Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.09.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 834

Rīgā 2021. gada 17. novembrī (prot. Nr. 75 23. §)
Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2022. gada budžeta apstiprināšanu

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2022. gada budžeta ieņēmumus 461 906 euro apmērā un izdevumus 561 854 euro apmērā (tajā skaitā 99 948 euro no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2022. gada 1. janvāri) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.

(MK 21.09.2022. rīkojuma Nr. 626 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 17. novembra
rīkojumam Nr. 834

(Pielikums MK 21.09.2022. rīkojuma Nr. 626 redakcijā)

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2022.–2024. gadam 

Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods

Grupas, apakšgrupas kods

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums

2020. gada izpilde
(euro)

2021. gada precizētie ieņēmumi, izdevumi
(euro)

2022. gada plāns
(euro)

2022. gada precizētie ieņēmumi, izdevumi
(euro)

2023. gada pieprasījums
(euro)

2024. gada pieprasījums
(euro)

P0 17000–21700;Resursi izdevumu segšanai475 337475 337461 906461 906475 337475 337
A3003.0.21300; 21400;Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, citi finansējuma avoti475 337475 337461 906461 906475 337475 337
B000 1000–9000Izdevumi – kopā632 869640 364461 906561 854475 337475 337
B1001.0.1000–4000;
6000–7000
Uzturēšanas izdevumi611 403618 898440 440540 388453 871453 871
B1101.1.1000–2000Kārtējie izdevumi611 403618 898440 440540 388453 871453 871
1000

1.1.

1000Atlīdzība362 172368 377330 178418 126330 178330 178
2000

1.1.

2000Preces un pakalpojumi249 231250 521110 262122 262123 693123 693
B2002.0.5000; 9000Kapitālie izdevumi21 46621 466214662146621 46621 466
PIM 17000–21700; – [1000–9000]Finansiālā bilance–157 532–165 027 –99 948  
  F 00 00 00 00Finansēšana157 532165 027 99 948  
  F21010000Naudas līdzekļi157 532165 027 99 948  
  F210100001Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums () vai samazinājums (+)157 532165 027 99 948  
21.09.2022