Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 598

Rīgā 2021. gada 25. augustā (prot. Nr. 57 23. §)

Par Zāļu valsts aģentūras 2021. gada budžeta apstiprināšanu

1. Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Zāļu valsts aģentūras 2021. gada budžeta ieņēmumus 6 401 033 euro apmērā un izdevumus 7 019 479 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2021. gada 1. janvāri 618 446 euro apmērā) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.

2. Zāļu valsts aģentūrai maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2021. gada 1. janvāri 14 000 euro apmērā ieskaitīt Veselības ministrijas pamatbudžetā.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2020. gada 30. oktobra rīkojumu Nr. 638 "Par Zāļu valsts aģentūras 2021. gada budžeta apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 213. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 

Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 25. augusta
rīkojumam Nr. 598

Zāļu valsts aģentūras ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2021.-2023. gadam

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

2021. gads

(euro)

2022. gads

(euro)

2023. gads

(euro)

21300; 21400; 21100; 21200; 18000; 19000; 21700 RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI (IEŅĒMUMI) - KOPĀ

6 401 033

4 971 592

4 971 592

18000 Valsts budžeta transferti

68 391

68 391

68 391

18300

Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta

68 391

68 391

68 391

21400 Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

4 903 201

4 903 201

4 903 201

21100 Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

1 429 441

0

0

1000-9000 IZDEVUMI - KOPĀ

7 019 479

4 971 592

4 971 592

1000-4000;

6000-7000

Uzturēšanas izdevumi

6 549 483

4 647 891

4 647 891

1000-2000 Kārtējie izdevumi

6 535 483

4 647 891

4 647 891

1000

Atlīdzība

4 704 716

3 071 961

3 071 961

2000

Preces un pakalpojumi

1 830 767

1 575 930

1 575 930

7100-7500

Uzturēšanas izdevumu transferti

14 000

   

7800

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti

14 000

   
5000; 9000 Kapitālie izdevumi

469 996

323 701

323 701

5000

Pamatkapitāla veidošana

469 996

323 701

323 701

[18000-21700]-[1000-9000] Finansiālā bilance

-618 446

0

0

F 00 00 00 00

Finansēšana

618 446

   

F21 01 00 00

Naudas līdzekļi

618 446

   

F21 01 00 00 1

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))

618 446

   

Veselības ministrs D. Pavļuts

25.08.2021