Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 585

Rīgā 2015. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 54 19. §)
Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības kakao un šokolādes produktiem
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
4. panta ceturto daļu un 13. panta trešās daļas 3. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības kakao un šokolādes produktiem, kas paredzēti patēriņam cilvēka uzturā.

2. Kakao un šokolādes produktu klasifikācija un kvalitātes rādītāji noteikti šo noteikumu 1. pielikumā.

II. Kvalitātes prasības kakao un šokolādes produktiem

3. Šo noteikumu 1. pielikuma 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19. un 20. punktā minētajiem šokolādes produktiem var pievienot augu taukus un citas pārtikas sastāvdaļas. Aizliegts pievienot dzīvnieku izcelsmes taukus, izņemot piena taukus.

4. Šo noteikumu 1. pielikuma 19. un 20. punktā minētajiem šokolādes produktiem var pievienot miltus, kā arī granulveida vai pulverveida cieti.

5. Augu tauku, piena tauku un citu pārtikas sastāvdaļu, kā arī – šo noteikumu 4. punktā minētajā gadījumā – miltu un granulveida vai pulverveida cietes saturs nedrīkst būt lielāks par 40 procentiem no galaprodukta masas.

6. Šo noteikumu 1. pielikuma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19. un 20. punktā minētajiem produktiem var pievienot tikai tādus aromatizētājus, kas neimitē šokolādes vai piena tauku garšu.

7. Šo noteikumu 2. pielikumā minētos augu taukus, izņemot kakao sviestu, var pievienot šo noteikumu 1. pielikuma 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19. un 20. punktā minētajiem šokolādes produktiem. Augu tauku saturs nepārsniedz piecus procentus no galaprodukta masas, kas iegūta, no galaprodukta masas atņemot šo noteikumu 3., 4., 5. un 6. punktā minēto pārtikas sastāvdaļu masu, bet nesamazinot kakao sviesta vai kopējo kakao sausnas saturu.

8. Šo noteikumu 2. pielikumā minētie augu tauki atsevišķi vai maisījumā ir kakao sviesta ekvivalenti, ja tie atbilst šādām prasībām:

8.1. nesatur laurīnskābi un ir bagāti ar POP, POSt un StOSt (P – palmitīnskābe, O – oleīnskābe, St – stearīnskābe) simetriskiem mononepiesātinātiem triglicerīdiem;

8.2. ir viegli samaisāmi ar kakao sviestu jebkurās proporcijās, un to fizikālās īpašības (kušanas punkts, kristalizācijas temperatūra, kušanas ātrums, termiskās apstrādes nepieciešamība) ir saderīgas;

8.3. ir iegūti tikai rafinēšanas vai frakcionēšanas procesā, kas nepieļauj triglicerīdu struktūras fermentu pārveidošanos.

9. Šo noteikumu 1. pielikuma 9. un 13. punktā minētajiem produktiem var pievienot šķeltā vai veselā veidā mandeles, lazdu riekstus un citus riekstus tādā daudzumā, lai to kopā ar produkta izgatavošanā izmantotajiem saberztajiem lazdu riekstiem nebūtu vairāk par 60 procentiem no galaprodukta masas.

10. Šo noteikumu 1. pielikuma 9. punktā minētajiem produktiem var pievienot pienu vai sauso pienu, kas iegūts tvaicējot, bet piena sausnas saturs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no galaprodukta masas.

11. Šo noteikumu 1. pielikuma 10., 11., 13., 16. un 17. punktā minētajiem produktiem piena sausnu iegūst no:

11.1. pilnībā vai daļēji dehidrēta pilnpiena;

11.2. piena ar zemu tauku saturu vai vājpiena;

11.3. krējuma vai daļēji vai pilnībā dehidrēta krējuma;

11.4. sviesta vai citiem piena taukiem.

12. Ja šokolādi izmanto saldējuma vai tam līdzīgu saldētu produktu ražošanā, šokolādes ražošanā var izmantot kokosriekstu eļļu.

13. Kakao un šokolādes produktu ražošanā var izmantot dažādu veidu cukuru, kas atbilst normatīvajiem aktiem par prasībām dažādu veidu cukuriem un to marķējumam.

14. Šo noteikumu 1. pielikuma 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19. un 20. punktā minēto produktu minimālo masu aprēķina, no galaprodukta masas atņemot šo noteikumu 3., 4., 5. un 6. punktā minēto sastāvdaļu masu.

15. Šo noteikumu 1. pielikuma 18. un 21. punktā minēto produktu minimālo masu aprēķina, no galaprodukta masas atņemot šo noteikumu 3., 4., 5. un 6. punktā minēto sastāvdaļu masu un pildījuma masu.

16. Šo noteikumu 1. pielikuma 18. un 21. punktā minētajiem produktiem šokolādes saturu aprēķina no galaprodukta masas, ieskaitot pildījuma masu.

III. Prasības kakao un šokolādes produktu marķējumam

17. Kakao un šokolādes produktus marķē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un fasētu pārtikas preču marķēšanu. Marķējumā papildus norāda šajos noteikumos minēto informāciju.

18. Šo noteikumu 1. pielikumā minētos tirdzniecības nosaukumus lieto, izplatot attiecīgos produktus galapatērētājam.

19. Šo noteikumu 1. pielikumā minētos kakao un šokolādes produktu tirdzniecības nosaukumus var izmantot arī citu produktu tirdzniecības nosaukumā, ja attiecīgo produktu nevar sajaukt ar šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem produktiem.

20. Ja šo noteikumu 1. pielikuma 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. un 21. punktā minētos produktus pārdod īpaši atlasītā komplektā (asorti), atsevišķu produktu tirdzniecības nosaukumus var aizstāt ar norādi "Dažādu šķirņu šokolādes konfektes", "Šokolādes konfekšu maisījums", "Šokolādes asorti", "Pildītās šokolādes asorti" vai tamlīdzīgi un marķējumā var būt viens sastāvdaļu saraksts visiem attiecīgajiem produktiem.

21. Šo noteikumu 1. pielikuma 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 19. un 20. punktā minēto produktu marķējumā norāda kopējo kakao sausnas saturu: "Kakao saturs vismaz … %."

22. Šo noteikumu 1. pielikuma 3. un 5. punktā minēto produktu marķējumā norāda kakao sviesta saturu.

23. Tirdzniecības nosaukumu "Šokolāde", "Piena šokolāde" un "Šokolādes glazūra" var papildināt ar informāciju par produkta kvalitātes rādītājiem vai tā aprakstu, ja produkts atbilst šādām prasībām:

23.1. šokolāde satur ne mazāk kā 43 procentus kopējās kakao sausnas, un kopējā kakao sausnā ir ne mazāk kā 26 procenti kakao sviesta;

23.2. piena šokolāde satur ne mazāk kā 30 procentus kopējās kakao sausnas un ne mazāk kā 18 procentus piena sausnas, kas iegūta no šo noteikumu 11. punktā minētajiem produktiem, un piena sausnā ir ne mazāk kā 4,5 procenti piena tauku;

23.3. šokolādes glazūra satur ne mazāk kā 16 procentus kakao beztauku sausnas.

24. Ja šokolādes produkti satur arī šo noteikumu 2. pielikumā minētos augu taukus, marķējumu papildina ar skaidri redzamu un salasāmu norādi "Satur kakao sviestu un citus augu taukus". Norāde ir novietota blakus produkta tirdzniecības nosaukumam, atrodas vienā redzamības laukā ar sastāvdaļu sarakstu un ir skaidri nodalīta no tā. Norādei ir vismaz tikpat lieli burti kā sastāvdaļu sarakstam.

25. Šo noteikumu 1. pielikuma 5. punktā minētajiem produktiem var pievienot norādi "Ar samazinātu tauku saturu", ja produktā ir samazināts tauku saturs atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 3. punktam.

IV. Noslēguma jautājums

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003. gada 25. novembra noteikumus Nr. 661 "Klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasības kakao un šokolādes produktiem" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 168. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. jūnija Direktīvas 2000/36/EK par kakao un šokolādes produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 585
Kakao un šokolādes produktu tirdzniecības nosaukumi, kā arī klasifikācijas un kvalitātes rādītāji

1. Kakao sviests – tauki, kas iegūti no kakao pupām vai to daļām un satur ne vairāk kā 1,75 procentus brīvo taukskābju (izteiktas kā oleīnskābi) un ne vairāk kā 0,5 procentus nepārziepjojamo vielu (izņemot presētu kakao sviestu, kurā nepārziepjojamo vielu saturs nav lielāks par 0,35 procentiem). Nepārziepjojamo vielu nosaka ar petrolejas ēteri.

2. Kakao, kakao pulveris – pulverveida produkts, kas iegūts, saberžot notīrītas, izlobītas, grauzdētas kakao pupas, un kas satur ne mazāk kā 20 procentu kakao sviesta sausnā un ne vairāk kā deviņus procentus ūdens.

3. Kakao ar samazinātu tauku saturu, kakao pulveris ar samazinātu tauku saturu – pulverveida produkts, kas iegūts, saberžot notīrītas, izlobītas, grauzdētas kakao pupas, un kas satur mazāk nekā 20 procentu kakao sviesta sausnā.

4. Saberzta šokolāde, šokolādes pulveris – produkts, kas sastāv no kakao pulvera un cukura maisījuma un satur ne mazāk kā 32 procentus kakao pulvera.

5. Dzeramā šokolāde, saldināts kakao un saldināts kakao pulveris – produkts, kas sastāv no kakao pulvera un cukura maisījuma un satur ne mazāk kā 25 procentus kakao pulvera.

6. Šokolāde – produkts, kas iegūts no kakao produktiem un cukura un satur ne mazāk kā:

6.1.  18 procentu kakao sviesta sausnā;

6.2.  35 procentus kopējās kakao sausnas;

6.3.  14 procentu kopējās beztauku sausnas.

7. Šokolādes nūdeles (vermicelli) vai šokolādes pārslas (flakes) – produkts, kas ir granulu vai pastas veidā un satur ne mazāk kā:

7.1.  12 procentu kakao sviesta sausnā;

7.2.  32 procentus kopējās kakao sausnas;

7.3.  14 procentu kopējās beztauku sausnas.

8. Šokolādes glazūra (couverture) – produkts, kas iegūts no kakao produktiem un cukura un satur ne mazāk kā:

8.1.  31 procentu kakao sviesta sausnā;

8.2.  35 procentus kopējās kakao sausnas;

8.3.  2,5 procentus kopējās beztauku sausnas.

9. Riekstu šokolāde (Gianduja vai jebkurš cits produkts, kura nosaukums atvasināts no vārda Gianduja) – produkts, kas iegūts no šokolādes un saberztiem lazdu riekstiem (100 gramu produkta satur 20–40 gramus lazdu riekstu), kas pievienoti atbilstoši šo noteikumu 11. punktam un satur ne mazāk kā:

9.1.  32 procentus kopējās kakao sausnas;

9.2.  astoņus procentus kopējās beztauku sausnas.

10. Piena šokolāde – produkts, kas iegūts no kakao produktiem, cukura un piena vai piena produktiem. Nosaukumu "Piena šokolāde" var papildināt vārdi "nūdeles", "pārslas", "glazūra" vai "riekstu" atbilstoši šī pielikuma 11., 12. un 13. punktam. Vārdu "piena" šī pielikuma 10., 11., 12. un 13. punktā minēto produktu marķējumā var aizstāt ar vārdu "krējuma" vai "vājpiena" atbilstoši šī pielikuma 14. un 15. punktam. Minētais produkts satur ne mazāk kā:

10.1.  25 procentus kopējās kakao sausnas;

10.2.  14 procentu piena sausnas;

10.3.  2,5 procentus kopējās beztauku sausnas;

10.4.  3,5 procentus piena tauku;

10.5.  25 procentus kopējo tauku (kakao sviestu un piena taukus).

11. Piena šokolādes nūdeles (vermicelli) vai piena šokolādes pārslas (flakes) – produkts, kas ir granulu vai pārslu veidā un satur ne mazāk kā:

11.1.  20 procentu kopējās kakao sausnas;

11.2.  12 procentu piena sausnas;

11.3.  12 procentu kopējo tauku (kakao sviesta un piena tauku).

12. Piena šokolādes glazūra (couverture) – produkts, kas iegūts no kakao produktiem, cukura un piena vai piena produktiem un satur vismaz 31 procentu kopējo tauku (kakao sviesta un piena tauku).

13. Riekstu–piena šokolāde (Gianduja vai jebkurš cits produkts, kura nosaukums atvasināts no vārda Gianduja) – produkts, kas iegūts no šokolādes, piena un saberztiem lazdu riekstiem (100 gramu produkta satur 15–40 gramu lazdu riekstu), kas pievienoti atbilstoši šo noteikumu 11. punktam un satur ne mazāk kā 10 procentu piena sausnas.

14. Krējuma šokolāde – produkts, kas iegūts no kakao produktiem, cukura un krējuma un satur ne mazāk kā 5,5 procentus piena tauku.

15. Vājpiena šokolāde – produkts, kas iegūts no kakao produktiem, cukura un vājpiena un satur ne vairāk kā vienu procentu piena tauku.

16. Ģimenes piena šokolāde – produkts, kas iegūts no kakao produktiem, cukura un piena vai piena produktiem un satur ne mazāk kā:

16.1.  20 procentu kopējās kakao sausnas;

16.2.  20 procentu piena sausnas;

16.3.  2,5 procentus kopējās beztauku sausnas;

16.4.  piecus procentus piena tauku;

16.5.  25 procentus kopējo tauku (kakao sviestu un piena taukus).

17. Baltā šokolāde – produkts, kas iegūts no kakao sviesta, cukura, piena vai piena produktiem un satur ne mazāk kā:

17.1.   20 procentu kakao sviesta sausnā;

17.2.  14 procentu piena sausnas;

17.3.  3,5 procentus piena tauku.

18. Pildīta šokolāde, šokolāde ar pildījumu, produkts šokolādē (piemēram, zefīrs šokolādē, ķirši šokolādē) – produkts, kura ārējo apvalku veido kāds no šī pielikuma 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17. punktā minētajiem produktiem. Ārējā šokolādes masas daļa produktiem ir ne mazāka par 25 procentiem no galaprodukta svara. Tirdzniecības nosaukums neattiecas uz produktiem, kuru iekšējo daļu veido maizes vai konditorejas izstrādājumi, cepumi vai saldējums.

19. Šokolāde a la taza – produkts, kas iegūts no kakao produktiem, cukura un kviešu, rīsu, kukurūzas miltiem vai cietes un satur ne vairāk kā astoņus procentus miltu vai cietes un ne mazāk kā:

19.1.  18 procentu kakao sviesta sausnā;

19.2.  35 procentus kopējās kakao sausnas;

19.3.  14 procentu kakao kopējās beztauku sausnas.

20. Šokolāde familiar a la taza – produkts, kas iegūts no kakao produktiem, cukura un kviešu, rīsu, kukurūzas miltiem vai cietes un satur ne vairāk kā 18 procentu miltu vai cietes un ne mazāk kā:

20.1.  18 procentu kakao sviesta sausnā;

20.2.  30 procentu kopējās kakao sausnas;

20.3.  12 procentu kakao kopējās beztauku sausnas.

21. Šokolādes konfekte (pralinē) – viena kumosa produkts, tas ir, pildīta šokolāde, tikai šokolāde vai šī pielikuma 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17. punktā minēto produktu kombinācija vai maisījumi, kurā šokolādes saturs nav mazāks par 25 procentiem no galaprodukta masas.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 585
Šokolādes produktu ražošanā izmantojamie augu tauki
Nr. p. k.Augu tauki
(starptautiskais tirdzniecības nosaukums)
Augi, no kuriem iegūst minētos taukus
(zinātniskais nosaukums
latīņu valodā)
1.Illipe, Borneo tallow vai TengkawangShorea spp.
2.Palm oilElaeis guineesis; Elaeis olifera
3.SalShorea robusta
4.SheaButyrospermum parkii
5.Kokum gurgiGarcinia indica
6.Mango kernelMangifera indica
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
16.10.2015