Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.443

Rīgā 1998.gada 24.novembrī (prot. Nr.63 16.§)
Noteikumi par kredītiestāžu administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 155.panta trešo daļu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņā ar Kredītiestāžu likumu apdrošināma kredītiestāžu administratora (turpmāk - administrators) civiltiesiskā atbildība.

2. Apdrošinājuma ņēmējs ir tiesas apstiprināts administrators, kurš savās interesēs ir noslēdzis rakstisku apdrošināšanas līgumu.

3. Apdrošināmais objekts ir administratora civiltiesiskā atbildība par iespējamo kaitējumu, ko administrators ar savu rīcību nodara kreditoriem vai citām personām.

4. Apdrošināšanas līgumu katru gadu ne vēlāk kā līdz iepriekšējā apdrošināšanas līguma darbības termiņa beigām noslēdz no jauna vai pārjauno, vai pagarina tā darbības termiņu.

5. Par ap drošināšanas līguma noslēgšanu, pārjaunošanu vai izbeigšanu, vai tā darbības termiņa pagarināšanu administrators trīs darbdienu laikā paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un tiesai.

(Grozīts ar MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.632)

6. Apdrošināšanas minimālais limits ir viens procents no kredītiestādes aktīvu (mantas) reālās (tirgus) vērtības.

7. Bankas aktīvu (mantas) reālo (tirgus) vērtību nosaka administrators.

8. Ja tiek noteikts, ka bankas aktīvu (mantas) reālā (tirgus) vērtība ir mazāka par 142 300 euro, apdrošināšanas minimālais limits ir viens procents no 142 300 euro.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1011)

9. Apdrošināšanas prēmiju samaksā administrators no saviem personīgajiem līdzekļiem.

10. Apdrošināšanas polisē nedrīkst paredzēt administratora pašrisku.

11. Administratoram sava civiltiesiskā atbildība jāapdrošina 15 darbdienu laikā pēc viņa apstiprināšanas.

12. Šie noteikumi attiecas arī uz tiem administratoriem, kuri pildījuši administratora pienākumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Šiem administratoriem sava civiltiesiskā atbildība jāapdrošina divu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents G.Krasts

Finansu ministrs R.Zīle
01.01.2014