Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 131
Ar sviras rādītāja rezerves prasību saistītās maksimāli sadalāmās summas aprēķināšanas kārtība Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 16.11.2021. noteikumi Nr. 155/ LV, 25.11.2021.
Normatīvie noteikumi par atalgojuma politiku un praksi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 16.11.2021. noteikumi Nr. 154/ LV, 25.11.2021.
Normatīvie noteikumi par ārpakalpojumu izmantošanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 06.07.2021. noteikumi Nr. 84/ LV, 12.07.2021.
Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas, arī ziņas darījuma pārraudzības gadījumā Ministru kabineta 22.06.2021. noteikumi Nr. 393/ LV, 29.06.2021.
Uzticības operāciju (trasta) veikšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 22.12.2020. noteikumi Nr. 254/ LV, 12.01.2021.
Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu "Banku "Pārskata par valsts risku" sagatavošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 22.12.2020. noteikumi Nr. 251/ LV, 12.01.2021.
Atļaujas izmantot kapitāla prasību aprēķinā iekšējos modeļus, pieejas un metodes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 saņemšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 22.12.2020. noteikumi Nr. 247/ LV, 11.01.2021.
Normatīvie noteikumi par konsolidācijas metodēm Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 22.12.2020. noteikumi Nr. 243/ LV, 11.01.2021.
Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 22.12.2020. noteikumi Nr. 242/ LV, 11.01.2021.
Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā persona var iesniegt un Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata ziņojumu par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 22.12.2020. noteikumi Nr. 241/ LV, 11.01.2021.
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2021. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 15.12.2020. noteikumi Nr. 238/ LV, 21.12.2020.
Pārskatu par kredītiestāžu finansēšanas plāniem normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 08.12.2020. noteikumi Nr. 233/ LV, 14.12.2020.
Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.12.2020. noteikumi Nr. 227/ LV, 09.12.2020.
Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.12.2020. noteikumi Nr. 231/ LV, 09.12.2020.
Likviditātes prasību, to izpildes kārtības un likviditātes riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 10.11.2020. noteikumi Nr. 218/ LV, 13.11.2020.
Kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.11.2020. noteikumi Nr. 209/ LV, 10.11.2020.
Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.11.2020. noteikumi Nr. 207/ LV, 10.11.2020.
Uzraudzības finanšu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.10.2020. noteikumi Nr. 203/ LV, 04.11.2020.
Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestāžu amatpersonu piemērotības novērtēšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.10.2020. noteikumi Nr. 201/ LV, 04.11.2020.
Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestādes licences, atsevišķu kredītiestādes darbību reglamentējošo atļauju un dokumentu saskaņojuma saņemšanai un informācijas sniegšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.10.2020. noteikumi Nr. 200/ LV, 04.11.2020.
Normatīvie noteikumi par maksimāli sadalāmās summas aprēķināšanas kārtību Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.10.2020. noteikumi Nr. 198/ LV, 04.11.2020.
Normatīvie noteikumi par Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos par prudenciālajām prasībām paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.10.2020. noteikumi Nr. 193/ LV, 29.10.2020.
Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.10.2020. noteikumi Nr. 191/ LV, 29.10.2020.
Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķināšanas un procentu likmju riska termiņstruktūras pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.10.2020. noteikumi Nr. 190/ LV, 29.10.2020.
Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.09.2020. noteikumi Nr. 183/ LV, 07.10.2020.
Informācijas tehnoloģiju un drošības risku pārvaldības normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 08.09.2020. noteikumi Nr. 150/ LV, 18.09.2020.
Informācijas par ikdienas noguldījumu apmēru un klientu skaitu sagatavošanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 08.09.2020. noteikumi Nr. 149/ LV, 18.09.2020.
Kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.09.2020. noteikumi Nr. 144/ LV, 14.09.2020.
Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.09.2020. noteikumi Nr. 141/ LV, 14.09.2020.
Kredītiestādei specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves normas aprēķināšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.08.2020. noteikumi Nr. 137/ LV, 04.09.2020.
Kredītiestādes uzņēmuma pārejas priekšlikuma izskatīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 11.08.2020. noteikumi Nr. 129/ LV, 18.08.2020.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasību izpildes metodoloģijas izstrādes normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 11.08.2020. noteikumi Nr. 127/ LV, 18.08.2020.
Informācijas par pārņemto nekustamo īpašumu sagatavošanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 04.08.2020. noteikumi Nr. 124/ LV, 13.08.2020.
Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 04.08.2020. noteikumi Nr. 113/ LV, 13.08.2020.
Ierobežojumu riska darījumiem ar paralēlās kredītiestāžu sistēmas iestādēm noteikšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.07.2020. noteikumi Nr. 109/ LV, 30.07.2020.
Normatīvie noteikumi par parāda instrumentu modificētā ilguma korekciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 21.07.2020. noteikumi Nr. 104/ LV, 28.07.2020.
Pārskatu un informācijas atklāšanas par riska darījumiem, kuriem piemēroti atbalsta pasākumi COVID-19 krīzes ietekmē, normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 21.07.2020. noteikumi Nr. 102/ LV, 28.07.2020.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 21.07.2020. noteikumi Nr. 101/ LV, 28.07.2020.
Valdes un padomes locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020. noteikumi Nr. 94/ LV, 22.07.2020.
Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievienojamās informācijas saraksts un paziņojuma izskatīšanas galvenie principi un kārtība Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020. noteikumi Nr. 92/ LV, 22.07.2020.
Normatīvie noteikumi par precizējošām prasībām informācijas atklāšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotajā daļā noteikto, par informācijas būtiskumu, aizsargājamu un konfidenciālu informāciju un par informācijas atklāšanas periodiskumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020. noteikumi Nr. 86/ LV, 22.07.2020.
Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 18.06.2020. noteikumi Nr. 76/ LV, 25.06.2020.
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2020. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.12.2019. noteikumi Nr. 192/ LV, 17.12.2019.
Valdes un padomes locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.11.2019. noteikumi Nr. 186/ LV, 09.12.2019.
Kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.11.2019. noteikumi Nr. 185/ LV, 09.12.2019.
Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.07.2019. noteikumi Nr. 120/ LV, 16.07.2019.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.01.2019. noteikumi Nr. 1/ LV, 11.01.2019.
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2019. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.12.2018. noteikumi Nr. 198/ LV, 28.12.2018.
Informācijas sistēmu drošības normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 26.09.2018. noteikumi Nr. 158/ LV, 04.10.2018.
Ierobežojumu riska darījumiem ar paralēlās kredītiestāžu sistēmas iestādēm noteikšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 13.02.2018. noteikumi Nr. 35/ LV, 21.02.2018.
Aktīvu kvalitātes novērtēšanas un uzkrājumu veidošanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 16.01.2018. noteikumi Nr. 19/ LV, 19.01.2018.
Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.12.2017. noteikumi Nr. 208/ LV, 28.12.2017.
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2018. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 12.12.2017. noteikumi Nr. 205/ LV, 20.12.2017.
Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievienojamās informācijas saraksts un paziņojuma izskatīšanas galvenie principi un kārtība Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 28.11.2017. noteikumi Nr. 192/ LV, 04.12.2017.
Normatīvie noteikumi par parāda instrumentu modificētā ilguma korekciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 22.08.2017. noteikumi Nr. 123/ LV, 28.08.2017.
Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi Ministru kabineta 21.03.2017. noteikumi Nr. 167/ LV, 04.04.2017.
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2017. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.12.2016. noteikumi Nr. 212/ LV, 28.12.2016.
Atļaujas izmantot kapitāla prasību aprēķinā iekšējos modeļus, pieejas un metodes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 saņemšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.11.2016. noteikumi Nr. 198/ LV, 20.12.2016.
Kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.11.2016. noteikumi Nr. 199/ LV, 08.12.2016.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.09.2016. noteikumi Nr. 154/ LV, 27.09.2016.
Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā persona iesniedz un Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata ziņojumu par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 17.08.2016. noteikumi Nr. 139/ LV, 23.08.2016.
Uzraudzības finanšu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 06.07.2016. noteikumi Nr. 119/ LV, 12.07.2016.
Normatīvie noteikumi par precizējošām prasībām informācijas atklāšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotajā daļā noteikto, par informācijas būtiskumu, aizsargājamu un konfidenciālu informāciju un par informācijas atklāšanas periodiskumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.03.2016. noteikumi Nr. 40/ LV, 09.03.2016.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.01.2016. noteikumi Nr. 25/ LV, 02.02.2016.
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2016. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 16.12.2015. noteikumi Nr. 220/ LV, 28.12.2015.
Kredītiestādei specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves normas aprēķināšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 12.08.2015. noteikumi Nr. 133/ LV, 14.08.2015.
Kredītiestādes uzņēmuma pārejas priekšlikuma izskatīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 12.08.2015. noteikumi Nr. 129/ LV, 14.08.2015.
Pārskatu par kredītiestāžu finansēšanas plāniem normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 07.07.2015. noteikumi Nr. 113/ LV, 10.07.2015.
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku informācijas sistēmu drošības normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 07.07.2015. noteikumi Nr. 112/ LV, 10.07.2015.
Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedz informāciju likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu" noteikto prasību izpildes nodrošināšanai Ministru kabineta 24.03.2015. noteikumi Nr. 134/ LV, 26.03.2015.
Informācijas par apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem atklāšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.02.2015. noteikumi Nr. 24/ LV, 27.02.2015.
Par pretcikliskās kapitāla rezerves normas riska darījumiem, kuri noslēgti ar Latvijas Republikas rezidentiem, noteikšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 21.01.2015. lēmums Nr. 12/ LV, 26.01.2015.
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2015. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 10.12.2014. noteikumi Nr. 297/ LV, 19.12.2014.
Informācijas par ikdienas noguldījumu apmēru un klientu skaitu sagatavošanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 12.11.2014. noteikumi Nr. 271/ LV, 19.11.2014.
Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.10.2014. noteikumi Nr. 248/ LV, 04.11.2014.
Normatīvie noteikumi par maksimāli sadalāmās summas aprēķināšanas kārtību Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.07.2014. noteikumi Nr. 145/ LV, 29.07.2014.
Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.07.2014. noteikumi Nr. 126/ LV, 08.07.2014.
Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 11.06.2014. noteikumi Nr. 115/ LV, 13.06.2014.
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku informācijas sistēmu drošības normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 26.03.2014. noteikumi Nr. 49/ LV, 31.03.2014.
Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.06.2007. noteikumu Nr.83 "Banku ieguldījumu pārskatu sagatavošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 19.12.2013. noteikumi Nr. 292/ LV, 28.12.2013.
Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 19.12.2013. noteikumi Nr. 288/ LV, 28.12.2013.
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2014.gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 19.12.2013. noteikumi Nr. 290/ LV, 28.12.2013.
Normatīvie noteikumi par Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos par prudenciālajām prasībām paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 19.12.2013. noteikumi Nr. 285/ LV, 28.12.2013.
Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumu Nr.165 "Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 19.12.2013. noteikumi Nr. 284/ LV, 28.12.2013.
Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007. noteikumu Nr.61 "Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 19.12.2013. noteikumi Nr. 282/ LV, 28.12.2013.
Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 07.06.2013. noteikumi Nr. 129/ LV, 13.06.2013.
Informācijas par pārņemto nekustamo īpašumu sagatavošanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 07.06.2013. noteikumi Nr. 131/ LV, 11.06.2013.
Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.11.2012. noteikumi Nr. 233/ LV, 07.11.2012.
Kredītiestādes uzņēmuma pārejas regulējošo prasību normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.02.2011. noteikumi Nr. 29/ LV, 08.03.2011.
Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 13.11.2010. noteikumi Nr. 313/ LV, 16.11.2010.
Maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība Latvijas Bankas 04.11.2010. noteikumi Nr. 66/ LV, 05.11.2010.
Noteikumi elektroniskai informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku Latvijas Bankas 18.10.2010. noteikumi Nr. 64/ LV, 21.10.2010.
Kredītu reģistra noteikumi Latvijas Bankas 18.10.2010. noteikumi Nr. 62/ LV, 21.10.2010.
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku informācijas sistēmu drošības normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 08.10.2010. noteikumi Nr. 278/ LV, 13.10.2010.
Noteikumi par kārtību, kādā kredītiestāde sniedz ziņas saistībā ar darījuma pārraudzību klienta kontā, un šo ziņu sniegšanas termiņiem Ministru kabineta 15.06.2010. noteikumi Nr. 535/ LV, 22.06.2010.
Par kredītiestāžu 1996.gada pārskatu pārbaudēm Latvijas Bankas 14.11.1996. lēmums Nr. 36/8/ LV, 05.12.1996.
Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 05.02.2010. noteikumi Nr. 24/ LV, 10.02.2010.
Noteikumi elektroniskai informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku Latvijas Bankas 14.01.2010. noteikumi Nr. 53/ LV, 29.01.2010.
Maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība Latvijas Bankas 14.01.2010. noteikumi Nr. 52/ LV, 26.01.2010.
Kredītu reģistra noteikumi Latvijas Bankas 14.01.2010. noteikumi Nr. 51/ LV, 26.01.2010.
Likviditātes prasību, to izpildes kārtības un likviditātes riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 28.12.2009. noteikumi Nr. 195/ LV, 05.01.2010.
Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 28.12.2009. noteikumi Nr. 194/ LV, 05.01.2010.
Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009. noteikumi Nr. 112/ LV, 01.10.2009.
Aktīvu kvalitātes novērtēšanas un uzkrājumu veidošanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.03.2009. noteikumi Nr. 42/ LV, 27.03.2009.
Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.03.2009. noteikumi Nr. 38/ LV, 25.03.2009.
Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu kredītiestādē, apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekā, maksājumu iestādē, elektroniskās naudas iestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā pievienojamās informācijas saraksts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.03.2009. noteikumi Nr. 37/ LV, 25.03.2009.
Kredītu reģistra dalībnieku maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība Latvijas Bankas 12.03.2009. noteikumi Nr. 34/ LV, 24.03.2009.
Kredītu reģistra tehniskie noteikumi Latvijas Bankas 12.03.2009. noteikumi Nr. 33/ LV, 24.03.2009.
Kredītu reģistra noteikumi Latvijas Bankas 12.03.2009. noteikumi Nr. 32/ LV, 24.03.2009.
Kredītu reģistra noteikumi Latvijas Bankas 15.01.2009. noteikumi Nr. 27/ LV, 22.01.2009.
Kredītu reģistra tehniskie noteikumi Latvijas Bankas 15.01.2009. noteikumi Nr. 28/ LV, 22.01.2009.
Kredītu reģistra dalībnieku maksas par kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība Latvijas Bankas 15.01.2009. noteikumi Nr. 29/ LV, 22.01.2009.
Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķināšanas un procentu likmju riska termiņstruktūras pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 07.03.2008. noteikumi Nr. 34/ LV, 14.03.2008.
Konsolidētās uzraudzības normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumi Nr. 166/ LV, 06.12.2007.
Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumi Nr. 165/ LV, 06.12.2007.
Kredītu reģistra tehniskie noteikumi Latvijas Bankas 15.11.2007. noteikumi Nr. 10/ LV, 29.11.2007.
Kredītu reģistra dalībnieku maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība Latvijas Bankas 13.09.2007. noteikumi Nr. 9/ LV, 19.09.2007.
Kredītu reģistra noteikumi Latvijas Bankas 13.09.2007. noteikumi Nr. 8/ LV, 19.09.2007.
Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par juridisko personu - Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā - pieprasījuma noguldījuma kontiem Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr. 421/ LV, 28.06.2007.
Banku ieguldījumu pārskatu sagatavošanas noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.06.2007. noteikumi Nr. 83/ LV, 13.06.2007.
Uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas, attīstītās mērīšanas pieejas, iekšējā modeļa metodes un riskam pakļautās vērtības iekšējā modeļa izmantošanas atļauju saņemšanas noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007. noteikumi Nr. 64/ LV, 18.05.2007.
Ārējās kredītu novērtējuma institūcijas atzīšanas noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007. noteikumi Nr. 65/ LV, 18.05.2007.
Iekšējās kontroles sistēmas izveides noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007. noteikumi Nr. 63/ LV, 17.05.2007.
Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007. noteikumi Nr. 62/ LV, 16.05.2007.
Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007. noteikumi Nr. 60/ LV, 10.05.2007.
Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007. noteikumi Nr. 61/ LV, 10.05.2007.
Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 15.09.2006. noteikumi Nr. 145/ LV, 20.09.2006.
Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 24.02.2006. noteikumi Nr. 46/ LV, 01.03.2006.
Banku “Pārskata par valsts risku” sagatavošanas noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.01.2006. noteikumi Nr. 37/ LV, 03.02.2006.
Likviditātes prasību izpildes noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.12.2005. noteikumi Nr. 166/ LV, 29.12.2005.
Noteikumi par kredītiestāžu administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 24.11.1998. noteikumi Nr. 443/ LV, 27.11.1998.