Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 83
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 17. novembra rīkojumā Nr. 834 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2022. gada budžeta apstiprināšanu" Ministru kabineta 21.09.2022. rīkojums Nr. 626/ LV, 23.09.2022.
Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2023. gada budžeta apstiprināšanu Ministru kabineta 21.09.2022. rīkojums Nr. 627/ LV, 23.09.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra rīkojumā Nr. 809 "Par Patentu valdes 2022. gada budžeta apstiprināšanu" Ministru kabineta 21.09.2022. rīkojums Nr. 633/ LV, 23.09.2022.
Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2023. gada budžeta apstiprināšanu Ministru kabineta 21.09.2022. rīkojums Nr. 628/ LV, 23.09.2022.
Par apropriācijas pārdali Ministru kabineta 20.09.2022. rīkojums Nr. 621/ LV, 21.09.2022.
Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu Ministru kabineta 06.07.2022. rīkojums Nr. 489/ LV, 08.07.2022.
Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu Ministru kabineta 16.06.2022. rīkojums Nr. 431/ LV, 17.06.2022.
Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 01.00.00 "Apropriācijas rezerve" Ministru kabineta 29.03.2022. rīkojums Nr. 222/ LV, 31.03.2022.
Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2022. gada budžeta apstiprināšanu Ministru kabineta 21.12.2021. rīkojums Nr. 978/ LV, 27.12.2021.
Par apropriācijas pārdali Ministru kabineta 14.12.2021. rīkojums Nr. 948/ LV, 16.12.2021.
Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu Ministru kabineta 07.12.2021. rīkojums Nr. 917/ LV, 09.12.2021.
Par apropriācijas pārdali Ministru kabineta 29.11.2021. rīkojums Nr. 875/ LV, 01.12.2021.
Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2022. gada budžeta apstiprināšanu Ministru kabineta 17.11.2021. rīkojums Nr. 834/ LV, 22.11.2021.
Par apropriācijas palielināšanu Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.01.00 "Iemaksas Eiropas Savienības budžetā" Ministru kabineta 11.11.2021. rīkojums Nr. 814/ LV, 13.11.2021.
Par Patentu valdes 2022. gada budžeta apstiprināšanu Ministru kabineta 09.11.2021. rīkojums Nr. 809/ LV, 10.11.2021.
Par apropriācijas pārdali Ministru kabineta 02.11.2021. rīkojums Nr. 790/ LV, 03.11.2021.
Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2022. gada budžeta apstiprināšanu Ministru kabineta 20.10.2021. rīkojums Nr. 738/ LV, 22.10.2021.
Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2022. gada budžeta apstiprināšanu Ministru kabineta 06.10.2021. rīkojums Nr. 696/ LV, 08.10.2021.
Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2022. gada budžeta apstiprināšanu Ministru kabineta 17.09.2021. rīkojums Nr. 643/ LV, 21.09.2021.
Par Zāļu valsts aģentūras 2021. gada budžeta apstiprināšanu Ministru kabineta 25.08.2021. rīkojums Nr. 598/ LV, 27.08.2021.
Par apropriācijas palielināšanu Ministru kabineta 18.05.2021. rīkojums Nr. 327/ LV, 20.05.2021.
Par apropriācijas pārdali Ministru kabineta 12.05.2021. rīkojums Nr. 306/ LV, 14.05.2021.
Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 01.00.00 "Apropriācijas rezerve" Ministru kabineta 01.04.2021. rīkojums Nr. 216/ LV, 07.04.2021.
Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu Ministru kabineta 18.12.2018. noteikumi Nr. 804/ LV, 21.12.2018.
Par atļauju Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam uzņemties ilgtermiņa saistības par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram nepieciešamā operatīvā medicīniskā transporta iegādi līzingā Ministru kabineta 20.01.2015. rīkojums Nr. 22/ LV, 21.01.2015.
Gada pārskata sagatavošanas kārtība Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumi Nr. 1115/ LV, 31.10.2013.
Euro ieviešanas kārtības likums 31.01.2013. likums/ LV, 15.02.2013.
Fiskālās disciplīnas likums 31.01.2013. likums/ LV, 20.02.2013.
Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumi Nr. 501/ LV, 22.06.2010.
Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr. 1486/ LV, 28.12.2009.
Noteikumi par mēneša pārskatu apjomu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību Ministru kabineta 22.09.2009. noteikumi Nr. 1071/ LV, 25.09.2009.
Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes, pašvaldības un no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas sagatavo un iesniedz ceturkšņa finanšu pārskatus Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr. 224/ LV, 13.03.2009.
Noteikumi par personas datu apstrādes ārējo auditoru akreditācijas valsts nodevu Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr. 1062/ LV, 28.12.2006.
Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība Ministru kabineta 18.07.2006. noteikumi Nr. 600/ LV, 10.08.2006.
Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 07.07.2006. noteikumi Nr. 120/ LV, 13.07.2006.
Kriminālprocesa likums 21.04.2005. likums/ LV, 11.05.2005.
Reģionālās attīstības finansēšanas kārtība Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumi Nr. 289/ LV, 16.04.2004.
Kārtība, kādā Satiksmes ministrija un pašvaldības uzskaita valsts autoceļu un pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai izmantotos līdzekļus Ministru kabineta 30.03.2004. noteikumi Nr. 211/ LV, 08.04.2004.
Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr. 130/ LV, 11.03.2004.
Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" nolikums Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumi Nr. 38/ LV, 23.01.2004.
Radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras nolikums Ministru kabineta 23.12.2003. noteikumi Nr. 737/ LV, 30.12.2003.
Valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" nolikums Ministru kabineta 23.12.2003. noteikumi Nr. 746/ LV, 30.12.2003.
Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" nolikums Ministru kabineta 02.09.2003. noteikumi Nr. 498/ LV, 05.09.2003.
Kārtība, kādā Latvijas Republika piedalās Eiropas Kopienas programmās Ministru kabineta 21.01.2003. noteikumi Nr. 39/ LV, 24.01.2003.
Latvijas Nacionālās operas nolikums Ministru kabineta 20.01.2003. noteikumi Nr. 31/ LV, 28.01.2003.
Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras nolikums Ministru kabineta 07.01.2003. noteikumi Nr. 11/ LV, 10.01.2003.
Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem Ministru kabineta 17.12.2002. noteikumi Nr. 543/ LV, 28.12.2002.
Valsts aģentūras "Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra" nolikums Ministru kabineta 29.10.2002. noteikumi Nr. 479/ LV, 31.10.2002.
Valsts aģentūras "Tautas mākslas centrs" nolikums Ministru kabineta 29.10.2002. noteikumi Nr. 491/ LV, 12.11.2002.
Valsts aģentūras "Mājokļu aģentūra" nolikums Ministru kabineta 17.09.2002. noteikumi Nr. 424/ LV, 27.09.2002.
Tūrisma attīstības valsts aģentūras nolikums Ministru kabineta 27.08.2002. noteikumi Nr. 387/ LV, 29.08.2002.
Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību Ministru kabineta 11.06.2002. noteikumi Nr. 231/ LV, 27.06.2002.
Valsts pārvaldes iekārtas likums 06.06.2002. likums/ LV, 21.06.2002.
Valsts kontroles likums 09.05.2002. likums/ LV, 29.05.2002.
Noteikumi par valsts aģentūras un pašvaldības aģentūras gada publiskajiem pārskatiem Ministru kabineta 19.02.2002. noteikumi Nr. 69/ LV, 27.02.2002.
Kārtība, kādā valsts (pašvaldību) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) pārveidojami par valsts (pašvaldību) aģentūrām Ministru kabineta 15.01.2002. noteikumi Nr. 16/ LV, 18.01.2002.
Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums Ministru kabineta 27.12.2001. noteikumi Nr. 551/ LV, 28.12.2001.
Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumi Nr. 366/ LV, 10.08.2001.
Kārtība, kādā finanšu ministrs valsts vārdā sniedz galvojumus Ministru kabineta 30.04.2001. noteikumi Nr. 179/ LV, 04.05.2001.
Noteikumi par izdevumiem, kas saistīti ar delegāciju un atsevišķu personu uzņemšanu un amatpersonu vizītēm Ministru kabineta 10.04.2001. noteikumi Nr. 161/ LV, 18.04.2001.
Publisko aģentūru likums 22.03.2001. likums/ LV, 11.04.2001.
Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem Ministru kabineta 06.03.2001. noteikumi Nr. 96/ LV, 08.03.2001.
Noteikumi par piedalīšanos Dānijas valdības juridisko speciālistu apmācības programmā Ministru kabineta 06.02.2001. noteikumi Nr. 58/ LV, 14.02.2001.
Labklājības ministrijas nolikums Ministru kabineta 11.04.2000. noteikumi Nr. 138/ LV, 14.04.2000.
Noteikumi par ministriju un centrālo valsts iestāžu pārziņā esošo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) finansu pārskatiem un finansu informāciju Ministru kabineta 21.03.2000. noteikumi Nr. 111/ LV, 24.03.2000.
Latvijas Zinātnes padomes darbības kārtība Ministru kabineta 11.05.1999. noteikumi Nr. 167/ LV, 14.05.1999.
Veselības aprūpes finansēšanas noteikumi Ministru kabineta 12.01.1999. noteikumi Nr. 13/ LV, 14.01.1999.
Vērtspapīru tirgus komisijas nolikums Ministru kabineta 06.05.1997. noteikumi Nr. 173/ LV, 09.05.1997.
Lauksaimniecības likums 24.10.1996. likums/ LV, 08.11.1996.
Valsts investīciju programmas sagatavošanas, finansēšanas un realizācijas kārtība Ministru kabineta 08.10.1996. noteikumi Nr. 377/ LV, 11.10.1996.
Latvijas vides aizsardzības fonda nolikums Ministru kabineta 09.07.1996. noteikumi Nr. 256/ LV, 16.07.1996.
Noteikumi par speciālo budžetu Ministru kabineta 28.11.1995. noteikumi Nr. 375/ LV, 20.12.1995.
Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības aģentūra" statūti Ministru kabineta 21.11.1995. noteikumi Nr. 360/ LV, 30.11.1995.
Noteikumi par 1995.gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem Ministru kabineta 14.11.1995. noteikumi Nr. 346/ LV, 21.11.1995.
Latvijas Attīstības aģentūras darbības noteikumi Ministru kabineta 18.07.1995. noteikumi Nr. 203/ LV, 25.07.1995.
Noteikumi par ierobežojumiem valsts līdzekļu izmantošanā Sestās Saeimas vēlēšanām Ministru kabineta 04.07.1995. noteikumi Nr. 184/ LV, 12.07.1995.
Par pašvaldību budžetiem 29.03.1995. likums/ LV, 18.04.1995.
Noteikumi par valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju Ministru kabineta 24.01.1995. noteikumi Nr. 23/ LV, 31.01.1995.
Saeimas kārtības rullis 28.07.1994. likums/ LV, 18.08.1994.
Par tiesu varu 15.12.1992. likums/ Ziņotājs, 14.01.1993.
Par Latvijas Republikas budžeta tiesībām 27.06.1990. likums/ Ziņotājs, 19.07.1990.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 07.12.1984. likums/ Ziņotājs, 20.12.1984.
Latvijas Republikas Satversme 15.02.1922. likums/ Valdības Vēstnesis, 30.06.1922.