Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 23. novembra noteikumus Nr. 968 "Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras nolikums".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.737

Rīgā 2003.gada 23.decembrī (prot. Nr.65, 10.§)

Radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras nolikums

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu

1. Radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra (turpmāk - aģentūra) ir Vides ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde.

2. Aģentūra ir izveidota, lai nodrošinātu radioaktīvo atkritumu un kodol-objektu drošu apsaimniekošanu.

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. savākt, iepakot, glabāt, apstrādāt, pārstrādāt un apglabāt radioaktīvos atkritumus;

3.2. transportēt radioaktīvos materiālus un slēgtos jonizējošā starojuma avotus;

3.3. veikt Salaspils kodolreaktora iekārtu un kodolmateriālu apsaimniekošanu;

3.4. nodrošināt Salaspils kodolreaktora likvidēšanu un demontāžu.

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, aģentūra:

4.1. apsaimnieko radioaktīvo atkritumu glabātavu "Radons";

4.2. piedalās valsts nozīmes jonizējošā starojuma avotu kontroles programmas izpildē;

4.3. testē radioaktīvos materiālus un slēgtos starojuma avotus, kā arī nodrošina nepieciešamos pētījumus šo uzdevumu izpildei;

4.4. veic radiācijas monitoringu aģentūras valdījumā esošajās teritorijās;

4.5. piedalās radiācijas avāriju seku likvidēšanā;

4.6. uzglabā valsts materiālo rezervju dozas jaudas mēraparatūru, kas satur jonizējošā starojuma avotus;

4.7. sagatavo un īsteno vides aizsardzības projektus;

4.8. sniedz šādus publiskos pakalpojumus:

4.8.1. testē materiālu un pārtikas produktu radioaktivitāti;

4.8.2. savāc, iepako, glabā, apstrādā, pārstrādā un apglabā radioaktīvos atkritumus un jonizējošā starojuma avotus;

4.8.3. transportē radioaktīvās vielas, radioaktīvos atkritumus un slēgtos starojuma avotus;

4.8.4. pārbauda individuālos aizsarglīdzekļus pret jonizējošo starojumu;

4.8.5. kontrolē un likvidē lokālo radioaktīvo piesārņojumu;

4.8.6. dezaktivē radioaktīvi piesārņotās teritorijas, objektus, speciālos tērpus un transportlīdzekļus;

4.8.7. apmāca darbiniekus veikt radioloģiskos mērījumus un sniedz metodiskos pakalpojumus.

5. Aģentūrai atbilstoši kompetencei ir tiesības:

5.1. pieprasīt no fiziskām un juridiskām personām aģentūras funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju;

5.2. atbilstoši vides ministra apstiprinātiem publisko pakalpojumu izcenojumiem iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;

5.3. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;

5.4. ar finanšu ministra atļauju Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ņemt aizņēmumus un uzņemties saistības. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas aģentūra minēto darījumu nosacījumus saskaņo ar Vides ministriju.

6. Aģentūra funkcijas veic atbilstoši pārvaldes līgumam. Pārvaldes līgumu ar aģentūras direktoru slēdz vides ministrs.

7. Aģentūras darbību nodrošina direktors. Aģentūras direktoram var būt vietnieki.

8. Aģentūra ar tās valdījumā nodoto mantu rīkojas Publisko aģentūru likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā.

9. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

9.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

9.2. pašu ieņēmumi;

9.3. ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi.

10. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 5.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 5.janvāri.

 

05.01.2004