV, 15.03.2002.
Pārtikas padomes nolikums Ministru kabineta 26.02.2002. noteikumi Nr. 86/ LV, 01.03.2002.
Piena, apstrādāta piena un piena produktu aprites noteikumi Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumi Nr. 491/ LV, 28.11.2001.
Putnu un trušu gaļas aprites noteikumi Ministru kabineta 30.10.2001. noteikumi Nr. 460/ LV, 08.11.2001.
Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām un maksimāli pieļaujamo zāļu atlieku daudzumu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos Ministru kabineta 09.10.2001. noteikumi Nr. 436/ LV, 17.10.2001.
Gaļas produktu ražošanas noteikumi Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumi Nr. 427/ LV, 10.10.2001.
Noteikumi par balto cukuru Ministru kabineta 31.08.1998. noteikumi Nr. 330/ LV, 03.09.1998.
Noteikumi par pilnvaru sadalījumu starp ministrijām pārtikas aprites valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai Ministru kabineta 16.06.1998. noteikumi Nr. 221/ LV, 19.06.1998.
Noteikumi par aromatizētāju lietošanu pārtikā Ministru kabineta 14.04.1998. noteikumi Nr. 131/ LV, 17.04.1998.
Higiēnas prasības pārtikas apritē Ministru kabineta 14.04.1998. noteikumi Nr. 130/ LV, 17.04.1998.
Noteikumi par higiēnas prasībām zvejas produktu ražošanai un piedāvājumam tirgū Ministru kabineta 17.03.1998. noteikumi Nr. 89/ LV, 19.03.1998.
Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai, kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus Ministru kabineta 10.07.2001. noteikumi Nr. 314/ LV, 13.07.2001.
Ātri sasaldēto pārtikas produktu aprites noteikumi Ministru kabineta 03.07.2001. noteikumi Nr. 302/ LV, 10.07.2001.
Mājputnu olu marķēšanas un higiēnas prasības pārtikas apritē Ministru kabineta 03.07.2001. noteikumi Nr. 300/ LV, 10.07.2001.
Pārtikas padomes nolikums Ministru kabineta 18.05.1999. noteikumi Nr. 184/ LV, 21.05.1999.
Vistu olu aprites noteikumi Ministru kabineta 11.05.1999. noteikumi Nr. 170/ LV, 14.05.1999.
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības Ministru kabineta 23.02.1999. noteikumi Nr. 63/ LV, 02.03.1999.
Latvijas Pārtikas centra nolikums Ministru kabineta 22.06.1999. noteikumi Nr. 224/ LV, 29.06.1999.
Higiēnas un marķējuma prasības dzīvo gliemeņu piedāvājumam tirgū Ministru kabineta 20.07.1999. noteikumi Nr. 265/ LV, 23.07.1999.
Noteikumi par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu dzīvnieku izcelsmes produktos Ministru kabineta 20.08.1999. noteikumi Nr. 293/ LV, 24.08.1999.
Noteikumi par pārtikas piesārņojumu Ministru kabineta 20.08.1999. noteikumi Nr. 292/ LV, 24.08.1999.
Higiēnas prasības gaļas sadalīšanai, iesaiņošanai un iepakošanai Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumi Nr. 187/ LV, 11.05.2001.
Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām pārstrādei paredzētajam govs pienam Ministru kabineta 12.10.1999. noteikumi Nr. 347/ LV, 15.10.1999.
Olu produktu aprites noteikumi Ministru kabineta 15.08.2000. noteikumi Nr. 282/ LV, 18.08.2000.
Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām un maksimāli pieļaujamo zāļu atlieku daudzumu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos Ministru kabineta 08.08.2000. noteikumi Nr. 264/ LV, 11.08.2000.
Noteikumi par higiēnas prasībām gaļas un gaļas produktu uzglabāšanai un transportēšanai Ministru kabineta 27.06.2000. noteikumi Nr. 214/ LV, 30.06.2000.
Obligātās nekaitīguma prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem un prasības marķējumam Ministru kabineta 03.04.2001. noteikumi Nr. 155/ LV, 06.04.2001.
Obligātās nekaitīguma prasības uztura bagātinātājiem Ministru kabineta 03.04.2001. noteikumi Nr. 154/ LV, 06.04.2001.
Obligātās nekaitīguma prasības diētiskajai pārtikai ar samazinātu enerģētisko vērtību un tās marķējumam Ministru kabineta 27.03.2001. noteikumi Nr. 144/ LV, 30.03.2001.
Mātes piena aizstājēju sastāva obligātās nekaitīguma prasības un to marķējuma un reklāmas prasības Ministru kabineta 13.03.2001. noteikumi Nr. 119/ LV, 16.03.2001.
Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētās pārtikas sastāva obligātās nekaitīguma prasības un tās marķējuma un izplatīšanas prasības Ministru kabineta 13.03.2001. noteikumi Nr. 118/ LV, 16.03.2001.
Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām pārtikas kazeīniem un pārtikas kazeinātiem Ministru kabineta 06.03.2001. noteikumi Nr. 107/ LV, 09.03.2001.
Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība Ministru kabineta 06.03.2001. noteikumi Nr. 106/ LV, 09.03.2001.
Obligātās nekaitīguma prasības spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem un prasības alkoholisko dzērienu marķējumam Ministru kabineta 06.03.2001. noteikumi Nr. 101/ LV, 09.03.2001.
Obligātās nekaitīguma un marķējuma prasības medum Ministru kabineta 11.04.2000. noteikumi Nr. 140/ LV, 14.04.2000.
Higiēnas prasības maltas gaļas un gaļas izstrādājumu ražošanai un izplatīšanai Ministru kabineta 13.02.2001. noteikumi Nr. 68/ LV, 16.02.2001.
Dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātās nekaitīguma un marķējuma prasības Ministru kabineta 23.01.2001. noteikumi Nr. 35/ LV, 26.01.2001.
Izplatīšanai nederīgas pārtikas turpmākās izmantošanas vai iznīcināšanas kārtība Ministru kabineta 09.01.2001. noteikumi Nr. 17/ LV, 12.01.2001.
Pārtikas preču marķēšanas noteikumi Ministru kabineta 08.02.2000. noteikumi Nr. 46/ LV, 11.02.2000.