Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumus Nr. 272 "Aitu gaļas papildu marķējuma noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.127

Rīgā 2010.gada 9.februārī (prot. Nr.7 31.§)
Noteikumi par aitu gaļas marķēšanu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā marķē Latvijā audzētu un nokautu mājas aitu (Ovis aries) sugas dzīvnieku (turpmāk – aitas) gaļu izplatīšanai Latvijas iekšējā tirgū.

2. Noteikumi attiecas uz visiem pārtikas aprites posmiem.

3. Kautuve, pamatojoties uz valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" elektroniskajā datubāzē pieejamo informāciju, visas aitas identificē pēc vecuma un pēc to nokaušanas aitu liemeņus iedala divās kategorijās:

3.1. jēru liemeņi – tādu aitu liemeņi, kuru vecums kaušanas laikā nepārsniedz 12 mēnešus;

3.2. pārējo aitu liemeņi – tādu aitu liemeņi, kuras kaušanas laikā sasniegušas 12 un vairāk mēnešu vecumu.

4. Kautuves darbinieks 60 minūšu laikā pēc aitu nokaušanas liemeņus marķē ar identifikācijas burtu:

4.1. "J", ja aita nokauta līdz 12 mēnešu vecumam;

4.2. "A", ja aita nokauta 12 un vairāk mēnešu vecumā.

5. Marķējumu ar zīmogu uzspiež uz aitu liemeņu ārējās virsmas blakus veselības marķējumam. Ja aitu liemeņus sadala pusliemeņos vai ceturtdaļliemeņos vai ja pusliemeņus sadala trijās daļās, marķē katru aitas liemeņa gabalu.

6. Zīmogam izmanto neizdzēšamu un netoksisku tinti.

7. Marķējumā izmantotie burti ir vismaz divus centimetrus augsti un skaidri salasāmi.

8. Aitu liemeņu marķējumā zem veselības marķējuma norāda:

8.1. pirmajā rindā – kaušanas datumu XxxD, kur X – gada pēdējais cipars, xx – gada nedēļa, D – nedēļas diena;

8.2. otrajā rindā – kaušanas kārtas numuru ar arābu cipariem.

9. Svaigas, atdzesētas vai saldētas aitu gaļas (sadalītas vai nesadalītas) marķējumā un pavaddokumentos visos pārtikas aprites posmos norāda aitas gaļas tirdzniecībā lietoto nosaukumu:

9.1. "Jēra gaļa", ja aita nokauta līdz 12 mēnešu vecumam;

9.2. "Aitas gaļa", ja aita nokauta 12 un vairāk mēnešu vecumā.

10. Ja gaļu galapatērētājam mazumtirdzniecības vietās piedāvā bez iesaiņojuma, šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju norāda uz cenu zīmes.

11. Marķējumā, pavaddokumentos un uz cenu zīmes papildus var norādīt konkrētā gaļas gabala vai pārtikā izmantojamā subprodukta nosaukumu vai apzīmējumu.

12. Šo noteikumu ievērošanu uzrauga un kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
13.02.2010