Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 11.03.2006. - 31.12.2008. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumus Nr. 1060 "Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūras nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.498

Rīgā 2003.gada 2.septembrī (prot. Nr.47 46.§)
Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu

1. Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (turpmāk - akreditācijas birojs) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts institūcija, kura nodrošina vienotu atbilstības novērtēšanas sistēmu, laboratoriju, sertifikācijas iestāžu un inspekciju tīklu, kuru rezultāti būtu starptautiski atzīti, atbilstu Latvijas tautsaimniecības vajadzībām un dotu iespēju apliecināt Latvijas uzņēmēju ražoto produktu atbilstību Eiropas un starptautiskajiem standartiem.

2. Akreditācijas birojam ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un akreditācijas biroja nosaukumu un konts Valsts kases norēķinu centrā. Akreditācijas birojs ar finanšu ministra atļauju var atvērt kontus kredītiestādēs.

3. Akreditācijas birojam ir šādas funkcijas:

3.1. novērtēt, akreditēt un uzraudzīt testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas un sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas atbilstoši Latvijas nacionālajos standartos, normatīvajos aktos, Eiropas vai starptautiskajos standartos noteiktajām prasībām reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā, ņemot vērā Latvijas tautsaimniecības vajadzības;

3.2. veikt citas likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 14.pantā noteiktās funkcijas.

4. Akreditācijas birojs šo noteikumu 3.punktā minētās funkcijas veic atbilstoši ekonomikas ministra apstiprinātajai akreditācijas biroja vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģijai un saskaņā ar noslēgto pārvaldes līgumu.

5. Pildot šo noteikumu 3.punktā minētās funkcijas, akreditācijas birojam ir tiesības:

5.1. pieprasīt no fiziskajām un juridiskajām personām biroja uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;

5.2. iekasēt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

5.3. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;

5.4. Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ņemt aizņēmumus, uzņemties garantijas un slēgt līzinga līgumus. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas minētajiem darījumiem sagatavotā dokumentācija, kurā norādīts darījuma apjoms un veikšanas kārtība, jāsaskaņo ar ekonomikas ministru.

(Grozīts ar MK 07.03.2006. noteikumiem Nr.181)

6. Akreditācijas biroja darbību nodrošina biroja direktors. Akreditācijas biroja direktoram var būt vietnieks.

7. Akreditācijas biroja mantas sastāvu un rīcību ar to nosaka atbilstoši Publisko aģentūru likuma 16.pantam.

8. Akreditācijas biroja finansējumu veido valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un pašu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

9. Akreditācijas biroja izdotos administratīvos aktus atbilstības novērtēšanas valsts reglamentētajā sfērā var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
11.03.2006