Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.09.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 809

Rīgā 2021. gada 9. novembrī (prot. Nr. 74 16. §)
Par Patentu valdes 2022. gada budžeta apstiprināšanu

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.2 daļu apstiprināt Patentu valdes 2022. gada budžeta ieņēmumus 4 559 813 euro apmērā un izdevumus 4 582 935 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu 23 122 euro apmērā) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.

(MK 21.09.2022. rīkojuma Nr. 633 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 9. novembra
rīkojumam Nr. 809

(Pielikums MK 21.09.2022. rīkojuma Nr. 633 redakcijā)

Patentu valdes ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2022.–2024. gadam

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

2022. gads

(euro)

Pieprasījums izmaiņām

(+/–)

2022. gads ar grozījumiem

(euro)

2023. gads

(euro)

2024. gads

(euro)

1700021700RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI

(IEŅĒMUMI) – KOPĀ

3 748 534

811 279

4 559 813

 

3 948 070

3 965 194

21300; 21400Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

3 748 534

811 279

4 559 813

3 948 070

3 965 194

1000–9000IZDEVUMI – KOPĀ

4 266 213

316 722

4 582 935

4 198 070

4 215 194

1000–4000;

6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

4 240 213

316 722

4 556 935

4 192 070

4 209 194

1000–2000Kārtējie izdevumi

2 836 283

136 007

2 972 290

2 741 840

2 758 964

1000Atlīdzība

1 623 654

 

1 623 654

1 623 654

1 623 654

2000Preces un pakalpojumi

1 212 629

136 007

1 348 636

1 118 186

1 135 310

7600–7700Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība

1 153 930

180 715

1 334 645

1 200 230

1 200 230

7700Starptautiskā sadarbība

1 153 930

180 715

1 334 645

1 200 230

1 200 230

7100–7500; 7800Uzturēšanas izdevumu transferti

250 000

 

250 000

250 000

250 000

7800No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti

250 000

 

250 000

250 000

250 000

5000; 9000Kapitālie izdevumi

26 000

 

26 000

6 000

6 000

5000Pamatkapitāla veidošana

26 000

 

26 000

6 000

6 000

[17000–21700; 22100–22300] –[1000–9000]Finansiālā bilance

–517 679

494 557

–23 122

–250 000

–250 000

F 00 00 00 00Finansēšana

517 679

–494 557

23 122

250 000

250 000

F21 01 00 00Naudas līdzekļi

517 679

–494 557

23 122

250 000

250 000

F21 01 00 00 1Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

517 679

–494 557

23 122

250 000

250 000

21.09.2022