Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.39

Rīgā 2003.gada 21.janvārī (prot. Nr.5, 25.§)

Kārtība, kādā Latvijas Republika piedalās Eiropas Kopienas programmās

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republika (turpmāk - Latvija) piedalās Eiropas Kopienas programmās (turpmāk - programmas).

2. Latvija var piedalīties Eiropas Savienības kandidātvalstīm atvērtajās programmās saskaņā ar noteikumiem, uz kuriem pamatojoties pieņem attiecīgās programmas.

3. Eiropas Savienības un Latvijas Asociācijas padomes 2002.gada 12.februāra lēmumā Nr. 1/2002 ir noteikti vispārīgie noteikumi un nosacījumi Latvijas dalībai programmās.

4. To programmu vispārīgie noteikumi un nosacījumi, kurās Latvija uzsākusi dalību līdz Eiropas Savienības un Latvijas Asociācijas padomes 2002.gada 12.februāra lēmuma Nr. 1/2002 spēkā stāšanās dienai, ir noteikti Eiropas Savienības un Latvijas Asociācijas padomes lēmumos, kas pieņemti saistībā ar minētajām programmām.

5. Ministrija atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam sagatavo pieteikumu par Latvijas dalību programmā un iesniedz to izskatīšanai Ministru kabinetā.

6. Latvijas dalību programmā akceptē Ministru kabinets, pamatojoties uz ministrijas pieteikumu.

7. Ministrija informē Eiropas Komisijas Paplašināšanās ģenerāldirektorātu un par programmu atbildīgo ģenerāldirektorātu par Latvijas dalību programmā.

8. Ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisijas par programmu atbildīgo ģenerāldirektorātu sagatavo saprašanās memoranda projektu. Saprašanās memorandā paredz noteikumus un nosacījumus (arī dalības maksu) Latvijas dalībai programmā.

9. Latvijas dalību programmā finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Daļu dalības maksas programmā var finansēt no Eiropas Savienības PHARE programmas līdzekļiem saskaņā ar Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas valdības vienošanos par Eiropas Komisijas finansējuma piešķiršanu PHARE Nacionālās programmas īstenošanai.

10. Ministrija, sastādot valsts budžeta pieprasījumu nākamajam finanšu gadam, dalības maksu programmā, kā arī prognozēto valsts līdzfinansējumu projektu īstenošanai (ņemot vērā programmas darbības specifiku un saņēmējus) pieprasa saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību un paredz kārtējā gada likumā par valsts budžetu.

11. Ministrija saprašanās memoranda projektu iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā.

12. Saprašanās memorandu paraksta Ministru kabineta pilnvarots pārstāvis.

13. Ministrija pēc saprašanās memoranda parakstīšanas tā darbības laikā:

13.1. nodrošina dalību programmā;

13.2. nodrošina saprašanās memoranda noteikumu un nosacījumu izpildi;

13.3. nodrošina informācijas pieejamību par programmas darbības nosacījumiem;

13.4. katru gadu līdz 1.februārim saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu iesniedz Ministru kabinetā pārskatu par dalību programmā iepriekšējā gadā.

14. Šo noteikumu 4.punktā minēto programmu darbības laikā ministrija nodrošina šo noteikumu 13.1., 13.3. un 13.4.apakšpunktā minēto uzdevumu izpildi.

15. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2000.gada 31.oktobra instrukciju Nr.3 "Kārtība, kādā tiek sagatavoti pieteikumi un pieņemts lēmums par Latvijas piedalīšanos Eiropas Kopienas programmās" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 466./469.nr.; 2001, 164.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 25.janvāri.

1-39 COPY.GIF (135425 bytes)

2-39 COPY.GIF (126115 bytes)

25.01.2003