Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 6. jūlija rīkojumu Nr. 489 "Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu".
Ministru kabineta rīkojums Nr. 431

Rīgā 2022. gada 16. jūnijā (prot. Nr. 32 33. §)
Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu

1. Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta ieņēmumus 6 381 427 euro apmērā un izdevumus 7 584 364 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2022. gada 1. janvāri 1 202 937 euro apmērā) atbilstoši šā rīkojuma ​pielikumam.

2. Zāļu valsts aģentūrai maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2022. gada 1. janvāri 505 358 euro apmērā ieskaitīt Veselības ministrijas pamatbudžetā.

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Veselības ministra pienākumu izpildītājs ‒
iekšlietu ministrs K. Eklons
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 16. jūnija
rīkojumam Nr. 431
Zāļu valsts aģentūras ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2022.–2024. gadam
Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kodsKlasifikācijas koda nosaukums

2022. gads

(euro)

2023. gads

(euro)

2024. gads

(euro)

21300; 21400; 21100; 21200; 18000; 19000; 21700

RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI

(IEŅĒMUMI) – KOPĀ

6 381 4275 062 7045 062 704

18000

Valsts budžeta transferti

68 39168 39168 391
18300Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta68 39168 39168 391

21400

Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi4 994 3134 994 3134 994 313
21100Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības1 318 72300
1000–9000IZDEVUMI – KOPĀ

7 584 364

5 062 704

5 062 704

1000–4000;

6000–7000
Uzturēšanas izdevumi7 105 7314 730 7934 730 793
1000–2000Kārtējie izdevumi6 600 3734 730 7934 730 793
 1000Atlīdzība4 934 8573 470 9293 470 929
2000Preces un pakalpojumi1 665 5161 259 8641 259 864

7100–7500

Uzturēšanas izdevumu transferti

505 35800
7800No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti505 35800
5000; 9000Kapitālie izdevumi478 633331 911331 911
5000Pamatkapitāla veidošana478 633331 911331 911
[18000–21700]–[1000–9000]Finansiālā bilance1 202 93700
F00 00 00 00Finansēšana1 202 93700
F21 01 00 00Naudas līdzekļi1 202 93700
F21 01 00 00 1Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)1 202 93700

 

16.06.2022