Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 28.09.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 696

Rīgā 2021. gada 6. oktobrī (prot. Nr. 66 14. §)
Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2022. gada budžeta apstiprināšanu

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Valsts dzelzceļa administrācijas 2022. gada budžeta ieņēmumus 575 446 euro apmērā un izdevumus 630 455 euro apmērā (t.sk. 55 009 euro no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2022. gada 1. janvāri) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.

(MK 28.09.2022. rīkojuma Nr. 655 redakcijā)

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Satiksmes ministrs T. Linkaits
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 6. oktobra
rīkojumam Nr. 696

(Pielikums MK 28.09.2022. rīkojuma Nr. 655 redakcijā)

Valsts dzelzceļa administrācijas ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2022.–2024. gadam

(euro)

Programmas/
apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods
Grupas, apakšgrupas kodsIeņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kodsProgrammas/apakšprogrammas nosaukums;
klasifikācijas koda nosaukums
2020. gada plāna izpilde2021. gada precizētais plāns2022. gada plāns2022. gada precizētais plāns2023. gada pieprasījums2024. gada pieprasījums
12345678910
P0 17 000–21 700Resursi izdevumu segšanai575 446575 446575 446575 446575 446575 446
A3003.0.21 300; 21 400Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi575 446575 446575 446575 446575 446575 446
 4.021 100;

21 200

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos000000
B000 1000–9000Izdevumi – kopā502 545575 446575 446630 455575 446575 446
B1001.0.1000–4000;
6000–7000
Uzturēšanas izdevumi495 935567 964567 964622 973567 964567 964
B1101.1.1000–2000Kārtējie izdevumi495 935567 964567 964622 973567 964567 964
10001.1.1000Atlīdzība421 428469 034469 034524 043469 034469 034
20001.1.2000Preces un pakalpojumi74 50798 93098 93098 93098 93098 930
B2002.0.5000; 9000Kapitālie izdevumi6 6107 4827 4827 4827 4827 482
PIM [17 000–21 700] – [1000–9000]Finansiālā bilance72 901  -55 009  
  F 00 00 00 00Finansēšana–72 901  55 009  
  F21010000Naudas līdzekļi–72 901  55 009  
  F210100001Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)–72 901  55 009  
28.09.2022