Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr.80

Rīgā 2011.gada 13.jūlijā

Grozījumi Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra noteikumos Nr.64 "Noteikumi elektroniskai informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku"

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 106.1panta pirmo un trešo daļu,
Krājaizdevu sabiedrību likuma 27.1panta pirmo un trešo daļu,
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 29.3panta pirmo un trešo daļu
un likuma "Par Latvijas Banku" 39.pantu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2010. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 64 "Noteikumi elektroniskai informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr. 167) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumos vārdu "banka" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "kredītiestāde" (attiecīgā locījumā), izņemot vārdu savienojumu "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) un 21. pielikuma 2. punktu;

1.2. aizstāt 2. punktā vārdu "institūcija" ar vārdu "iestāde";

1.3. svītrot 89. punktu;

1.4. svītrot 93. punkta otro teikumu;

1.5. svītrot 102. punktu;

1.6. svītrot 122. punktu;

1.7. 8. pielikumā:

1.7.1. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Ziņojuma blokā norāda saistības identificējošo ziņojumu (sk. šā pielikuma 7. punktu), maksājuma kavējuma ziņojumu (sk. šā pielikuma 8. punktu) vai kavētā maksājuma izpildes ziņojumu (sk. šā pielikuma 9. punktu).";

1.7.2. aizstāt 7.3.2. un 7.3.3. apakšpunktā vārdus un simbolus "<Income>Ienākumu apjoms</Income>" ar vārdiem un simboliem "<CloseConnected>Persona ciešās attiecībās ar dalībnieku</CloseConnected>";

1.7.3. papildināt 7.3.4. apakšpunktu aiz vārdiem un simboliem "<NameJP>Nosaukums</NameJP>" ar vārdiem un simboliem "<CloseConnected>Persona ciešās attiecībās ar dalībnieku</CloseConnected>";

1.7.4. papildināt 7.3.5. apakšpunktu aiz vārdiem un simboliem "<Address>Juridiskā adrese</Address>" ar vārdiem un simboliem "<CloseConnected>Persona ciešās attiecībās ar dalībnieku</CloseConnected>";

1.7.5. aizstāt 7.3.6. apakšpunktā tabulas rindu

"

Ienākumu apjoms   N15.N2   "

ar tabulas rindu šādā redakcijā:

"

Persona ciešās attiecībās ar dalībnieku   C1 "C" ";

1.7.6. izteikt 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4. Saistību apraksta bloks

7.4.1. Bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>Aizņēmēja saistību identifikators</CreditID>

<CreditType>Aizņēmēja saistību veids</CreditType>

<EconomicSector>Tautsaimniecības nozare</EconomicSector>

<ValidFrom>Aizņēmēja saistību sākuma datums</ValidFrom>

<ValidTo>Aizdevuma līgumā noteiktais aizņēmēja saistību beigu datums</ValidTo>

<ActualEndDate>Aizņēmēja saistību faktiskās izpildes datums</ActualEndDate>

<Amount>Aizņēmēja saistību apjoms</Amount>

<Currency>Aizņēmēja saistību valūtas kods</Currency>

<Syndicate>Norāde par sindicēto kredītu</Syndicate>

<CreditAccounting>Norāde par saistību uzskaiti</CreditAccounting>

<CreditStatus>Aizņēmēja saistību statuss</CreditStatus>

<OriginationWay>Aizņēmēja saistību rašanās veids</OriginationWay>

<CompletionWay>Aizņēmēja saistību izpildes veids</CompletionWay>

<Losses>Zaudējumu apjoms</Losses>

<CollateralList>

<Collateral>

<CollateralType>Nodrošinājuma veids</CollateralType>

<CollateralAmount>Nodrošinājuma vērtība</CollateralAmount>

<CollateralCurrency>Nodrošinājuma valūtas kods</CollateralCurrency> </Collateral>

<Collateral> …</Collateral>

</CollateralList>

</Credit>

7.4.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

 
Aizņēmēja saistību identifikators   C35    
Aizņēmēja saistību veids   N2 vai N3 No klasifikatora  
Tautsaimniecības nozare Nenorāda, ja operācijas veids ir D C5 No klasifikatora  
Aizņēmēja saistību sākuma datums Nenorāda, ja operācijas veids ir D GGGG-MM-DD    
Aizdevuma līgumā noteiktais aizņēmēja saistību beigu datums Nenorāda, ja operācijas veids ir D GGGG-MM-DD    
Aizņēmēja saistību faktiskās izpildes datums Nenorāda, ja operācijas veids ir D GGGG-MM-DD    
Aizņēmēja saistību apjoms   N15.N2    
Aizņēmēja saistību valūtas kods   C3 No standarta  
Norāde par sindicēto kredītu Nenorāda, ja operācijas veids ir D C1 "S" - izsniegts sindicētais kredīts  
Norāde par saistību uzskaiti Nenorāda, ja operācijas veids ir D C1 "A" - saistības nav atzītas dalībnieka bilancē  
Aizņēmēja saistību statuss Nenorāda, ja operācijas veids ir D N2 No klasifikatora  
Aizņēmēja saistību rašanās veids Nenorāda, ja operācijas veids ir D N2 No klasifikatora  
Aizņēmēja saistību izpildes veids Nenorāda, ja operācijas veids ir D N2 vai N3 No klasifikatora  
Zaudējumu apjoms Nenorāda, ja operācijas veids ir D N15.N2    
Nodrošinājuma veids Nenorāda, ja operācijas veids ir D N2 vai N3 No klasifikatora  
Nodrošinājuma vērtība Nenorāda, ja operācijas veids ir D N15.N2    
Nodrošinājuma valūtas kods Nenorāda, ja operācijas veids ir D C3 No standarta ";

1.7.7. papildināt 8.3.1. apakšpunktu aiz vārdiem un simboliem "<MKDate>Maksājuma kavējuma datums</MKDate>" ar vārdiem un simboliem "<MKZDate>Maksājuma kavējuma ziņošanas sākuma datums</MKZDate>";

1.7.8. papildināt 8.3.2. apakšpunkta tabulu ar jaunu pēdējo rindu šādā redakcijā:

" Maksājuma kavējuma ziņošanas sākuma datums   GGGG-MM-DD   ";

1.7.9. svītrot 10. punktu;

1.7.10. papildināt 14.1. apakšpunktu aiz vārdiem un simboliem "<PercentageCurrency>Kavētās procentu summas valūtas kods</PercentageCurrency>" ar vārdiem un simboliem "<InterestRateRevisionDate>Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums</InterestRateRevisionDate>";

1.7.11. papildināt 14.2. apakšpunkta tabulu ar jaunu pēdējo rindu šādā redakcijā:

" Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums   GGGG-MM-DD   ";

1.7.12. svītrot 23.2. apakšpunkta tabulas rindā "Iesniegtā kļūdainā ziņojuma tips" vārdus un burtu ""V" - pārkāpuma ziņojums";

1.7.13. aizstāt 23.2. apakšpunkta tabulas rindā "Iesniegtā kļūdainā ziņojuma identifikators" vārdu un burtus "N, P un V" ar vārdu un burtiem "N un P";

1.7.14. papildināt 27.4.3.1. apakšpunktu aiz vārdiem un simboliem "<ValidFrom>Aizņēmēja saistību sākuma datums</ValidFrom>" ar vārdiem un simboliem "<ValidTo>Aizdevuma līgumā noteiktais aizņēmēja saistību beigu datums</ValidTo> <ActualEndDate>Aizņēmēja saistību faktiskās izpildes datums</ActualEndDate> <CreditStatus>Aizņēmēja saistību statuss</CreditStatus>";

1.7.15. svītrot 27.4.3.1. apakšpunktā vārdus un simbolus "<Term>Aizņēmēja saistību beigu datums</Term>" un "<ViolationCount>Pārkāpuma ziņojumu skaits</ViolationCount>";

1.7.16. aizstāt 27.4.3.2. apakšpunkta tabulā rindu

" Aizņēmēja saistību beigu datums   GGGG-MM-DD   "

ar tabulas rindām šādā redakcijā:

" Aizdevuma līgumā noteiktais aizņēmēja saistību beigu datums   GGGG-MM-DD  
  Aizņēmēja saistību faktiskās izpildes datums   GGGG-MM-DD    
  Aizņēmēja saistību statuss   N2 No klasifikatora ";

1.7.17. svītrot 27.4.3.2. apakšpunkta tabulā rindu

" Pārkāpuma ziņojumu skaits   N5   ";

1.7.18. aizstāt 27.4.4.3. apakšpunkta tabulā vārdus "Norāde par trasta kredītu" ar vārdiem "Norāde par saistību uzskaiti";

1.7.19. svītrot 27.4.4.3. apakšpunkta tabulā rindu

" V Sk. šā pielikuma 10.3. apakšpunktu   ";

1.7.20. svītrot 27.4.4.4. apakšpunkta tabulas rindā "Ziņojuma tips" vārdus un burtu ""V" - pārkāpuma ziņojums";

1.7.21. aizstāt 27.4.4.4. apakšpunkta tabulas rindā "Parādnieka informācijas identifikators" vārdu un burtus "N, P un V" ar vārdu un burtiem "N un P";

1.7.22. svītrot 27.4.5.3. apakšpunkta tabulas rindā "Ziņojuma tips" vārdus un burtu ""V" - pārkāpuma ziņojums";

1.7.23. aizstāt 27.4.5.3. apakšpunkta tabulas rindā "Parādnieka informācijas identifikators" vārdu un burtus "N, P un V" ar vārdu un burtiem "N un P";

1.7.24. svītrot X nodaļu;

1.8. izteikt 19. pielikumu šādā redakcijā:

"Vērtspapīru pārskatu formāts

1. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats"

1.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_D".

1.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

1.3. Rādītāja apzīmējumu veido sadaļai atbilstošs prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

1.3.1. Sadaļu prefiksi ir šādi:

1.3.1.1. 1. sadaļai "Vērtspapīru atlikumi" - "VIP_1D";

1.3.1.2. 2. sadaļai "Nerezidentu vērtspapīru raksturlielumi" - "VIP_2D".

1.3.2. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "0".

1.3.3. Par decimāldaļas atdalītāju lieto punktu (simbols ".").

1.3.4. Atsevišķu rādītāju norādīšana:

1.3.4.1. 1. sadaļas "Vērtspapīru atlikumi" ailē "Emisijas datums" vērtības norāda formā dd.mm.gggg, kur dd - dienas skaitlis, mm - mēneša skaitlis, gggg - gadskaitlis;

1.3.4.2. 1. sadaļas "Vērtspapīru atlikumi" ailē "Uzskaites vērtība (latos)" vērtības norāda latos līdz astoņiem cipariem aiz komata;

1.3.4.3. 1. sadaļas "Vērtspapīru atlikumi" ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata;

1.3.4.4. 2. sadaļas "Nerezidentu vērtspapīru raksturlielumi" ailē "Dzēšanas datums" vērtības norāda formā dd.mm.gggg, kur dd - dienas skaitlis, mm - mēneša skaitlis, gggg - gadskaitlis;

1.3.4.5. 2. sadaļas "Nerezidentu vērtspapīru raksturlielumi" ailē "Nominālvērtība" norāda viena vērtspapīra vērtību emisijas valūtā ar astoņiem cipariem aiz komata;

1.3.4.6. 2. sadaļas "Nerezidentu vērtspapīru raksturlielumi" ailē "Kupona likme (%)" vērtības norāda līdz četriem cipariem aiz komata.

2. "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_BI".

2.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša apzīmējums (no 01 līdz 12).

2.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

2.3.1. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "0".

2.3.2. Atsevišķu rādītāju norādīšana:

2.3.2.1. ailēs "Emisijas datums" un "Dzēšanas datums" vērtības norāda formā dd.mm.gggg, kur dd - dienas skaitlis, mm - mēneša skaitlis, gggg - gadskaitlis;

2.3.2.2. ailē "Nominālvērtība" norāda viena vērtspapīra vērtību emisijas valūtā līdz astoņiem cipariem aiz komata;

2.3.2.3. ailē "Kupona likme" vērtības norāda līdz četriem cipariem aiz komata;

2.3.2.4. ailē "Uzskaites vērtība (latos)" vērtības norāda latos līdz astoņiem cipariem aiz komata;

2.3.2.5. ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata.

3. "Īpašumā esošo kapitāla vērtspapīru ceturkšņa pārskats (atbilstoši "Mēneša bilances pārskata" 0700. un 1700. pozīcijai)"

3.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_LIDZD".

3.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata sākuma mēnesis (01, 04, 07 vai 10).

3.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

3.3.1. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "0".

3.3.2. Atsevišķu rādītāju norādīšana:

3.3.2.1. ailē "Uzskaites vērtība (latos)" vērtības norāda latos līdz astoņiem cipariem aiz komata;

3.3.2.2. ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata;

3.3.2.3. ailēs "Kopējais emitētais apjoms", "Emitenta pašu kapitāls" un "Emitenta pārskata gada peļņa/zaudējumi" vērtības norāda veselos skaitļos;

3.3.2.4. ailē "Emitenta reģistrācijas numurs" Latvijā reģistrētajiem komersantiem norāda deviņas reģistrācijas numura zīmes."

2. Noteikumi stājas spēkā 2011. gada 25. jūlijā.

3. Noteikumu 1.3.-1.7. apakšpunkts stājas spēkā 2012. gada 1. februārī.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

25.07.2011