Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 875

Rīgā 2021. gada 29. novembrī (prot. Nr. 76 28. §)
Par apropriācijas pārdali

1. Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta piecpadsmito daļu, veikt apropriācijas pārdali 19 361 129 euro apmērā no ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta programmām un apakšprogrammām uz budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", no tiem:

1.1. no Aizsardzības ministrijas budžeta programmām – 540 558 euro, tai skaitā:

1.1.1. no programmas 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija" – 28 900 euro;

1.1.2. no programmas 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" – 190 853 euro;

1.1.3. no programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs" – 313 323 euro

1.1.4. no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" – 7 482 euro;

1.2. no Ārlietu ministrijas budžeta programmas un apakšprogrammām – 1 008 180 euro, tai skaitā:

1.2.1. no apakšprogrammas 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" – 824 380 euro;

1.2.2. no apakšprogrammas 01.06.00 "Konsulārais nodrošinājums" – 107 800 euro;

1.2.3. no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" – 76 000 euro;

1.3. no Ekonomikas ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām – 3 733 500 euro, tai skaitā:

1.3.1. no apakšprogrammas 26.01.00 "Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība" – 50 000 euro;

1.3.2. no apakšprogrammas 26.02.00 "Konkurences politikas ieviešana" – 65 000 euro;

1.3.3. no apakšprogrammas 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" – 3 500 000 euro;

1.3.4. no apakšprogrammas 29.06.00 "Enerģētikas jautājumu administrēšana" – 35 000 euro;

1.3.5. no programmas 30.00.00 "Tūrisma politikas ieviešana" – 23 500 euro;

1.3.6. no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" – 60 000 euro;

1.4. no Finanšu ministrijas budžeta programmas un apakšprogrammām – 5 096 533 euro, tai skaitā:

1.4.1. no apakšprogrammas 31.01.00 "Budžeta izpilde" – 116 733 euro;

1.4.2. no apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" – 4 730 000 euro;

1.4.3. no apakšprogrammas 39.02.00 "Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība" – 21 000 euro;

1.4.4. no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" –  228 800 euro;

1.5. no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem" – 684 074 euro;

1.6. no Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammas 20.01.00 "Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole" – 2 368 euro;

1.7. no Labklājības ministrijas apakšprogrammām – 818 746 euro, tai skaitā:

1.7.1. no apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" – 811 139 euro;

1.7.2. no apakšprogrammas 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" – 7 607 euro;

1.8. no Tieslietu ministrijas budžeta programmas un apakšprogrammām – 358 279 euro, tai skaitā:

1.8.1. no apakšprogrammas 03.03.00 "Juridiskās palīdzības nodrošināšana" – 165 039 euro;

1.8.2. no apakšprogrammas 09.02.00 "Fizisko personu datu aizsardzība" – 111 000 euro;

1.8.3. no apakšprogrammas 09.05.00 "Dotācijas reliģiskajām organizācijām un nodibinājumiem" – 1 150 euro;

1.8.4. no programmas 43.00.00 "Satversmes aizsardzība" –  81 090 euro;

1.9. no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmas un apakšprogrammām –  153 279 euro, tai skaitā:

1.9.1. no apakšprogrammas 21.13.00 "Nozares vides projekti" – 33 611 euro;

1.9.2. no apakšprogrammas 23.02.00 "Vides pārraudzības valsts birojs" – 2 440 euro;

1.9.3. no programmas 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" – 117 228 euro;

1.10. no Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammas 19.07.00 "Mākslas un literatūra" – 6 965 612 euro.

2. Aizsardzības ministrijai, Ārlietu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Zemkopības ministrijai, Labklājības ministrijai, Tieslietu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma ​​​​1. punktam.

3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
29.11.2021