Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.02.2012. - 30.11.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Latvijas Bankas noteikumi Nr.64

Rīgā 2010.gada 18.oktobrī
Noteikumi elektroniskai informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 106.1 panta pirmo un trešo daļu,
Krājaizdevu sabiedrību likuma 27.1 panta pirmo un trešo daļu,
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 29.3 panta
pirmo un trešo daļu un likuma "Par Latvijas Banku" 39. pantu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā kredītiestāde, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi un kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, krājaizdevu sabiedrība un apdrošinātājs (tālāk tekstā – Kredītu reģistra dalībnieks) sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem aizņēmējiem, aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu;

1.2. kārtību, kādā Kredītu reģistrā esošās ziņas tiek sniegtas Kredītu reģistra dalībniekam un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai;

1.3. statistikas pārskatu iesniegšanas kārtību.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80)

2. Kredītu reģistra dalībnieks, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un respondents, t.sk. krājaizdevu sabiedrība, ieguldījumu brokeru sabiedrība, elektroniskās naudas iestāde, naudas tirgus fonds un cits komersants, kas nav kredītiestāde (tālāk tekstā – nebanka), un kredītiestāde, elektroniski veic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, t.i., Kredītu reģistra dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem aizņēmējiem, aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu, kredītiestāde un nebanka sniedz Latvijas Bankai statistikas pārskatus un Latvijas Banka sniedz Kredītu reģistrā esošās ziņas Kredītu reģistra dalībniekam un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, drošības sistēmā, izmantojot programmatūru un veicot pasākumus, kas nodrošina informācijas autentiskumu un konfidencialitāti tās apmaiņas laikā.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80)

3. Drošības sistēmai ir divi veidi:

3.1. paaugstinātās drošības sistēma;

3.2. nebanku statistikas sistēma (adrese – stat.bank.lv).

4. Drošības sistēmā informācijas apmaiņu saskaņā ar šiem noteikumiem veic vai var veikt interaktīvi, tīmekļa pakalpju (web services) veidā vai failu veidā. Paaugstinātās drošības sistēmā informācijas apmaiņu failu veidā saskaņā ar šiem noteikumiem veic vai var veikt, izmantojot failu apmaiņas servisu (adrese – sftp.bank.lv).

5. Paaugstinātās drošības sistēmā informācijas apmaiņu veic Kredītu reģistra un kredītiestāžu sniedzamās statistikas ietvaros.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80)

6. Nebanku statistikas sistēmā informācijas apmaiņu veic nebanku sniedzamās statistikas ietvaros.

2. Informācijas apmaiņa paaugstinātās drošības sistēmā
2.1. Informācijas apmaiņas drošības noteikumi

7. Persona, kas veic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku (tālāk tekstā – informācijas apmaiņas subjekts), un Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmā veic šādus pasākumus, kas nodrošina informācijas autentiskumu un konfidencialitāti tās apmaiņas laikā:

7.1. elektroniski paraksta interaktīvi sniedzamo informāciju;

7.2. elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju.

8. Lai informāciju elektroniski parakstītu, informācijas apmaiņas subjekts ar Latvijas Banku noslēdz rakstisku līgumu.

9. Informācijas apmaiņas subjekts elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju, izmantojot visas Latvijas Bankas publiskās atslēgas attiecīgā veida informācijas apmaiņai.

10. Latvijas Banka elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju, izmantojot visu to informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju publiskās atslēgas, kuri reģistrēti attiecīgā veida informācijas apmaiņai. Failu veidā sniedzamās Kredītu reģistrā esošās ziņas Latvijas Banka elektroniski paraksta un šifrē, izmantojot to informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju publiskās atslēgas, kuriem ir šo noteikumu 46.5. apakšpunktā minētās Kredītu reģistra lietošanas tiesības.

11. Informāciju elektroniski paraksta un šifrē, lietojot AES-256 un RSA-2048 algoritmu.

12. Ja informācija nav pareizi elektroniski parakstīta vai šifrēta, informācijas apmaiņas subjekts nekavējoties nosūta Latvijas Bankai par to paziņojumu uz e-pasta adresi entrust@bank.lv.

13. Latvijas Banka nodod informācijas apmaiņas subjektam programmatūru, kas izmantojama informācijas elektroniskai parakstīšanai un šifrēšanai.

14. Paaugstinātās drošības sistēmu uztur Latvijas Banka, izņemot to programmatūru un tehnisko nodrošinājumu, kas uzstādīts informācijas apmaiņas subjektam.

15. Lai veiktu informācijas apmaiņu failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu, informācijas apmaiņas subjekts izmanto SFTP (FTP over SSH (Secure Shell)) klienta programmatūru, kuru var savietot ar failu apmaiņas servisa servera programmatūru.

16. Informācijas apmaiņas subjekta vārdā informācijas apmaiņu veic, t.sk. elektroniski paraksta un šifrē informāciju, paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs.

17. Informācijas apmaiņas subjekta vārdā informācijas apmaiņu, izmantojot failu apmaiņas servisu, veic failu apmaiņas servisa lietotājs.

18. Informācijas apmaiņas subjekts elektroniski ievada un uztur drošības sistēmā interneta adreses, no kurām notiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam. Ja informācijas apmaiņas subjekts tehnisku iemeslu dēļ nevar drošības sistēmā elektroniski ievadīt interneta adreses, no kurām notiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam, tas iesniedz Latvijas Bankai interneta adrešu reģistrēšanas pieteikumu (1. pielikums).

19. Informācijas apmaiņas subjekts veic šajos noteikumos noteiktos pasākumus saistībā ar paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju un failu apmaiņas servisa lietotāju administrēšanu (tālāk tekstā – pārvaldīšanas pasākumi) internetā (adrese – entrust.bank.lv). Informācijas apmaiņas subjekta vārdā pārvaldīšanas pasākumus veic pārvaldnieks.

2.2. Paaugstinātās drošības sistēmas licences

20. Paaugstinātās drošības sistēmas licences ietvaros informācijas apmaiņas subjekts var reģistrēt vienu un to pašu fizisko personu kā pārvaldnieku, kā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju vai arī kā pārvaldnieku un paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju.

21. Latvijas Banka piešķir informācijas apmaiņas subjektam divas paaugstinātās drošības sistēmas licences. Latvijas Banka piešķir informācijas apmaiņas subjektam vēl divas paaugstinātās drošības sistēmas licences par katru informācijas apmaiņas subjekta atbilstību vienam no šādiem kritērijiem:

21.1. informācijas apmaiņas subjekts veic informācijas apmaiņu Kredītu reģistra ietvaros;

21.2. informācijas apmaiņas subjekts sniedz statistikas pārskatus.

22. Informācijas apmaiņas subjekts var saņemt paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci. Lai saņemtu paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci, informācijas apmaiņas subjekts trīs mēnešus iepriekš iesniedz Latvijas Bankai rakstisku iesniegumu.

23. Lai saņemtu paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci, bet tās ietvaros nereģistrētu paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņai Kredītu reģistra ietvaros, informācijas apmaiņas subjekts noslēdz ar Latvijas Banku rakstisku līgumu.

24. Informācijas apmaiņas subjekts var atteikties no paaugstinātās drošības sistēmas papildu licences ar katra gada 1. janvāri. Lai atteiktos no paaugstinātās drošības sistēmas papildu licences, informācijas apmaiņas subjekts ne vēlāk kā līdz 1. oktobrim iesniedz Latvijas Bankai rakstisku iesniegumu.

25. Informācijas apmaiņas subjekts var nodot paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci citam informācijas apmaiņas subjektam, iesniedzot Latvijas Bankai abpusēji parakstītu iesniegumu.

2.3. Pārvaldnieka reģistrēšana, anulēšana un atjaunošana
2.3.1. Pārvaldnieku skaits un pārvaldnieka reģistrēšana

26. Informācijas apmaiņas subjekts reģistrē vismaz divus pārvaldniekus.

27. Lai reģistrētu pārvaldnieku, informācijas apmaiņas subjekts iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikumu (2. pielikums).

28. Latvijas Banka reģistrē pārvaldnieku vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikuma saņemšanas.

29. Latvijas Banka nodod informācijas apmaiņas subjektam pārvaldnieka reģistrācijas kodu, izsniedzot pārvaldnieka reģistrācijas koda nodošanas protokolu (3. pielikums).

30. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc pārvaldnieka reģistrēšanas to ievieš un iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka ieviešanas protokolu (4. pielikums). Pārvaldnieka ieviešanas protokolu paraksta arī pats pārvaldnieks.

31. Pārvaldnieka tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka ieviešanas protokola saņemšanas Latvijas Bankā.

32. Informācijas apmaiņas subjekts kā pārvaldnieku var reģistrēt arī paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju. Šajā gadījumā Latvijas Banka pēc pārvaldnieka reģistrēšanas nosūta uz pārvaldnieka e-pasta adresi paziņojumu par pārvaldnieka reģistrēšanu un pārvaldnieka tiesības stājas spēkā nekavējoties.

2.3.2. Pārvaldnieka anulēšana un atjaunošana

33. Informācijas apmaiņas subjekts var pārvaldnieku anulēt pēc savas iniciatīvas.

34. Informācijas apmaiņas subjekts pārvaldnieku anulē, ja mainās pārvaldnieka vārds, vai uzvārds.

35. Lai pārvaldnieku anulētu, informācijas apmaiņas subjekts iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka anulēšanas pieteikumu (5. pielikums).

36. Latvijas Banka pārvaldnieku anulē vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka anulēšanas pieteikuma saņemšanas.

37. Latvijas Banka pārvaldnieku anulē automātiski, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

37.1. informācijas apmaiņas subjekts pārvaldnieku nav ieviesis šo noteikumu 30. punktā minētajā termiņā;

37.2. pārvaldnieks nav atjaunojis atslēgas šo noteikumu 81. punktā minētajā termiņā.

38. Latvijas Banka pārvaldnieku atjauno, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

38.1. Latvijas Banka pārvaldnieku anulējusi saskaņā ar šo noteikumu 37. punktu;

38.2. pārvaldnieks aizmirsis paroli, ar kuru aizsargāta atslēgu lietošana;

38.3. pārvaldnieka atslēga bojāta tehnisku iemeslu dēļ.

39. Lai pārvaldnieku atjaunotu, informācijas apmaiņas subjekts iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka atjaunošanas pieteikumu (6. pielikums).

40. Latvijas Banka pārvaldnieku atjauno vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka atjaunošanas pieteikuma saņemšanas.

41. Latvijas Banka nodod informācijas apmaiņas subjektam pārvaldnieka atjaunoto reģistrācijas kodu, izsniedzot pārvaldnieka reģistrācijas koda atjaunošanas protokolu (7. pielikums).

42. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc pārvaldnieka atjaunošanas to ievieš un iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka ieviešanas protokolu (4. pielikums). Pārvaldnieka ieviešanas protokolu paraksta arī pats pārvaldnieks.

43. Pārvaldnieka tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka ieviešanas protokola saņemšanas Latvijas Bankā.

44. Ja informācijas apmaiņas subjekts vairs neveic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, Latvijas Banka anulē visus informācijas apmaiņas subjekta pārvaldniekus.

2.4. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšana, anulēšana, atjaunošana un tiesību maiņa
2.4.1. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju skaits un tiesības

45. Informācijas apmaiņas subjekts reģistrē vismaz divus paaugstinātās drošības sistēmas lietotājus katra šāda veida informācijas apmaiņai:

45.1. informācijas apmaiņai Kredītu reģistra ietvaros;

45.2. statistikas pārskatu iesniegšanai.

46. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotājam, kas reģistrēts informācijas apmaiņai Kredītu reģistra ietvaros, var būt šādas Kredītu reģistra lietošanas tiesības:

46.1. tiesības sniegt, t.sk. elektroniski parakstīt, informāciju interaktīvi;

46.2. tiesības pieprasīt informāciju interaktīvi;

46.3. tiesības pieprasīt informāciju tīmekļa pakalpju veidā;

46.4. tiesības sniegt, t.sk. elektroniski parakstīt un šifrēt, informāciju failu veidā;

46.5. tiesības pieprasīt informāciju failu veidā, t.sk. šifrēt un elektroniski parakstīt pieprasījumu;

46.6. tiesības interaktīvi pieprasīt informāciju par informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju darbībām;

46.7. tiesības interaktīvi pieprasīt statistisko informāciju par Kredītu reģistrā esošajām ziņām.

47. Informācijas apmaiņas subjekts pieprasa visas šo noteikumu 46. punktā minētās Kredītu reģistra lietošanas tiesības vismaz diviem paaugstinātās drošības sistēmas lietotājiem.

48. Informācijas apmaiņas subjekts var pieprasīt šo noteikumu 46.4. vai 46.5. apakšpunktā minētās Kredītu reģistra lietošanas tiesības kopā ne vairāk kā 10 paaugstinātās drošības sistēmas lietotājiem.

2.4.2. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšana

49. Lai reģistrētu paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas pieteikumu.

50. Latvijas Banka reģistrē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

51. Pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

51.1. nosūta uz visu informācijas apmaiņas subjekta pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšanu un drošības sistēmā piešķir viņiem pieeju paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas koda pirmajai daļai;

51.2. nosūta uz paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja e-pasta adresi viņa reģistrācijas koda otro daļu.

52. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšanas to ievieš un ieviešanu apstiprina drošības sistēmā.

53. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja ieviešanas apstiprināšanas drošības sistēmā.

54. Kā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņas subjekts var reģistrēt arī pārvaldnieku.

55. Kā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju atsevišķa veida informācijas apmaiņai informācijas apmaiņas subjekts var reģistrēt paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, kas jau reģistrēts cita veida informācijas apmaiņai, vai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, kas reģistrēts, lai sniegtu Latvijas Bankai vai saņemtu no Latvijas Bankas informāciju saskaņā ar Latvijas Bankas un informācijas apmaiņas subjekta noslēgtu rakstisku līgumu.

56. Lai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju reģistrētu šo noteikumu 54. vai 55. punktā noteiktajā gadījumā, informācijas apmaiņas subjekts drošības sistēmā piesaista pārvaldnieku vai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju attiecīgajam informācijas veidam. Jaunās paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā nekavējoties.

2.4.3. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja anulēšana un atjaunošana

57. Informācijas apmaiņas subjekts var paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulēt pēc savas iniciatīvas.

58. Informācijas apmaiņas subjekts paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulē, ja mainās paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja vārds vai uzvārds.

59. Lai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulētu, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikumu.

60. Latvijas Banka anulē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

61. Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulē automātiski, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

61.1. informācijas apmaiņas subjekts paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju nav ieviesis šo noteikumu 52. punktā minētajā termiņā;

61.2. paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs nav atjaunojis atslēgas šo noteikumu 81. punktā minētajā termiņā.

62. Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju atjauno, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

62.1. Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulējusi saskaņā ar šo noteikumu 61. punktu;

62.2. paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs aizmirsis paroli, ar kuru aizsargāta atslēgu lietošana;

62.3. paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atslēga bojāta tehnisku iemeslu dēļ.

63. Lai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju atjaunotu, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas pieteikumu.

64. Latvijas Banka atjauno paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

65. Pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

65.1. nosūta uz visu informācijas apmaiņas subjekta pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanu un drošības sistēmā piešķir viņiem pieeju paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas koda pirmajai daļai;

65.2. nosūta uz paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja e-pasta adresi viņa reģistrācijas koda otro daļu.

66. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas to ievieš un ieviešanu apstiprina drošības sistēmā.

67. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja ieviešanas apstiprināšanas drošības sistēmā.

68. Informācijas apmaiņas subjekts var anulēt atsevišķa veida informācijas apmaiņas tiesības paaugstinātās drošības sistēmas lietotājam, kas reģistrēts visu veidu informācijas apmaiņai vai atsevišķa veida informācijas apmaiņai un lai sniegtu Latvijas Bankai vai no tās saņemtu informāciju saskaņā ar Latvijas Bankas un informācijas apmaiņas subjekta noslēgtu rakstisku līgumu. Šādā gadījumā informācijas apmaiņas subjekts drošības sistēmā anulē paaugstinātā drošības sistēmas lietotāja piesaisti attiecīgajam informācijas veidam un attiecīgās tiesības nekavējoties zaudē spēku.

69. Ja informācijas apmaiņas subjekts vairs neveic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, Latvijas Banka anulē visus informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotājus.

2.4.4. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesību maiņa

70. Lai mainītu paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesību maiņas pieteikumu.

71. Jaunās paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības stājas spēkā nekavējoties.

2.5. Failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšana un anulēšana
2.5.1. Failu apmaiņas servisa lietotāju skaits un failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšana

72. Informācijas apmaiņas subjekts var reģistrēt ne vairāk kā četrus failu apmaiņas servisa lietotājus.

73. Lai reģistrētu failu apmaiņas servisa lietotāju, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikumu.

74. Latvijas Banka reģistrē failu apmaiņas servisa lietotāju vienas darbadienas laikā pēc failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

75. Pēc failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

75.1. nosūta uz visu informācijas apmaiņas subjekta pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšanu un drošības sistēmā piešķir viņiem pieeju failu apmaiņas servisa servera kontrolsummai;

75.2. nosūta uz failu apmaiņas servisa lietotāja e-pasta adresi viņam piešķirto failu apmaiņas servisa lietotāja vārdu.

76. Ieviešot failu apmaiņas servisa lietotāju, informācijas apmaiņas subjekts veic šādas darbības:

76.1. izveido SSH2 atslēgas un izmanto RSA vai DSA/DSS publisko atslēgu 2,048 bitu algoritmu;

76.2. integritātes nodrošināšanai izmanto hmac-sha1 vai hmac-md5 algoritmu;

76.3. šifrēšanai izmanto aes128/256-cbc vai 3des-cbc algoritmu;

76.4. saglabā failu apmaiņas servisa lietotāja autentificēšanai nepieciešamo publisko atslēgu SSH2 vai OpenSSH formātā un ievieto to drošības sistēmā.

77. Failu apmaiņas servisa lietotāja tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc šo noteikumu 76.4. apakšpunktā noteikto darbību izpildes.

2.5.2. Failu apmaiņas servisa lietotāja anulēšana

78. Lai failu apmaiņas servisa lietotāju anulētu, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā failu apmaiņas servisa lietotāja anulēšanas pieteikumu.

79. Latvijas Banka anulē failu apmaiņas servisa lietotāju vienas darbadienas laikā pēc failu apmaiņas servisa lietotāja anulēšanas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

2.6. Pārvaldnieka, paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja, failu apmaiņas servisa lietotāja un Latvijas Bankas atslēgas

80. Pārvaldnieka atslēgas un paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atslēgas ir derīgas 24 mēnešus pēc to izveidošanas.

81. Lai pagarinātu atslēgu derīguma termiņu, pārvaldnieks vai paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs 100 dienu laikā pirms atslēgu derīguma termiņa beigām interaktīvi pieslēdzas drošības sistēmai un drošības sistēma automātiski izveido jaunas atslēgas.

82. Failu apmaiņas servisa lietotāja publiskā atslēga ir derīga pastāvīgi.

83. Latvijas Banka drošības sistēmā ievieto Latvijas Bankas publiskās atslēgas un nosūta uz pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par Latvijas Bankas publiskās atslēgas izmantošanas uzsākšanu, norādot Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsummu un to, kura veida informācijas apmaiņai tā lietojama.

84. Ja saņemtās Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsumma nesakrīt ar šo noteikumu 83. punktā minētajā paziņojumā norādīto Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsummu, informācijas apmaiņas subjekts nosūta par to paziņojumu uz e-pasta adresi entrust@bank.lv.

85. Latvijas Banka anulē Latvijas Bankas publisko atslēgu un nosūta uz pārvaldnieku e-pasta adresēm par to paziņojumu, norādot, kura veida informācijas apmaiņai Latvijas Bankas publiskā atslēga turpmāk nav lietojama.

2.7. Informācijas apmaiņa Kredītu reģistra ietvaros
2.7.1. Informācijas apmaiņas veidi

86. Informācijas apmaiņa starp Kredītu reģistra dalībnieku un Latvijas Banku notiek interaktīvi, failu veidā vai tīmekļa pakalpju veidā.

87. Latvijas Banka sniedz Kredītu reģistra dalībniekam statistisko informāciju par Kredītu reģistrā esošajām ziņām tikai interaktīvi.

88. Kredītu reģistra dalībnieks personu identificējošo informāciju var labot tikai interaktīvi.

89. (Svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80, sk. grozījumu 3.punktu)

90. Tīmekļa pakalpju veidā Kredītu reģistra dalībnieks var pieprasīt Kredītu reģistrā esošās ziņas un Latvijas Banka var sniegt Kredītu reģistrā esošās ziņas Kredītu reģistra dalībniekam.

91. Informācijas apmaiņa starp Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Latvijas Banku notiek tikai interaktīvi.

92. Informācijas apmaiņa interaktīvi notiek Kredītu reģistra interneta lapā (adrese – www.kreg.lv).

93. Informācijas apmaiņa failu veidā notiek Kredītu reģistra interneta lapā (adrese – www.kreg.lv) vai izmantojot failu apmaiņas servisu.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80; grozījumi punktā stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

94. Informācijas apmaiņa tīmekļa pakalpju veidā notiek Kredītu reģistra interneta lapā (adrese – www.kreg.lv/pieprasijumi).

2.7.2. Informācijas sagatavošana apmaiņai failu veidā

95. Lai Latvijas Bankai sniegtu, t.sk. labotu vai anulētu, ziņas par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka saistībām vai parādnieka informāciju, Kredītu reģistra dalībnieks sagatavo ziņu sniegšanas failu.

96. Lai sniegtu Latvijas Bankai ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās, Kredītu reģistra dalībnieks sagatavo saistību atlikumu failu.

97. Lai paziņotu Kredītu reģistra dalībniekam par ziņu sniegšanas vai saistību atlikumu faila apstrādes rezultātu, Latvijas Banka sagatavo atbildes failu.

98. Lai pieprasītu Latvijas Bankai Kredītu reģistrā esošās ziņas, Kredītu reģistra dalībnieks sagatavo pieprasījumu failu, norādot, vai šo informāciju sniegt apkopotā vai izvērstā pārskatā.

99. Lai pēc pieprasījumu faila apstrādes sniegtu Kredītu reģistra dalībniekam Kredītu reģistrā esošās ziņas, Latvijas Banka sagatavo ziņu saņemšanas failu.

100. Lai pieprasītu Kredītu reģistrā esošās ziņas par aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka saistībām, kuras sniedzis Kredītu reģistra dalībnieks, nesaņemot ziņas par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku un parādnieka informāciju, Kredītu reģistra dalībnieks sagatavo kredītportfeļa pieprasījuma failu.

101. Lai pēc kredītportfeļa pieprasījuma faila apstrādes sniegtu Kredītu reģistra dalībniekam Kredītu reģistrā esošās ziņas, Latvijas Banka sagatavo kredītportfeļa pārskata failu.

102. (Svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80, sk. grozījumu 3.punktu)

103. Kredītu reģistra dalībnieks un Latvijas Banka sagatavo informāciju atbilstoši šo noteikumu 8. pielikumā noteiktajai struktūrai un formātiem.

2.7.3. Informācijas apmaiņa tīmekļa pakalpju veidā

104. Lai pieprasītu Kredītu reģistrā esošās ziņas, Kredītu reģistra dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai pieprasījumu, norādot, vai Kredītu reģistrā esošās ziņas sniegt apkopotā vai izvērstā pārskatā.

105. Kredītu reģistra dalībnieks un Latvijas Banka sagatavo informāciju atbilstoši šo noteikumu 8. pielikumā noteiktajai struktūrai un formātam.

2.8. Informācijas apmaiņa kredītiestāžu sniedzamās statistikas ietvaros

(Nodaļas nosaukums grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80)

106. Kredītiestāde sniedz Latvijas Bankai statistikas pārskatus failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80)

107. Kredītiestāde sagatavo statistikas pārskatu kā atsevišķu teksta failu atbilstoši šo noteikumu 9.–20. pielikumā noteiktajai struktūrai un formātam.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80)

108. Lai paziņotu kredītiestādei par statistikas pārskata faila saņemšanu, Latvijas Banka sniedz kredītiestādei atbildi failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80)

109. Latvijas Banka sagatavo atbildi kā atsevišķu teksta failu atbilstoši šo noteikumu 21. pielikumā noteiktajai struktūrai un formātam.

2.9. Failu glabāšanas termiņi

110. No informācijas apmaiņas subjekta saņemto failu pēc tā apstrādes Latvijas Banka failu apmaiņas servisā vai Kredītu reģistra interneta lapā (adrese – www.kreg.lv) automātiski dzēš.

111. Informācijas apmaiņas subjekts failu apmaiņas servisā vai Kredītu reģistra interneta lapā (adrese – www.kreg.lv) no Latvijas Bankas saņemto failu var glabāt ne ilgāk kā vienu mēnesi pēc tā saņemšanas. Pēc minētā termiņa Latvijas Banka šo failu automātiski dzēš.

3. Informācijas apmaiņa nebanku statistikas sistēmā

112. Nebanka sniedz Latvijas Bankai statistikas pārskatus interaktīvi, izmantojot nebanku statistikas sistēmu.

113. Nebankas vārdā statistikas pārskatu Latvijas Bankai iesniedz nebanku statistikas sistēmas lietotājs.

114. Lai reģistrētu nebanku statistikas sistēmas lietotāju, nebanka iesniedz Latvijas Bankai rakstisku nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas pieteikumu (22. pielikums).

115. Latvijas Banka reģistrē nebanku statistikas sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas pieteikuma saņemšanas.

116. Pēc nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas Latvijas Banka nosūta uz nebanku statistikas sistēmas lietotāja e-pasta adresi viņa identifikatoru.

117. Nebanku statistikas sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā nekavējoties pēc viņa identifikatora saņemšanas.

118. Lai nebanku statistikas sistēmas lietotāju anulētu, nebanka iesniedz Latvijas Bankai rakstisku nebanku statistikas sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikumu (23. pielikums).

119. Latvijas Banka anulē nebanku statistikas sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc nebanku statistikas sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikuma saņemšanas.

120. Latvijas Banka automātiski anulē nebanku statistikas sistēmas lietotāju, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

120.1. nebanku statistikas sistēmas lietotājs triju mēnešu laikā pēc viņa identifikatora saņemšanas nepieslēdzas nebanku statistikas sistēmai;

120.2. nebanku statistikas sistēmas lietotājs 18 mēnešus nepieslēdzas nebanku statistikas sistēmai.

121. Ja tiek mainīts nebanku statistikas sistēmas lietotāja tālruņa numurs vai e-pasta adrese, nebanka nekavējoties nosūta Latvijas Bankai par to paziņojumu uz e-pasta adresi estat@bank.lv.

4. Noslēguma jautājumi

122. (Svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80, sk. grozījumu 3.punktu)

123. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2010. gada 14. janvāra noteikumus Nr. 53 "Noteikumi elektroniskai informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr. 16).

124. Noteikumi stājas spēkā 2010. gada 22. oktobrī.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
Interneta adrešu reģistrēšanas pieteikums

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
2.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
Pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikums

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
3.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
Pārvaldnieka reģistrācijas koda nodošanas protokols

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
4.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
Pārvaldnieka ieviešanas protokols

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
5.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
Pārvaldnieka anulēšanas pieteikums

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
6.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
Pārvaldnieka atjaunošanas pieteikums

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
7.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
Pārvaldnieka reģistrācijas koda atjaunošanas protokols

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
8.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
Kredītu reģistra failu un tīmekļa pakalpju formāti un struktūra

(Pielikums grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80; 5.punkta jaunā redakcija, grozījumi 7., 23. un 27.punktā, kā arī grozījums par X nodaļas svītrošanu stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

I. Izmantotie apzīmējumi

1. Apzīmējumi

Apzīmējums

Skaidrojums

N

Vērtība ir pozitīvs skaitlis

C

Vērtība ir simbolu kombinācija. Izmantojamie simboli ir "0"–"9", "A"–"Z", "a"–"z", latīņu alfabēta lielie un mazie burti (t.sk. burti ar latviešu valodas diakritiskajām zīmēm), atstarpes (Space) simbols, "–", "+", ".", ",", "&", "*", "_", "(", ")", "'", ":", "%", ";" un "/"

Cn

Vērtība kā formāta C gadījumā, maksimālais vērtības garums ir n simboli

Nm

Vērtība ir pozitīvs skaitlis ar maksimālo garumu m simboli

GGGG-MM-DD

Vērtība ir datums formātā GGGG-MM-DD, kur:

GGGG – četrciparu gadskaitlis;

MM – divciparu mēneša numurs (no 01 līdz 12);

DD – divciparu mēneša dienas numurs (no 01 līdz 31)

HH.MM:SS

Vērtība ir laiks formātā HH.MM:SS, kur:

HH – stundas (no 00 līdz 23);

MM – minūtes (no 00 līdz 59);

SS – sekundes (no 00 līdz 59)

Cn vai Nn

Vērtība kā formāta C vai N gadījumā, vērtības garums ir precīzi n simboli

II. Failu apmaiņa, izmantojot failu apmaiņas servisu

2. Dalībnieks sagatavotos failus pēc to elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa KREG/OUT katalogā. Latvijas Banka atbildes failus pēc to elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa KREG/IN katalogā.

III. Ziņu sniegšanas fails

3. Ziņu sniegšanas faila nosaukuma formāts ir krkggmmddnnnnnn.ext vai krkggmmddnnnnnn.xml.ext, kur:

ggmmdd – faila sagatavošanas datums;

nnnnnn – faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ext – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

4. Ziņu sniegšanas faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 6. punktu)</Header>

<KRMessages>

<Message>Ziņojuma bloks</Message>

<Message>Ziņojuma bloks</Message>

</KRMessages>

</KRFile>

5. Ziņojuma blokā norāda saistības identificējošo ziņojumu (sk. šā pielikuma 7. punktu), maksājuma kavējuma ziņojumu (sk. šā pielikuma 8. punktu) vai kavētā maksājuma izpildes ziņojumu (sk. šā pielikuma 9. punktu).

6. Faila sākuma bloks

6.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Dalībnieka identifikators</BIC>

<Messages>Ziņojumu skaits</Messages>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

6.2. Faila sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Dalībnieka identifikators

Kredītu reģistra dalībnieka kredītiestādes BIC pirmie četri simboli vai komercsabiedrības, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, apdrošinātāja vai krājaizdevu sabiedrības reģistrācijas numurs

C4 vai N11

Ziņojumu skaits

Ziņojumu skaits failā. Ziņojumu skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000

N5

Datums

Faila sagatavošanas datums

GGGG-MM-DD

Faila tips

Ziņu sniegšanas fails

C1

"K"

7. Saistības identificējošais ziņojums

7.1. Saistības identificējošā ziņojuma struktūra ziņu sniegšanas un labošanas gadījumā (anulēšanas gadījumā nenorāda bloku BorrowerList) ir šāda.

<Message>

<Header>Sākuma bloks (sk. šā pielikuma 7.2. apakšpunktu)</Header>

<BorrowerList>

<Borrower>Personas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 7.3. apakšpunktu)</Borrower>

<Borrower>Personas apraksta bloks</Borrower>

</BorrowerList>

<Credit>Saistību apraksta bloks (sk. šā pielikuma 7.4. apakšpunktu)</Credit>

</Message>

7.2. Sākuma bloks

7.2.1. Sākuma bloka struktūra

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<Operation>Operācijas veids</Operation>

</Header>

7.2.2. Sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Ziņojuma tips

Saistības identificējošais ziņojums

C1

"S"

Operācijas veids

C1

"N" – ziņojuma ievade;

"E" – ziņojuma labošana;

"D" – ziņojuma anulēšana

7.3. Personas apraksta bloks

7.3.1. Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmēm.

7.3.2. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<PersonCode>Personas kods</PersonCode>

<Name>Vārds</Name>

<Surname>Uzvārds</Surname>

<CloseConnected>Persona ciešās attiecībās ar dalībnieku</CloseConnected>

<PeriodList>

<Period>

<Status>Statuss</Status>

<IndividualDateFrom> Individuālā aizņēmēja/aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums </IndividualDateFrom>

<IndividualDateTo>Individuālā aizņēmēja/aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo>

<GuaranteeAmount>Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods</GuaranteeCurrency>

</Period>

<Period>..</Period>

</PeriodList>

</Borrower>

7.3.3. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<DocNumber>Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs</DocNumber>

<Country>Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods</Country>

<BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate>

<PersonCodeN>Personas kods</PersonCodeN>

<Name>Vārds</Name>

<Surname>Uzvārds</Surname>

<CloseConnected>Persona ciešās attiecībās ar dalībnieku</CloseConnected>

<PeriodList>

<Period>

<Status>Statuss</Status>

<IndividualDateFrom>Individuālā aizņēmēja/aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums </IndividualDateFrom>

<IndividualDateTo>Individuālā aizņēmēja/aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo>

<GuaranteeAmount>Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas</GuaranteeCurrency>

</Period>

<Period>..</Period>

</PeriodList>

</Borrower>

7.3.4. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<RegNumber>Vienotās reģistrācijas numurs</RegNumber>

<NameJP>Nosaukums</NameJP>

<CloseConnected>Persona ciešās attiecībās ar dalībnieku</CloseConnected>

</PeriodList>

<Period>

<Status>Statuss</Status>

<IndividualDateFrom>Individuālā aizņēmēja/aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums </IndividualDateFrom>

<IndividualDateTo>Individuālā aizņēmēja/aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo>

<GuaranteeAmount>Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods </GuaranteeCurrency>

</Period>

<Period>..</Period> </PeriodList>

<Category>Kategorija</Category>

</Borrower>

7.3.5. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<Country>Reģistrācijas valsts kods</Country>

<RegNumberN>Reģistrācijas numurs</RegNumberN>

<RegDate>Reģistrācijas datums</RegDate>

<NameJP>Nosaukums</NameJP>

<Address>Juridiskā adrese</Address>

<CloseConnected>Persona ciešās attiecībās ar dalībnieku</CloseConnected>

<PeriodList>

<Period>

<Status>Statuss</Status>

<IndividualDateFrom>Individuālā aizņēmēja/aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums </IndividualDateFrom>

<IndividualDateTo>Individuālā aizņēmēja/aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo>

<GuaranteeAmount>Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods </GuaranteeCurrency>

</Period>

<Period>..</Period>

</PeriodList>

<Category>Kategorija</Category>

</Borrower

7.3.6. Personas apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Personas pazīme

C1

"F" – fiziskā persona;

"J" – juridiskā persona

Rezidenta pazīme

C1

"R" – rezidents;

"N" – nerezidents

Personas kods

Rezidenta personas kods

Nerezidenta personas kods

N6-N5

C40

Vārds

C40

Uzvārds

C40

Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs

C40

Dzimšanas datums

GGGG-MM-DD

Vienotās reģistrācijas numurs

N11 vai N9

Nosaukums

C254

Reģistrācijas valsts kods

C2

No standarta

Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods

C2

No standarta

Reģistrācijas numurs

C100

Reģistrācijas datums

GGGG-MM-DD

Juridiskā adrese

C254

Persona ciešās attiecībās ar dalībnieku

C1"C"

Statuss

C1

"B" – aizņēmējs;

"G" – galvinieks

Individuālā aizņēmēja/aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums

GGGG-MM-DD

Individuālā aizņēmēja/aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums

GGGG-MM-DD

Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms

N15.N2

Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods

C3

No standarta

Kategorija

N2

No klasifikatora

7.4. Saistību apraksta bloks

7.4.1. Bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>Aizņēmēja saistību identifikators</CreditID>

<CreditType>Aizņēmēja saistību veids</CreditType>

<EconomicSector>Tautsaimniecības nozare</EconomicSector>

<ValidFrom>Aizņēmēja saistību sākuma datums</ValidFrom>

<ValidTo>Aizdevuma līgumā noteiktais aizņēmēja saistību beigu datums</ValidTo>

<ActualEndDate>Aizņēmēja saistību faktiskās izpildes datums</ActualEndDate>

<Amount>Aizņēmēja saistību apjoms</Amount>

<Currency>Aizņēmēja saistību valūtas kods</Currency>

<Syndicate>Norāde par sindicēto kredītu</Syndicate>

<CreditAccounting>Norāde par saistību uzskaiti</CreditAccounting>

<CreditStatus>Aizņēmēja saistību statuss</CreditStatus>

<OriginationWay>Aizņēmēja saistību rašanās veids</OriginationWay>

<CompletionWay>Aizņēmēja saistību izpildes veids</CompletionWay>

<Losses>Zaudējumu apjoms</Losses>

<CollateralList>

<Collateral>

<CollateralType>Nodrošinājuma veids</CollateralType>

<CollateralAmount>Nodrošinājuma vērtība</CollateralAmount>

<CollateralCurrency>Nodrošinājuma valūtas kods</CollateralCurrency> </Collateral>

<Collateral> …</Collateral>

</CollateralList>

</Credit>

7.4.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Aizņēmēja saistību identifikatorsC35
Aizņēmēja saistību veidsN2 vai N3No klasifikatora
Tautsaimniecības nozareNenorāda, ja operācijas veids ir DC5No klasifikatora
Aizņēmēja saistību sākuma datumsNenorāda, ja operācijas veids ir DGGGG-MM-DD
Aizdevuma līgumā noteiktais aizņēmēja saistību beigu datumsNenorāda, ja operācijas veids ir DGGGG-MM-DD
Aizņēmēja saistību faktiskās izpildes datumsNenorāda, ja operācijas veids ir DGGGG-MM-DD
Aizņēmēja saistību apjomsN15.N2
Aizņēmēja saistību valūtas kodsC3No standarta
Norāde par sindicēto kredītuNenorāda, ja operācijas veids ir DC1"S" – izsniegts sindicētais kredīts
Norāde par saistību uzskaitiNenorāda, ja operācijas veids ir DC1"A" – saistības nav atzītas dalībnieka bilancē
Aizņēmēja saistību statussNenorāda, ja operācijas veids ir DN2No klasifikatora
Aizņēmēja saistību rašanās veidsNenorāda, ja operācijas veids ir DN2No klasifikatora
Aizņēmēja saistību izpildes veidsNenorāda, ja operācijas veids ir DN2 vai N3No klasifikatora
Zaudējumu apjomsNenorāda, ja operācijas veids ir DN15.N2
Nodrošinājuma veidsNenorāda, ja operācijas veids ir DN2 vai N3No klasifikatora
Nodrošinājuma vērtībaNenorāda, ja operācijas veids ir DN15.N2
Nodrošinājuma valūtas kodsNenorāda, ja operācijas veids ir DC3No standarta

8. Maksājuma kavējuma ziņojums

8.1. Maksājuma kavējuma ziņojuma struktūra ziņu sniegšanas un labošanas gadījumā (anulēšanas gadījumā nenorāda bloku Borrower)

<Message>

<Header>Sākuma bloks (sk. šā pielikuma 8.2. apakšpunktu)</Header>

<Credit>Saistību apraksta bloks (sk. šā pielikuma 8.3. apakšpunktu)</Credit>

<Borrower>Personas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 8.4. apakšpunktu)</Borrower>

</Message>

8.2. Sākuma bloks

8.2.1. Sākuma bloka struktūra

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Parādnieka informācijas identifikators</MessageID>

<Operation>Operācijas veids</Operation>

</Header>

8.2.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Ziņojuma tips

Maksājuma kavējuma ziņojums

C1

"N"

Parādnieka informācijas identifikators

Ja operācijas veids ir E vai D, norāda atbilstošā labojamā vai anulējamā ziņojuma parādnieka informācijas identifikatoru

C16

Operācijas veids

C1

"N" – ziņojuma ievade;

"E" – ziņojuma labošana;

"D" – ziņojuma anulēšana

8.3. Saistību apraksta bloks

8.3.1. Saistību apraksta bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>Aizņēmēja saistību identifikators</CreditID>

<MKDate>Maksājuma kavējuma datums</MKDate>

<MKZDate>Maksājuma kavējuma ziņošanas sākuma datums</MKZDate>

</Credit>

8.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Aizņēmēja saistību identifikators

C35

Maksājuma kavējuma datums

GGGG-MM-DD

Maksājuma kavējuma ziņošanas sākuma datumsGGGG-MM-DD

8.4. Personas apraksta bloks

8.4.1. Blokā lietojamo ziņu aprakstu sk. šā pielikuma 7.3. apakšpunktā.

8.4.2. Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmes.

8.4.3. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<PersonCode>Personas kods</PersonCode>

</Borrower>

8.4.4. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<DocNumber>Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs</DocNumber>

<Country>Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods</Country>

<BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate>

<PersonCodeN>Personas kods</PersonCodeN>

</Borrower>

8.4.5. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<RegNumber>Vienotās reģistrācijas numurs</RegNumber>

</Borrower>

8.4.6. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<Country>Reģistrācijas valsts kods</Country>

<RegNumberN>Reģistrācijas numurs</RegNumberN>

<RegDate>Reģistrācijas datums</RegDate>

</Borrower>

9. Kavētā maksājuma izpildes ziņojums

9.1. Kavētā maksājuma izpildes ziņojuma struktūra:

<Message>

<Header>Sākuma bloks (sk. šā pielikuma 9.2. apakšpunktu)</Header>

<Credit>Saistību apraksta bloks (sk. šā pielikuma 9.3. apakšpunktu)</Credit>

</Message>

9.2. Sākuma bloks

9.2.1. Sākuma bloka struktūra

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Parādnieka informācijas identifikators</MessageID>

<MessageIDCO>Saistītais parādnieka informācijas identifikators</MessageIDCO>

<Operation>Operācijas veids</Operation>

</Header>

9.2.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Ziņojuma tips

Kavētā maksājuma izpildes ziņojums

C1

"P"

Parādnieka informācijas identifikators

Ja operācijas veids ir E vai D, norāda atbilstošā labojamā vai anulējamā ziņojuma parādnieka informācijas identifikatoru

C16

Saistītais parādnieka informācijas identifikators

Parādnieka informācijas identifikators no atbilstošā maksājuma kavējuma ziņojuma

C16

Operācijas veids

C1

"N" – ziņojuma ievade;

"E" – ziņojuma labošana;

"D" – ziņojuma anulēšana

9.3. Saistību apraksta bloks

9.3.1. Saistību apraksta bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>Aizņēmēja saistību identifikators</CreditID>

<MKIDate>Kavētā maksājuma izpildes datums</MKIDate>

</Credit>

9.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Aizņēmēja saistību identifikators

C35

Kavētā maksājuma izpildes datums

GGGG-MM-DD

10. (Svītrots ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80)

IV. Saistību atlikumu fails

11. Saistību atlikumu faila nosaukuma formāts ir krrggmmddnnnnnn.ext vai krrggmmddnnnnnn.xml.ext, kur:

ggmmdd – faila sagatavošanas datums;

nnnnnn – faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ext – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

12. Saistību atlikumu faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 13. punktu)</Header>

<KRMessages>

<Message>Saistību atlikuma ziņojuma bloks (sk. šā pielikuma 14. punktu)</Message>

<Message>Saistību atlikuma ziņojuma bloks</Message>

</KRMessages>

</KRFile>

13. Faila sākuma bloks

13.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Dalībnieka identifikators</BIC>

<Messages>Ziņojumu skaits</Messages>

<Year>Gads</Year>

<Quarter>Ceturksnis</Quarter>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

13.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Dalībnieka identifikators

Kredītu reģistra dalībnieka kredītiestādes BIC pirmie četri simboli vai komercsabiedrības, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, apdrošinātāja vai krājaizdevu sabiedrības reģistrācijas numurs

C4 vai N11

Ziņojumu skaits

Ziņojumu skaits failā. Ziņojumu skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000

N5

Gads

N4

Ceturksnis

N1

Datums

Atlikumu faila sagatavošanas datums

GGGG-MM-DD

Faila tips

Saistību atlikumu fails

C1

"R"

14. Saistību atlikuma ziņojuma bloks

14.1. Saistību atlikuma ziņojuma bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<Operation>Operācijas veids</Operation>

</Header>

<Credit>

<CreditID>Aizņēmēja saistību identifikators</CreditID>

<RemainingAmount>Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms</RemainingAmount>

<RemainderCurrency>Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods</RemainderCurrency>

<CreditClass>Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa</CreditClass>

<Accruals>Uzkrājumi kredīta pamatsummai</Accruals>

<AccrualsCurrency>Uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods</AccrualsCurrency>

<QualityRate>Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids</QualityRate>

<Delay>Kavējuma periods</Delay>

<DelayedAmount>Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma</DelayedAmount>

<DelayCurrency>Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods</DelayCurrency>

<PercentageAmount>Kavētā procentu summa</PercentageAmount>

<PercentageCurrency>Kavētās procentu summas valūtas kods</PercentageCurrency>

<InterestRateRevisionDate>Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums</InterestRateRevisionDate>

</Credit>

</Message>

14.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Ziņojuma tips

Saistību atlikuma ziņojums

C1

"R"

Operācijas veids

C1

"N" – ziņojuma ievade

Aizņēmēja saistību identifikators

C35

Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms

N15.N2

Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods

C3

No standarta

Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa

­N1

No klasifikatora

Uzkrājumi kredīta pamatsummai

N15.N2

Uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods

C3

No standarta

Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids

C1

"I" – individuāli;

"G" – grupā

Kavējuma periods

N5

Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma

N15.N2

Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods

C3

No standarta

Kavētā procentu summa

N15.N2

Kavētās procentu summas valūtas kods

C3

No standarta

Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datumsGGGG-MM-DD

V. Pieprasījumu fails

15. Pieprasījumu faila nosaukuma formāts ir krpggmmddnnnnnn.ext vai krpggmmddnnnnnn.xml.ext, kur:

ggmmdd – faila sagatavošanas datums;

nnnnnn – faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ext – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

16. Pieprasījumu faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 17. punktu)</Header>

<KRQueries>

<Message>Pieprasījuma bloks (sk. šā pielikuma 18. punktu)</Message>

<Message>Pieprasījuma bloks</Message>

</KRQueries>

</KRFile

17. Faila sākuma bloks

17.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Dalībnieka identifikators</BIC>

<Queries>Pieprasījuma bloku skaits</Queries>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

17.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Dalībnieka identifikators

Kredītu reģistra dalībnieka kredītiestādes BIC pirmie četri simboli vai komercsabiedrības, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, apdrošinātāja vai krājaizdevu sabiedrības reģistrācijas numurs

C4 vai N11

Pieprasījuma bloku skaits

Pieprasījuma bloku skaits pieprasījumu failā. Pieprasījumu bloku skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000

N5

Datums

Faila sagatavošanas datums

GGGG-MM-DD

Faila tips

Pieprasījumu fails

C1

"P"

18. Pieprasījuma bloks

18.1. Pieprasījuma bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Bloka tips</MessageType>

<QueryID>Pieprasījuma identifikators</QueryID>

<ReportType>Pārskata veids</ReportType>

</Header>

<Query>Pieprasījuma parametru bloks</Query>

<Message>

18.2. Ja bloka tips ir B, pieprasījuma parametru blokā norāda personas aprakstu atbilstoši šā pielikuma 8.4. apakšpunktam, aizstājot bloka nosaukumu "Borrower" ar "Query".

18.3. Ja bloka tips ir C, pieprasījuma parametru blokā norāda saistību identifikatoru

<CreditID>Aizņēmēja saistību identifikators</CreditID>

18.4. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Bloka tips

C1

"B" – pārskats par personu;

"C" – pārskats par saistībām

Pieprasījuma identifikators

Kredītu reģistra dalībnieka piešķirts pieprasījumu faila ietvaros unikāls identifikators

C16

Pārskata veids

Pazīme par apkopotā vai izvērstā pārskata sagatavošanu par personas saistībām. Norāda tikai, ja bloka tips ir "B".

C1

"G" – apkopotais pārskats;

"D" – izvērstais pārskats

Aizņēmēja saistību identifikators

C35

VI. Atbildes fails

19. Atbildes faila nosaukuma formāts ir kraggmmddnnnnnn.ext, kur:

ggmmdd – faila sagatavošanas datums;

nnnnnn – faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ext – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

20. Atbildes faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 22. punktu)</Header>

<KRErrors>

<Message>Ziņojuma noraidīšanas bloks (sk. šā pielikuma 23. punktu)</Message>

<Message>Ziņojuma noraidīšanas bloks</Message>

</KRErrors>

</KRFile>

21. Bloku KRErrors norāda tikai tad, ja ziņu sniegšanas vai saistību atlikumu failā ir kļūdaini ziņojumi.

22. Faila sākuma bloks

22.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Dalībnieka identifikators</BIC>

<FileName>Faila nosaukums</FileName>

<Errors>Kļūdaino ziņojumu skaits</Errors>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

<Line>Kļūdainās rindas numurs</Line>

<LinePos>Kļūdas pozīcija rindā</LinePos>

<Reason>Kļūdas cēlonis</Reason>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

22.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Dalībnieka identifikators

Kredītu reģistra dalībnieka kredītiestādes BIC pirmie četri simboli vai komercsabiedrības, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, apdrošinātāja vai krājaizdevu sabiedrības reģistrācijas numurs

C4 vai N11

Faila nosaukums

Kredītu reģistra dalībnieka iesniegtā ziņu sniegšanas faila vai saistību atlikumu faila nosaukums bez paplašinājumiem

C15

Kļūdaino ziņojumu skaits

Kļūdaino ziņojumu skaits ziņu sniegšanas failā vai atlikumu failā. Ja ziņu sniegšanas vai saistību atlikumu failā nav kļūdainu ziņojumu vai ir faila formāta kļūda, vērtība ir 0.

N5

Kļūdas kods

C4

Kļūdas apraksts

Kļūdas paskaidrojuma teksts

C

Kļūdainās rindas numurs

Tiek norādīts faila formāta kļūdas gadījumā

N

Kļūdas pozīcija rindā

Tiek norādīts faila formāta kļūdas gadījumā

N

Kļūdas cēlonis

Tiek norādīts faila formāta kļūdas gadījumā

C

Datums

Atbildes faila sagatavošanas datums

GGGG-MM-DD

Faila tips

Atbildes fails

C1

"A"

23. Ziņojuma noraidīšanas bloks

23.1. Ziņojuma noraidīšanas bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Tips</MessageType>

<MessageID>Identifikators</MessageID>

</Header>

<Error>

<CreditID>Aizņēmēja saistību identifikators</CreditID>

<Type>Iesniegtā kļūdainā ziņojuma tips</Type>

<MessageIDCO>Iesniegtā kļūdainā ziņojuma identifikators</MessageIDCO>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

</Error>

</Message>

23.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Tips

Sistēmas ģenerētā paziņojuma tips

C1

"A"

Identifikators

Sistēmas ģenerēts paziņojuma identifikators

C16

Aizņēmēja saistību identifikators

Aizņēmēja saistību identifikators no dalībnieka kļūdainā ziņojuma

C35

Iesniegtā kļūdainā ziņojuma tips

C1

"S" – saistības identificējošais ziņojums;

"R" – saistību atlikuma ziņojums;

"N" – maksājuma kavējuma ziņojums;

"P" – kavētā maksājuma izpildes ziņojums

Iesniegtā kļūdainā ziņojuma identifikators

Norāda tikai N un P tipa ziņojumiem

C16

Kļūdas kods

Sistēmas uzrādītais kļūdas kods

C4

Kļūdas apraksts

Kļūdas paskaidrojuma teksts

C

VII. Ziņu saņemšanas fails

24. Ziņu saņemšanas faila nosaukuma formāts ir krzggmmddnnnnnn.ext, kur:

ggmmdd – faila sagatavošanas datums,

nnnnnn – faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ext – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

25. Ziņu saņemšanas faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 26. punktu)</Header>

<KRReports>

<Report>Ziņu bloks (sk. šā pielikuma 27. punktu)</Report>

<Report>Ziņu bloks</Report>

<QueryError>Kļūdas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 28. punktu)</QueryError>

<QueryError>Kļūdas apraksta bloks</QueryError>

</KRReports>

</KRFile>

26. Faila sākuma bloks

26.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Dalībnieka identifikators</BIC>

<FileName>Faila nosaukums</FileName>

<Reports>Sagatavoto pārskatu skaits</Reports>

<Errors>Kļūdaino pieprasījumu skaits</Errors>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

<Line>Kļūdainās rindas numurs</Line>

<LinePos>Kļūdas pozīcija rindā</LinePos>

<Reason>Kļūdas cēlonis</Reason>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

26.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Dalībnieka identifikators

Kredītu reģistra dalībnieka kredītiestādes BIC pirmie četri simboli vai komercsabiedrības, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, apdrošinātāja vai krājaizdevu sabiedrības reģistrācijas numurs

C4 vai N11

Faila nosaukums

Dalībnieka iesniegtā pieprasījumu faila nosaukums bez paplašinājumiem

C15

Sagatavoto pārskatu skaits

Sistēmas sagatavoto pārskatu skaits

N5

Kļūdaino pieprasījumu skaits

Kļūdaino pieprasījumu skaits pieprasījumu failā

N5

Kļūdas kods

C4

Kļūdas apraksts

Kļūdas paskaidrojuma teksts

C

Kļūdainās rindas numurs

Tiek norādīts faila formāta kļūdas gadījumā

N

Kļūdas pozīcija rindā

Tiek norādīta faila formāta kļūdas gadījumā

N

Kļūdas cēlonis

Tiek norādīts faila formāta kļūdas gadījumā

C

Datums

Ziņu saņemšanas faila sagatavošanas datums

GGGG-MM-DD

Faila tips

Ziņu saņemšanas fails

C1

"Z"

27. Ziņu bloks

27.1. Ziņu bloka struktūra

<Report>

<Header>Sākuma bloks (sk. šā pielikuma 27.3. apakšpunktu)</Header>

<Query>Pieprasījuma parametru bloks</Query>

<KRMessages>Pārskata ziņojumu bloks (sk. šā pielikuma 27.4. apakšpunktu)</KRMessages>

</Report>

27.2. Pieprasījuma parametru bloks satur informāciju par pieprasījuma parametriem no pieprasījumu faila (sk. šā pielikuma 18. punktu).

27.3. Sākuma bloks

27.3.1. Sākuma bloka struktūra

<Header>

<ReportType>Pārskata veids</ReportType>

<ReportID>Pārskata reģistrācijas numurs</ReportID>

<QueryID>Pieprasījuma identifikators</QueryID>

<PreparedDate>Pārskata sagatavošanas datums</PreparedDate>

<PreparedTime>Pārskata sagatavošanas laiks</PreparedTime>

<QueryUserName>Ziņu pieprasītāja pilnvarotās personas vārds</QueryUserName>

<QueryUserSurname>Ziņu pieprasītāja pilnvarotās personas uzvārds</QueryUserSurname>

<Messages>Ziņojumu skaits</Messages>

<TotalRemainder>Saistību atlikums</TotalRemainder>

</Header>

27.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Pārskata veids

Pārskata veida pazīme

C1

"G" – apkopotais pārskats par personu;

"D" – izvērstais pārskats par personu;

"C" – pārskats par saistībām

Pārskata reģistrācijas numurs

Sistēmas piešķirtais pārskata reģistrācijas numurs

C16

Pieprasījuma identifikators

Saistītā pieprasījuma identifikators no dalībnieka pieprasījumu faila

C16

Pārskata sagatavošanas datums

GGGG-MM-DD

Pārskata sagatavošanas laiks

HH.MM:SS

Ziņu pieprasītāja pilnvarotās personas vārds

C

Ziņu pieprasītāja pilnvarotās personas uzvārds

C

Ziņojumu skaits

Sistēmas sagatavoto ziņojumu skaits blokā KRMessages

N5

Saistību atlikums

Aizņēmēja visu aktuālo saistību atlikumu kopsumma latos. Norāda, ja pārskata veids ir G.

N15.N2

27.4. Pārskata ziņojumu bloks

27.4.1. Pārskata ziņojumu bloka struktūra

<KRMessages>

<Message>Ziņojums</Message>

<Message>Ziņojums</Message>

</KRMessages>

27.4.2. Atkarībā no pieprasījumā norādītās pārskata veida pazīmes (G, D vai C) pārskata ziņojumu blokā tiek iekļauti apkopotā pārskata par personu ziņojumi (sk. šā pielikuma 27.4.3. apakšpunktu), izvērstā pārskata par personu ziņojumi (sk. šā pielikuma 27.4.4. apakšpunktu) vai pārskata par saistībām ziņojumi (sk. šā pielikuma 27.4.5. apakšpunktu).

27.4.3. Apkopotā pārskata ziņojums

27.4.3.1. Apkopotā pārskata ziņojuma struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

</Header>

<Credit>

<Status>Statuss</Status>

<CreditType>Aizņēmēja saistību veids</CreditType>

<ValidFrom>Aizņēmēja saistību sākuma datums</ValidFrom>

<ValidTo>Aizdevuma līgumā noteiktais aizņēmēja saistību beigu datums</ValidTo>

<ActualEndDate>Aizņēmēja saistību faktiskās izpildes datums</ActualEndDate>

<CreditStatus>Aizņēmēja saistību statuss</CreditStatus>

<Amount>Aizņēmēja saistību apjoms</Amount>

<Currency>Aizņēmēja saistību valūtas kods</Currency>

<RemainingAmount>Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms</RemainingAmount>

<RemainderCurrency>Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods</RemainderCurrency>

<RemainderLVL>Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms latos</RemainderLVL>

<BorrowerCount>Aizņēmēju skaits</BorrowerCount>

<GuarantorCount>Aizņēmēja galvinieku skaits</GuarantorCount>

<MKCount>Maksājuma kavējuma ziņojumu skaits</MKCount>

<MKStatus>Maksājuma kavējuma aktuālā statusa pazīme</MKStatus>

<Historical>Izpildīto saistību pazīme</Historical>

</Credit>

</Message>

27.4.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Ziņojuma tips

Sistēmas sagatavotā ziņojuma tips

C1

"G"

Statuss

Personas statusa pazīme

C1

"B" – aizņēmējs;

"G" – galvinieks;

Aizņēmēja saistību veids

N2 vai N3

No klasifikatora

Aizņēmēja saistību sākuma datums

GGGG-MM-DD

Aizdevuma līgumā noteiktais aizņēmēja saistību beigu datums

GGGG-MM-DD
Aizņēmēja saistību faktiskās izpildes datumsGGGG-MM-DD
Aizņēmēja saistību statussN2No klasifikatora

Aizņēmēja saistību apjoms

N15.N2

Aizņēmēja saistību valūtas kods

C3

No standarta

Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms

N15.N2

Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods

C3

No standarta

Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms latos

N15.N2

Aizņēmēju skaits

N

Aizņēmēja galvinieku skaits

N

Maksājuma kavējuma ziņojumu skaits

N5

Maksājuma kavējuma aktuālā statusa pazīme

Ziņa satur vērtību K, ja personai pēdējais reģistrēts maksājuma kavējuma ziņojums. Ziņu nenorāda, ja personai pēdējais reģistrēts kavētā maksājuma izpildes ziņojums

C1

"K"

(Rinda svītrota ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80)

Izpildīto saistību pazīme

Ziņa satur vērtību H, ja saistības izpildītas

­C1

"H"

27.4.4. Izvērstā pārskata ziņojums

27.4.4.1. Izvērstā pārskata ziņojuma struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Parādnieka informācijas identifikators</MessageID>

<MessageIDCO>Saistītais parādnieka informācijas identifikators</MessageIDCO>

<BorrowerCount>Aizņēmēju skaits</BorrowerCount>

<GuarantorCount>Aizņēmēja galvinieku skaits</GuarantorCount>

<Historical>Izpildīto saistību pazīme</Historical>

<Year>Gads<Year>

<Quarter>Ceturksnis<Quarter>

<Registered>Ziņojuma reģistrācijas datums</Registered>

<RegisteredBy>Dalībnieka identifikators</RegisteredBy>

</Header>

<Borrower>Personas apraksta bloks</Borrower>

<Credit>Saistību apraksta bloks</Credit>

</Message>

27.4.4.2. Personas apraksta bloku norāda tikai S tipa ziņojumiem. Bloka aprakstu sk. šā pielikuma 7.3. apakšpunktā.

27.4.4.3. Saistību apraksta bloks

Ziņojuma tips

Saistību apraksta formāts

Piezīmes

S

Sk. šā pielikuma 7.4. apakšpunktu

Saistību apraksta blokā ziņas Aizņēmēja saistību identifikators, Zaudējumu apjoms, Norāde par saistību uzskaiti un bloka CollateralList ziņas Nodrošinājuma vērtība un Nodrošinājuma valūtas kods norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs bijis arī ziņu iesniedzējs

N

Sk. šā pielikuma 8.3. apakšpunktu

P

Sk. šā pielikuma 9.3. apakšpunktu

(Rinda svītrota ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80)

R

Sk. šā pielikuma 14. punktu

Ja ziņu pieprasītājs nav arī ziņu iesniedzējs, saistību atlikuma ziņojuma blokā norāda tikai ziņas Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms un Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods

27.4.4.4. Saistību apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Ziņojuma tips

Saistību apraksta bloka ziņojuma tips

C1

"S" – saistības identificējošais ziņojums;

"R" – saistību atlikuma ziņojums;

"N" – maksājuma kavējuma ziņojums;

"P" – kavētā maksājuma izpildes ziņojums

Parādnieka informācijas identifikators

Norāda tikai N un P tipa ziņojumiem, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu iesniedzējs

C16

Saistītais parādnieka informācijas identifikators

Parādnieka informācijas identifikators no atbilstošā maksājuma kavējuma ziņojuma. Norāda tikai P tipa ziņojumam, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu iesniedzējs

C16

Aizņēmēju skaits

Norāda tikai S tipa ziņojumiem

N

Aizņēmēja galvinieku skaits

Norāda tikai S tipa ziņojumiem

N

Izpildīto saistību pazīme

Ziņa satur vērtību H, ja saistības izpildītas

­C1

"H"

Gads

Saistību atlikuma ceturkšņa gads. Norāda tikai R tipa ziņojumiem

GGGG

Ceturksnis

Saistību atlikuma ceturksnis. Norāda tikai R tipa ziņojumiem

N1

Ziņojuma reģistrācijas datums

GGGG-MM-DD

Dalībnieka identifikators

Ja ziņu pieprasītājs ir ziņu iesniedzējs, ziņa satur kredītiestādes BIC pirmos četrus simbolus vai komercsabiedrības, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, apdrošinātāja vai krājaizdevu sabiedrības reģistrācijas numuru. Citos gadījumos ziņa satur atbilstošu ziņu iesniedzēja apzīmējumu: "Kredītiestāde", "Saistītā komercsabiedrība", "Apdrošinātājs" vai "Krājaizdevu sabiedrība".

C4, N11 vai C

27.4.5. Pārskata par saistībām ziņojums

27.4.5.1. Pārskata par saistībām ziņojuma struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Parādnieka informācijas identifikators</MessageID>

<MessageIDCO>Saistītais parādnieka informācijas identifikators</MessageIDCO>

<BorrowerCount>Aizņēmēju skaits</BorrowerCount>

<GuarantorCount>Aizņēmēja galvinieku skaits</GuarantorCount>

<Year>Gads<Year>

<Quarter>Ceturksnis<Quarter>

<Registered>Ziņojuma reģistrācijas datums</Registered>

</Header>

<BorrowerList>Personas apraksta bloks</BorrowerList>

<Credit>Saistību apraksta bloks</Credit>

</Message>

27.4.5.2. S tipa ziņojumiem personu apraksta blokā norāda visus aizņēmējus un galviniekus. Pārējo tipu ziņojumos norāda to personu, uz kuru šis ziņojums attiecas. Personas aprakstu sk. šā pielikuma 7.3. apakšpunktā.

27.4.5.3. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Ziņojuma tips

C1

"S" – saistības identificējošais ziņojums;

"R" – saistību atlikuma ziņojums;

"N" – maksājuma kavējuma ziņojums;

"P" – kavētā maksājuma izpildes ziņojums

Parādnieka informācijas identifikators

Norāda tikai N un P tipa ziņojumiem

C16

Saistītais parādnieka informācijas identifikators

Parādnieka informācijas identifikators no atbilstošā maksājuma kavējuma ziņojuma. Norāda tikai P tipa ziņojumiem

C16

Aizņēmēju skaits

N

Aizņēmēja galvinieku skaits

N

Gads

Saistību atlikuma ceturkšņa gads. Norāda tikai R tipa ziņojumiem

GGGG

Ceturksnis

Saistību atlikuma ceturksnis. Norāda tikai R tipa ziņojumiem

N1

Ziņojuma reģistrācijas datums

GGGG-MM-DD

28. Kļūdas apraksta bloks

28.1. Kļūdas apraksta bloka struktūra

<QueryError>

<Header>

<MessageType>Bloka tips</MessageType>

<MessageID>Paziņojuma identifikators</MessageID>

</Header>

<Query>Pieprasījuma bloks</Query>

<Error>

<QueryID>Pieprasījuma identifikators</QueryID>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

</Error>

</QueryError>

28.2. Pieprasījuma bloks satur informāciju no dalībnieka pieprasījuma faila apraksta bloka (sk. šā pielikuma 18. punktu).

28.3. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Bloka tips

Bloks ar paziņojumu par kļūdaina pieprasījuma noraidīšanu

C1

"A"

Paziņojuma identifikators

Sistēmas ģenerēts identifikators

C16

Pieprasījuma identifikators

Atbilstošā kļūdainā pieprasījuma identifikators no pieprasījumu faila

C16

Kļūdas kods

C4

Kļūdas apraksts

C

VIII. Kredītportfeļa pieprasījuma fails

29. Kredītportfeļa pieprasījuma faila nosaukuma formāts ir krqggmmddnnnnnn.ext vai krqggmmddnnnnnn.xml.ext, kur:

ggmmdd – faila sagatavošanas datums;

nnnnnn – faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ext – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

30. Kredītportfeļa pieprasījumu faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 31. punktu)</Header>

<Query>Pieprasījuma bloks (sk. šā pielikuma 32. punktu)</Query>

</KRFile

31. Faila sākuma bloks

31.1. Bloka struktūra

<Header>

<BIC>Dalībnieka identifikators</BIC>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

31.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Dalībnieka identifikators

Kredītu reģistra dalībnieka kredītiestādes BIC pirmie četri simboli vai komercsabiedrības, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, apdrošinātāja vai krājaizdevu sabiedrības reģistrācijas numurs

C4 vai N11

Faila tips

C1

"Q"

32. Pieprasījuma bloks

32.1. Bloka struktūra

<Query>

<CreditStartFrom>Saistību sākuma datuma minimālā robeža</CreditStartFrom>

<CreditStartTo>Saistību sākuma datuma maksimālā robeža</CreditStartTo>

<RegisteredFrom>Reģistrēšanas perioda sākuma datums</RegisteredFrom>

<RegisteredTo>Reģistrēšanas perioda beigu datums</RegisteredTo>

<ModifiedFrom>Pēdējās modificēšanas sākuma datums</ModifiedFrom>

<ModifiedTo>Pēdējās modificēšanas beigu datums</ModifiedTo>

</Query>

32.2. Pieprasījuma blokā norāda kādu no periodiem: saistību spēkā stāšanās datuma periods (Saistību sākuma datuma minimālā robeža un Saistību sākuma datuma maksimālā robeža) vai saistību reģistrēšanas datuma periods (Reģistrēšanas perioda sākuma datums unReģistrēšanas perioda beigu datums), vai saistību modificēšanas datuma periods (Pēdējās modificēšanas sākuma datums un Pēdējās modificēšanas beigu datums).

32.3. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Saistību sākuma datuma minimālā robeža

Perioda, kurā jāiekļaujas saistību sākuma datumam, sākuma datums

GGGG-MM-DD

Saistību sākuma datuma maksimālā robeža

Perioda, kurā jāiekļaujas saistību sākuma datumam, beigu datums. Jānorāda, ja norādīta ziņa Saistību sākuma datuma minimālā robeža

GGGG-MM-DD

Reģistrēšanas perioda sākuma datums

Perioda, kurā jāiekļaujas saistību reģistrēšanas datumam, sākuma datums

GGGG-MM-DD

Reģistrēšanas perioda beigu datums

Perioda, kurā jāiekļaujas saistību reģistrēšanas datumam, beigu datums. Jānorāda, ja norādīta ziņa Reģistrēšanas perioda sākuma datums

GGGG-MM-DD

Pēdējās modificēšanas sākuma datums

Perioda, kurā jāiekļaujas saistību pēdējās modificēšanas datumam, sākuma datums

GGGG-MM-DD

Pēdējās modificēšanas beigu datums

Perioda, kurā jāiekļaujas saistību pēdējās modificēšanas datumam, beigu datums. Jānorāda, ja norādīta ziņa Pēdējās modificēšanas sākuma datums

GGGG-MM-DD

IX. Kredītportfeļa pārskata fails

33. Kredītportfeļa pārskata faila nosaukuma formāts ir krsggmmddnnnnnn.ext, kur:

ggmmdd – faila sagatavošanas datums;

nnnnnn – faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ext – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

34. Kredītportfeļa pārskata faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 36. punktu)</Header>

<Query>Pieprasījuma bloks</Query>

<Credits>Saistību bloks (sk. šā pielikuma 37. punktu)</Credits>

</KRFile

35. Pieprasījuma bloks satur informāciju no kredītportfeļa pieprasījuma faila pieprasījuma bloka (sk. šā pielikuma 32. punktu).

36. Faila sākuma bloks

36.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Dalībnieka identifikators </BIC>

<FileName>Faila nosaukums</FileName>

<Credits>Atlasīto saistību skaits </Credits>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

<Line>Kļūdainās rindas numurs</Line>

<LinePos>Kļūdas pozīcija rindā</LinePos>

<Reason>Kļūdas cēlonis</Reason>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

36.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Dalībnieka identifikators

Kredītu reģistra dalībnieka kredītiestādes BIC pirmie četri simboli vai komercsabiedrības, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, apdrošinātāja vai krājaizdevu sabiedrības reģistrācijas numurs

C4 vai N11

Faila nosaukums

Dalībnieka iesniegtā pieprasījumu faila nosaukums bez paplašinājumiem

C15

Atlasīto saistību skaits

Pēc kredītportfeļa pieprasījuma failā norādītajiem periodiem atlasīto saistību skaits. Nenorāda, ja pieprasījuma failā bijusi kļūda

N

Kļūdas kods

C4

Kļūdas apraksts

Kļūdas paskaidrojuma teksts

C

Kļūdainās rindas numurs

Tiek norādīts faila formāta kļūdas gadījumā

N

Kļūdas pozīcija rindā

Tiek norādīta faila formāta kļūdas gadījumā

N

Kļūdas cēlonis

Tiek norādīts faila formāta kļūdas gadījumā

C

Datums

Kredītportfeļa pārskata faila sagatavošanas datums

GGGG-MM-DD

Faila tips

Kredītportfeļa pārskata fails

C1

"S"

37. Saistību bloks

37.1. Saistību blokā norādītas ziņas par atlasītajām saistībām. Katra rinda satur vienu saistību ziņas.

37.2. Saistību apraksta struktūra

<Credit ID=Saistību_identifikators StartDate=Saistību sākuma datums EndDate=Saistību beigu datums Registered=Saistību reģistrēšanas datums LastModified=Saistību pēdējās modificēšanas datums Remainder=Saistību_atlikums Currency=Atlikuma valūtas kods Period=Atlikuma ceturksnis />

37.3. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Saistību identifikators

C35

Saistību sākuma datums

GGGG-MM-DD

Saistību beigu datums

GGGG-MM-DD

Saistību reģistrēšanas datums

GGGG-MM-DD

Saistību pēdējās modificēšanas datums

GGGG-MM-DD

Saistību atlikums

Pēdējā iesniegtā saistību atlikuma apjoms. Ja atlikums nav iesniegts, lauka vērtība ir tukša

N15.N2

Atlikuma valūtas kods

Saistību atlikuma valūtas kods. Ja atlikums nav iesniegts, lauka vērtība ir tukša

C3

Atlikuma ceturksnis

Pēdējā iesniegtā saistību atlikuma ceturksnis. Ja atlikums nav iesniegts, lauka vērtība ir tukša

GGGG/N1

X. Saistību pārņemšanas fails
(Nodaļa svītrota ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80)

XI. Informācijas pieprasīšana ar tīmekļa pakalpes funkciju

40. Datu apmaiņa notiek ar SOAP ziņojumiem, izmantojot HTTP protokolu. Datu šifrēšana tiek nodrošināta atsevišķu ziņojumu līmenī atbilstoši Web Services Security specifikācijai.

41. Informācijas pieprasījumus nodrošina funkcija QueryData (queryType: <string>, query:<string>):<string>.

41.1. Funkcijas QueryData parametrs queryType norāda pieprasījuma veidu un var būt ar šādu vērtību: "G" – apkopotais pārskats par personu, "D" – izvērstais pārskats par personu, "C" – pārskats par saistībām.

41.2. Atbilstoši pieprasījuma veidam norāda parametra query vērtību. Parametra vērtība ir personu vai saistības identificējoša informācija atbilstoši šā pielikuma 18.2. un 18.3. apakšpunktā norādītajam XML formātam.

41.3. Pieprasījuma izpildes rezultātā tiek sagatavota XML formāta simbolu virkne.

<Report>

<KRMessages>Ziņojumu bloks (sk. šā pielikuma 27.4. apakšpunktu)</KRMessages>

<Error>Pieprasījuma kļūdas apraksts<Error>

</Report>

41.4. Ja parametra queryType un query formāts ir bijis pareizs, tiek sagatavota sekcija <KRMessages>, bet sekcija <Error> netiek uzrādīta, pretējā gadījumā tiek sagatavota tikai sekcija <Error>.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
9.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
Kredītiestāžu sniedzamo statistikas pārskatu failu formāti un struktūra

(Pielikuma nosaukums grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80)

I. Faila formāts

1. Pārskatu failus sagatavo ASCII formātā, latviešu valodas burtu ar diakritiskajām zīmēm kodēšanai lietojot šādu tabulu.

Burts

ASCII kods

Ā

181

Č

211

Ē

240

Ģ

242

Ī

215

Ķ

244

Ļ

246

Ņ

252

Š

208

Ū

222

Ž

248

2. Failu nosaukumu formāts ir aaa_kkk_ggggmmdd.ext, kur:

2.1. aaa – faila nosaukuma prefikss, ko norāda saskaņā ar attiecīgā pārskata sagatavošanas formātiem;

2.2. kkk – monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam";

2.3. gggg – pārskata gads;

2.4. mm – pārskata perioda pēdējais mēnesis;

2.5. dd – pārskata perioda pēdējā diena

2.6. ext – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

3. Sagatavotos pārskatu failus pēc to elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa STAT/OUT katalogā.

II. Pārskatu struktūra

4. Pārskats sastāv no rindām. Katrā rindā norāda vienu pārskata rādītāju, t.i., rādītāja apzīmējumu, vienādības zīmi (simbols "=") un rādītāja vērtību. Norāda tikai tos pārskata rādītājus, kuriem ir vērtība.

5. Katrā pārskatā obligāti norāda šādus pārskata rādītājus:

5.1. pārskata iesniedzēja kods (rādītāja apzīmējums – ORG_KODS, rādītāja vērtība – monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam");

5.2. pārskata kods (rādītāja apzīmējums – DOK_KODS, rādītāja vērtība – attiecīgā pārskata veidlapas UPDK kods formā nnnnnnn vai VSPARK kods formā nnnnnnnn);

5.3. pārskata periods (rādītāja apzīmējums – DATUMS, rādītāja vērtības uzrādīšanas principi sniegti attiecīgā pārskata sagatavošanas formāta aprakstā);

5.4. labojums (rādītāja apzīmējums – LABOJUMS, rādītāja vērtība – labojuma kārtas numurs, ja pārskats tiek iesniegts atkārtoti; pirmo reizi iesniedzot pārskatu par attiecīgo periodu, rādītājs nav jāuzrāda);

5.5. pārskata iesniegšanas datums (rādītāja apzīmējums – IESN_DAT, rādītāja vērtību norāda formātā ggggmmdd, kur gggg – gads, mm – mēnesis, dd – diena);

5.6. izpildītājs (rādītāja apzīmējums – PERSONA, rādītāja vērtība – izpildītāja vārds, uzvārds);

5.7. izpildītāja tālrunis (rādītāja apzīmējums – TALRUNIS, rādītāja vērtība – izpildītāja tālruņa numurs).

6. Kā decimālo atdalītāju pārskatos lieto punktu.

7. Pārējos pārskata rādītājus norāda saskaņā ar attiecīgā pārskata sagatavošanas formātiem.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
10.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
"Mēneša bilances pārskata" un tā pielikumu formāts

1. "Mēneša bilances pārskats"

1.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP".

1.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

1.3. Rādītāja apzīmējumu ailēm 1–7 veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods (no 1 līdz 7), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2. A pielikums "Prasības un saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_A_K".

2.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

2.3. A pielikuma rādītāja apzīmējumu ailēm 01–12 veido prefikss, pozīcijas kods un ailes kods (no 01 līdz 12), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). Rādītāja apzīmējuma prefiksi ir šādi:

2.3.1. A pielikuma sadaļai "A1-K1" – "MBP_A1_K1";

2.3.2. A pielikuma sadaļai "A2-K1" – "MBP_A2_K1";

2.3.3. A pielikuma sadaļai "A1-K4" – "MBP_A1_K4";

2.3.4. A pielikuma sadaļai "A2-K4" – "MBP_A2_K4";

2.3.5. A pielikuma sadaļai "A1-K5" – "MBP_A1_K5";

2.3.6. A pielikuma sadaļai "A2-K5" – "MBP_A2_K5".

3. B pielikums "Kredīti ne-MFI un ne-MFI noguldījumi"

3.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_B_K".

3.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

3.3. B1 pielikuma rādītāja apzīmējumu ailēm 01–07 veido prefikss, pozīcijas kods un ailes kods (no 01 līdz 07), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). B2 pielikuma rādītāja apzīmējumu ailēm 01–13 veido prefikss, pozīcijas kods un ailes kods (no 01 līdz 13), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). Prefiksi ir šādi:

3.3.1. B pielikuma sadaļai "B1-K1" – "MBP_B1_K1";

3.3.2. B pielikuma sadaļai "B2-K1" – "MBP_B2_K1";

3.3.3. B pielikuma sadaļai "B1-K4" – "MBP_B1_K4";

3.3.4. B pielikuma sadaļai "B2-K4" – "MBP_B2_K4";

3.3.5. B pielikuma sadaļai "B1-K5" – "MBP_B1_K5";

3.3.6. B pielikuma sadaļai "B2-K5" – "MBP_B2_K5".

4. C pielikums "Prasības un saistības pret Latvijas Republikas valdību"

4.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_C".

4.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

4.3. Rādītāja apzīmējumu ailēm 01–03 veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods (no 01 līdz 03), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

5. F pielikums "Peļņas un zaudējumu aprēķins"

5.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_F".

5.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

5.3. Rādītāja apzīmējumu ailēm 01–03 veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods (no 01 līdz 03), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

6. F pielikuma F-N izvērsums

6.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_F_N".

6.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

6.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). Kopsummas rindas pozīcijas kods ir "KOPA".

7. J pielikums "Aktīvi pārvaldīšanā"

7.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_J ".

7.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

7.3. Rādītāja apzīmējumu ailēm 01–05 veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods (no 01 līdz 05), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

7.4. Pozīcijas kods pozīcijai "Kopā (125110+125120+125160+125170+125180)" ir "KOPAR", pozīcijai "Kopā (125210+125220+125261+125262+125270+125280)" ir "KOPAN".

8. K pielikums "Pārskats par elektronisko naudu"

8.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_K".

8.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pusgada pēdējā mēneša apzīmējums 06 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.

8.3. Rādītāja apzīmējumu ailēm 01–10 veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods (no 01 līdz 10), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

8.4. Pozīcijas kods pozīcijai "Kopā (323015+323045+323065)" ir "KOPA".

9. L pielikums "MFI mēneša bilances pārskata pozīcijas valstu un valūtu dalījumā"

9.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_L".

9.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

9.3. Rādītāja apzīmējumu ailei 04 veido faila nosaukuma prefikss, mēneša bilances pārskata pozīcijas kods, valsts kods, valūtas kods, termiņa pazīme (ja tādas nav, tad "00"), instrumenta pazīme (ja tādas nav, tad "00") un starptautiskās organizācijas pazīme (ja tādas nav, tad "00"), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

9.4. Mēneša bilances pārskata pozīciju kopsummas rindās valsts kods ir šāds:

9.4.1. pozīcijām "Nauda kasē" un "Emitētie parāda vērtspapīri" – "Z5";

9.4.2. sadaļai "Rezidenti" – "LV";

9.4.3. sadaļai "Nerezidenti" – "Z9".

9.5. Mēneša bilances pārskata pozīciju kopsummas rindās valūtas kods ir "Z01".

10. M pielikums "Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un pēc procentu likmes pārskatīšanas perioda"

10.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_M".

10.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – ceturkšņa pēdējā mēneša apzīmējums 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.

10.3. Rādītāja apzīmējumu ailēm 01–12 veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods (no 01 līdz 12), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

11. N pielikums "Pārskats par pamatkapitāla un naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecību sadalījumu"

11.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_N".

11.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – ceturkšņa pēdējā mēneša apzīmējums 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.

11.3. Rādītāja apzīmējumu ailei 04 veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods, valsts kods no 02 ailes un sektora pazīme no 03 ailes, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"), izņemot kopsummas rindu, kurai valsts kods un sektora pazīme nav jānorāda.

11.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".

12. A pielikuma A1-R1, A1-R4, A2-R1 un A2-R4 izvērsums

12.1. Izvērsumiem ir šādi faila nosaukuma prefiksi:

12.1.1. A1-R1 izvērsumam – "MBP_A1_R1";

12.1.2. A1-R4 izvērsumam – "MBP_A1_R4";

12.1.3. A2-R1 izvērsumam – "MBP_A2_R1";

12.1.4. A2-R4 izvērsumam – "MBP_A2_R4".

12.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

12.3. Rādītāja apzīmējumu ailēm B un 01–09 veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods (B un 01–09), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

12.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā izvērsumā, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".

13. A pielikuma A1-R3 un A2-R3 izvērsums

13.1. Izvērsumiem ir šādi faila nosaukuma prefiksi:

13.1.1. A1-R3 izvērsumam – "MBP_A1_R3";

13.1.2. A2-R3 izvērsumam – "MBP_A2_R3";

13.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

13.3. Rādītāja apzīmējumu ailēm B, C, 01–09 veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods (B, C un 01–09), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

13.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā izvērsumā, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".

14. A pielikuma A1-E1, A2-E1, A1-E4, A2-E4, A1-E5 un A2-E5 izvērsums

14.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_A_E".

14.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

14.3. Rādītāja apzīmējumu A pielikuma A1-E1, A1-E4 un A1-E5 izvērsuma ailēm 01–09 veido izvērsuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods (no 01 līdz 09), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). Rādītāja apzīmējumu A pielikuma A2-E1, A2-E4 un A2-E5 izvērsuma ailēm 01–11 veido izvērsuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods (no 01 līdz 11), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

14.4. Izvērsumiem ir šādi prefiksi:

14.4.1. A1-E1 izvērsumam – "MBP_A1_E1";

14.4.2. A2-E1 izvērsumam – "MBP_A2_E1";

14.4.3. A1-E4 izvērsumam – "MBP_A1_E4";

14.4.4. A2-E4 izvērsumam – "MBP_A2_E4";

14.4.5. A1-E5 izvērsumam – "MBP_A1_E5";

14.4.6. A2-E5 izvērsumam – "MBP_A2_E5".

15. B pielikuma B1-E1, B2-E1, B1-E4, B2-E4, B1-E5 un B2-E5 izvērsums

15.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_B_E".

15.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

15.3. Rādītāja apzīmējumu B pielikuma B1-E1, B1-E4 un B1-E5 izvērsuma ailēm 01–05 veido izvērsuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods (no 01 līdz 05), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). Rādītāja apzīmējumu B pielikuma B2-E1, B2-E4 un B2-E5 izvērsuma ailēm 01–11 veido izvērsuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods (no 01 līdz 11), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

15.4. Izvērsumiem ir šādi prefiksi:

15.4.1. B1-E1 izvērsumam – "MBP_B1_E1";

15.4.2. B2-E1 izvērsumam – "MBP_B2_E1";

15.4.3. B1-E4 izvērsumam – "MBP_B1_E4";

15.4.4. B2-E4 izvērsumam – "MBP_B2_E4";

15.4.5. B1-E5 izvērsumam – "MBP_B1_E5";

15.4.6. B2-E5 izvērsumam – "MBP_B2_E5".

16. B pielikuma B-P izvērsums

16.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_B_P".

16.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

16.3. Rādītāja apzīmējumu B pielikuma B-P izvērsuma ailēm 01–06 veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods (no 01 līdz 06), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

17. "Mēneša bilances pārskata un pielikumu pozīciju pārmaiņas"

17.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_P1".

17.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

17.3. Rādītāja apzīmējumu ailēm A, B un 01–06 veido sadaļas prefikss, rindas kods un ailes kods (A, B un 01–06), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). Prefikss sadaļai "MBP aktīvu pozīcijas" ir "MBP_P1_AK", sadaļai "MBP pasīvu pozīcijas" – "MBP_P1_PA", sadaļai "A, B, L pielikumu pozīcijas" – "MBP_P1_PI", sadaļai "Ārpusbilances pozīcijas" – "MBP_P1_AR".

17.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā.

17.5. Sadaļā "A, B, L pielikumu pozīcijas" A pielikumam ailē A norāda pozīcijas kodu, kuru veido šā pielikuma 2.3. apakšpunktā minētais prefikss un A pielikuma pozīcijas kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

17.6. Sadaļā "A, B, L pielikumu pozīcijas" B pielikumam ailē A norāda pozīcijas kodu, kuru veido šā pielikuma 3.3. apakšpunktā minētais prefikss un B pielikuma pozīcijas kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

17.7. Sadaļā "A, B, L pielikumu pozīcijas" L pielikumam ailē A norāda pozīcijas kodu, kuru veido prefikss "MBP_L", mēneša bilances pozīcijas kods, valsts kods, valūtas kods, termiņa pazīme (ja tādas nav, tad "00"), instrumenta pazīme (ja tādas nav, tad "00") un starptautiskās organizācijas pazīme (ja tādas nav, tad "00"), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

18. "Pārējo aktīvu izvērsums" un "Pārējo saistību izvērsums"

18.1. Pārskata "Pārējo aktīvu izvērsums" faila nosaukuma prefikss ir "MBP_P2", "Pārējo saistību izvērsums" – "MBP_P3".

18.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

18.3. Rādītāja apzīmējumu ailēm A, 01 un 02 veido atbilstošā paskaidrojuma faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods (A, 01 un 02), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

18.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
11.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
Procentu likmju pārskata formāts

1. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

2. "Jauno darījumu procentu likmju pārskats"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "JDL".

2.2. Rādītāja apzīmējumu ailēm veido sadaļai atbilstošs prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

2.3. Sadaļu prefiksi ir šādi:

2.3.1. veidlapas 1.–4. lapai – "KJ_1";

2.3.2. veidlapas 5.–9. lapai – "KJ_2";

2.3.3. veidlapas 10. lapai – "KJ_3";

2.3.4. veidlapas 11. lapai – "NJ_1";

2.3.5. veidlapas 12. lapai – "NJ_2".

3. "Darījumu atlikumu procentu likmju pārskats"

3.1. Faila nosaukuma prefikss ir "JDA".

3.2. Rādītāja apzīmējumu ailēm veido sadaļai atbilstošs prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

3.3. Sadaļu prefiksi ir šādi:

3.3.1. veidlapas 1. lapai – "KA_1";

3.3.2. veidlapas 2. lapai – "KA_2";

3.3.3. veidlapas 3. lapai – "NA_1";

3.3.4. veidlapas 4. un 5. lapai – "NA_2".

4. ""Jauno darījumu procentu likmju pārskata" pozīciju pārmaiņas"

4.1. Faila nosaukuma prefikss ir "JDP".

4.2. Rādītāja apzīmējumu ailēm A, B, C un 01–04 veido sadaļai atbilstošs prefikss, rindas kods un ailes kods (A, B, C un 01–04), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

4.3. Sadaļu prefiksi ir šādi:

4.3.1. sadaļai "Nacionālajā valūtā" – "JDP_LVL";

4.3.2. sadaļai "Eiro" – "JDP_EUR";

4.3.3. sadaļai "ASV dolāros" – "JDP_USD";

4.3.4. sadaļai "Pārējās valūtās" – "JDP_PRV".

4.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
12.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
"Obligāto rezervju prasību aprēķina" formāts

1. Faila nosaukuma prefikss ir "RPA".

2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmmdd, kur gggg – gadskaitlis, mm – mēneša skaitlis un dd – dienas skaitlis, norādot izpildes perioda sākuma datumu.

3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss un pozīcijas kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
13.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
"Ilgtermiņa ārējā parāda ceturkšņa pārskata" un "Ilgtermiņa ārējā parāda prognozes" formāts

1. "Ilgtermiņa ārējā parāda ceturkšņa pārskats"

1.1. Faila nosaukuma prefikss ir "2MB_B".

1.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – ceturkšņa pēdējā mēneša apzīmējums 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.

1.3. Rādītāja apzīmējumu ailēm C un 01–06 veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods, rindas kods un ailes kods (no 01 līdz 06), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

1.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā pozīcijā.

2. "Ilgtermiņa ārējā parāda prognoze"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "2MB_P".

2.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – ceturkšņa pēdējā mēneša apzīmējums 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata papildinājuma pārskata periodam.

2.3. Rādītāja apzīmējumu ailēm C un 01–05 veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods, rindas kods un ailes kods (no 01 līdz 05), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā pozīcijā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
14.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
"Naudas tirgus darījumu pārskata" formāts

1. Faila nosaukuma prefikss ir "NTD".

2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā gggg.mm.dd., kur gggg – gadskaitlis, mm – mēneša skaitlis un dd – dienas skaitlis, norādot pārskata perioda sākuma datumu.

3. Rādītāju "Darījuma sākuma norēķinu datums" un "Darījuma beigu norēķinu datums" vērtības norāda formā gggg.mm.dd., kur gggg – gadskaitlis, mm – mēneša skaitlis un dd – dienas skaitlis.

4. Rādītāja apzīmējumu ailēm veido pārskata sadaļas atbilstošais prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_''). Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kontrolsummas rindu, kuras kods aizstāts ar "Kontrolsumma".

5. Sadaļu prefiksi ir šādi:

5.1. naudas tirgus darījumiem (izņemot valūtas mijmaiņas darījumus) ar rezidentiem – "NTR";

5.2. naudas tirgus darījumiem (izņemot valūtas mijmaiņas darījumus) ar nerezidentiem – "NTN";

5.3. valūtas mijmaiņas darījumiem ar rezidentiem – "VMR";

5.4. valūtas mijmaiņas darījumiem ar nerezidentiem – "VMN".

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
15.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
"Ārvalstu valūtu tīrās atklātās pozīcijas pārskata" formāts

1. Faila nosaukuma prefikss ir "AVP".

2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmmdd, kur gggg – gadskaitlis, mm – mēneša skaitlis un dd – dienas skaitlis, norādot pārskata nedēļas pirmās dienas datumu.

3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
16.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
"Kredītiestāžu maksājumu statistikas pārskata" formāts

1. Faila nosaukuma prefikss ir "KMSP".

2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggnn, kur gggg - gadskaitlis, nn - 01, ja pārskatu iesniedz par 1. pusgadu, 02, ja pārskatu iesniedz par 2. pusgadu.

3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
17.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
"Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskata" formāts

1. Faila nosaukuma prefikss ir "KNVP".

2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

3. Rādītāja apzīmējumu veido sadaļai atbilstošs prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

4. Sadaļu prefiksi ir šādi:

4.1. sadaļai "Kredītu norakstīšanas korekcija" – "KNK";

4.2. sadaļai "Vērtspapīru pārvērtēšanas korekcija" – "VPK";

4.3. sadaļai "Korekcijas pretvērtība" – "KPV".

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
18.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
Valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatu formāts

1. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

2. "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par latiem darījumu pārskats"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VAL_PAR_V".

2.2. Rādītāja apzīmējumu ailēm 1–10 veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods (no 1 līdz 10), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2.3. Rindas kods ir rindas kārtas numurs pārskatā, izņemot kontrolsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".

3. "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par ārvalstu valūtām darījumu pārskats"

3.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VAL_PAR_N".

3.2. Rādītāja apzīmējumu ailēm 1–8 veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods (no 1 līdz 8), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

3.3. Rindas kods ir rindas kārtas numurs pārskatā, izņemot kontrolsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".

4. "Ārvalstu valūtu darījumu skaidrā un bezskaidrā naudā pārskats"

4.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VAL_PAR_D".

4.2. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, darījuma veids, rezidence, sektors, valūta, darījums un pretējā valūta, starp kurām liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

Darījumu, darījuma veidu, rezidenci un sektoru apzīmē šādi.

Pozīcija

Pozīcijas aizpildes norādes

Darījums

"SP" – tagadnes darījums

"FU" – nākotnes darījums

"SW" – valūtas mijmaiņas darījums

"Z0" – visi darījumi

Darījuma veids

"N" – nopirkts

"P" – pārdots

Valūta

"LVL" – lati

"EUR" – euro

"USD" – ASV dolāri

"Z22" – pārējās valūtās

"Z01" – visas valūtas

Rezidence

"LV" – rezidents

"Z9" – nerezidents

"A1" – visi

Sektors

"100" – MFI, izņemot Latvijas Banku

"210" – citi finanšu starpnieki, finanšu palīgsabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

"224" – mājsaimniecības

"225" – valdība, nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības apkalpojošās biedrības un nodibinājumi

4.3. Rādītāja apzīmējumu kontrolsummas rindai veido prefikss "VAL_PAR_D", darījuma veids, rezidence un sektors, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
19.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
Vērtspapīru pārskatu formāts

(Pielikums LB 13.07.2011. noteikumu Nr.80 redakcijā)

1. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats"

1.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_D".

1.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

1.3. Rādītāja apzīmējumu veido sadaļai atbilstošs prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

1.3.1. Sadaļu prefiksi ir šādi:

1.3.1.1. 1. sadaļai "Vērtspapīru atlikumi" – "VIP_1D";

1.3.1.2. 2. sadaļai "Nerezidentu vērtspapīru raksturlielumi" – "VIP_2D".

1.3.2. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "0".

1.3.3. Par decimāldaļas atdalītāju lieto punktu (simbols ".").

1.3.4. Atsevišķu rādītāju norādīšana:

1.3.4.1. 1. sadaļas "Vērtspapīru atlikumi" ailē "Emisijas datums" vērtības norāda formā dd.mm.gggg, kur dd – dienas skaitlis, mm – mēneša skaitlis, gggg – gadskaitlis;

1.3.4.2. 1. sadaļas "Vērtspapīru atlikumi" ailē "Uzskaites vērtība (latos)" vērtības norāda latos līdz astoņiem cipariem aiz komata;

1.3.4.3. 1. sadaļas "Vērtspapīru atlikumi" ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata;

1.3.4.4. 2. sadaļas "Nerezidentu vērtspapīru raksturlielumi" ailē "Dzēšanas datums" vērtības norāda formā dd.mm.gggg, kur dd – dienas skaitlis, mm – mēneša skaitlis, gggg – gadskaitlis;

1.3.4.5. 2. sadaļas "Nerezidentu vērtspapīru raksturlielumi" ailē "Nominālvērtība" norāda viena vērtspapīra vērtību emisijas valūtā ar astoņiem cipariem aiz komata;

1.3.4.6. 2. sadaļas "Nerezidentu vērtspapīru raksturlielumi" ailē "Kupona likme (%)" vērtības norāda līdz četriem cipariem aiz komata.

2. "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_BI".

2.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

2.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

2.3.1. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "0".

2.3.2. Atsevišķu rādītāju norādīšana:

2.3.2.1. ailēs "Emisijas datums" un "Dzēšanas datums" vērtības norāda formā dd.mm.gggg, kur dd – dienas skaitlis, mm – mēneša skaitlis, gggg – gadskaitlis;

2.3.2.2. ailē "Nominālvērtība" norāda viena vērtspapīra vērtību emisijas valūtā līdz astoņiem cipariem aiz komata;

2.3.2.3. ailē "Kupona likme" vērtības norāda līdz četriem cipariem aiz komata;

2.3.2.4. ailē "Uzskaites vērtība (latos)" vērtības norāda latos līdz astoņiem cipariem aiz komata;

2.3.2.5. ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata.

3. "Īpašumā esošo kapitāla vērtspapīru ceturkšņa pārskats (atbilstoši "Mēneša bilances pārskata" 0700. un 1700. pozīcijai)"

3.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_LIDZD".

3.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata sākuma mēnesis (01, 04, 07 vai 10).

3.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

3.3.1. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "0".

3.3.2. Atsevišķu rādītāju norādīšana:

3.3.2.1. ailē "Uzskaites vērtība (latos)" vērtības norāda latos līdz astoņiem cipariem aiz komata;

3.3.2.2. ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata;

3.3.2.3. ailēs "Kopējais emitētais apjoms", "Emitenta pašu kapitāls" un "Emitenta pārskata gada peļņa/zaudējumi" vērtības norāda veselos skaitļos;

3.3.2.4. ailē "Emitenta reģistrācijas numurs" Latvijā reģistrētajiem komersantiem norāda deviņas reģistrācijas numura zīmes.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
20.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
"Nebanku ārējo maksājumu pārskata" formāts

(Pielikums grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80)

1. Faila nosaukuma prefikss ir "NAM".

2. "Nebanku ārējo maksājumu pārskatā" ir šādas daļas:

2.1. pārskata sākuma rinda;

2.2. pārskata satura rindas;

2.3. pārskata beigu rinda.

3. Rindas sākuma pazīme ir atverošā figūriekava (simbols "{"). Rindas beigu pazīme ir aizverošā figūriekava (simbols "}").

4. Faila pirmā rinda ir pārskata sākuma rinda un pēdējā rinda – pārskata beigu rinda. Starp šīm rindām atrodas pārskata satura rindas.

5. Datuma aprakstam izmanto formātu ggggmmdd, kur:

5.1. gggg – gads;

5.2. mm – mēnesis;

5.3. dd – diena.

6. Pārskata sākuma rindas pozīcijas aizpilda šādi.

Pozīcija

Nosaukums

Pozīcijas aizpildes norādes

1

Pazīme

"S"

2–12

Kredītiestādes kods

MFI kods

13–20

Kārtējā pārskata perioda sākuma datums

21–28

Kārtējā pārskata perioda beigu datums

7. Pārskata satura rindu pozīcijas aizpilda šādi.

Pozīcija

Nosaukums

Pozīcijas aizpildes norādes

1

Pazīme

"J" vai "A"

2–9

Darījuma datums

Aizpilda visas pozīcijas

10–25

Darījuma reģistrācijas numurs

Nolīdzina no kreisās puses

26

Nebankas grupas kods

Aizpilda pozīciju

27–37

Uzņēmuma reģistrācijas numurs

Nolīdzina no kreisās puses, ja 26. pozīcijā simbols ir "6"

38

Ārējā maksājuma veids

"K" vai "D"

39–53

Summa

Nolīdzina no labās puses un par decimāldaļas atdalītāju lieto punktu (simbols ".")

54–56

Valūtas kods

Aizpilda visas pozīcijas

57–59

Ārējā maksājuma kods

Ja nav nosakāms ienākošā ārējā maksājuma kods, pozīcijas neaizpilda

60–61

Valsts kods

Aizpilda visas pozīcijas

8. Pārskata beigu rindas pozīcijas aizpilda šādi.

Pozīcija

Nosaukums

Pozīcijas aizpildes norādes

1

Pazīme

"B"

2–9

Pārskata iesniegšanas datums

Aizpilda visas pozīcijas

10–35

Tālruņa numurs

Nolīdzina no kreisās puses

36–53

Skaitļu kopsumma

Nolīdzina no labās puses un par decimāldaļas atdalītāju lieto punktu (simbols ".")

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
21.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
Latvijas Bankas atbildes par kredītiestāžu statistikas pārskatu failu pieņemšanu formāts un struktūra

(Pielikuma nosaukums grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.80)

1. Atbildes faila nosaukums tiek veidots formā rez_nosaukums, kur:

1.1. rez ir "OK", ja fails veiksmīgi apstrādāts; "NOK" – ja fails nav pieņemts;

1.2. nosaukums – saņemtā faila nosaukums.

2. Atbildes fails tiek sagatavots ASCII faila formātā un satur:

TIPS: "FAILA UZLĀDE"

BANKA:

FAILS:

DATUMS:

LAIKS:

REZULTĀTS:

KĻŪDAS:

2.1. – monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam";

2.2. – saņemtā faila nosaukums;

2.3. – ienākošā faila saņemšanas datums formātā dd.mm.gggg;

2.4. – ienākošā faila saņemšanas laiks formātā hh.mm:ss;

2.5. – atšifrēšanas rezultāts: OK vai NOK;

2.6. – atšifrējot konstatēto kļūdu skaits;

2.7. – atšifrēšanas kļūdu teksts.

3. Atbildes failus Latvijas Banka elektroniski neparaksta un nešifrē.

4. Atbildes failus Latvijas Banka ievieto failu apmaiņas servisa STAT/IN katalogā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
22.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
Nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas pieteikums

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
23.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.64
Nebanku statistikas sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikums

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
01.02.2012