Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 790

Rīgā 2021. gada 2. novembrī (prot. Nr. 73 30. §)
Par apropriācijas pārdali

1. Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta piecpadsmito daļu, veikt apropriācijas pārdali 15 103 400 euro apmērā no šādām Satiksmes ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām uz budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem":

1.1. no apakšprogrammas 31.09.00 "Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei" – 15 053 400 euro;

1.2. no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politiku plānošana" – 50 000 euro.

2. Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.

3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
02.11.2021