Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 626

Rīgā 2022. gada 21. septembrī (prot. Nr. 48 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 17. novembra rīkojumā Nr. 834 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2022. gada budžeta apstiprināšanu"

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 17. novembra rīkojumā Nr. 834 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2022. gada budžeta apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 225. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt punktu šādā redakcijā:

"Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2022. gada budžeta ieņēmumus 461 906 euro apmērā un izdevumus 561 854 euro apmērā (tajā skaitā 99 948 euro no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2022. gada 1. janvāri) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam."

2. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 21. septembra
rīkojumam Nr. 626

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2022.-2024. gadam

Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods

Grupas, apakšgrupas kods

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums

2020. gada izpilde
(euro
)

2021. gada precizētie ieņēmumi, izdevumi
(euro
)

2022. gada plāns
(euro
)

2022. gada precizētie ieņēmumi, izdevumi
(euro
)

2023. gada pieprasījums
(euro
)

2024. gada pieprasījums
(euro
)

P0   17000-21700; Resursi izdevumu segšanai 475 337 475 337 461 906 461 906 475 337 475 337
A300 3.0. 21300; 21400; Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, citi finansējuma avoti 475 337 475 337 461 906 461 906 475 337 475 337
B000   1000-9000 Izdevumi - kopā 632 869 640 364 461 906 561 854 475 337 475 337
B100 1.0. 1000-4000;
6000-7000
Uzturēšanas izdevumi 611 403 618 898 440 440 540 388 453 871 453 871
B110 1.1. 1000-2000 Kārtējie izdevumi 611 403 618 898 440 440 540 388 453 871 453 871
1000

1.1.

1000 Atlīdzība 362 172 368 377 330 178 418 126 330 178 330 178
2000

1.1.

2000 Preces un pakalpojumi 249 231 250 521 110 262 122 262 123 693 123 693
B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 21 466 21 466 21466 21466 21 466 21 466
PIM   17000-21700; - [1000-9000] Finansiālā bilance -157 532 -165 027   -99 948    
    F 00 00 00 00 Finansēšana 157 532 165 027   99 948    
    F21010000 Naudas līdzekļi 157 532 165 027   99 948    
    F210100001 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 157 532 165 027   99 948    
21.09.2022