Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr.9

Rīgā 2007.gada 13.septembrī

Kredītu reģistra dalībnieku maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 106.1 panta ceturto daļu,
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 29.3 panta piekto daļu,
Krājaizdevu sabiedrību likuma 27.1 panta piekto daļu

 

1. "Kredītu reģistra dalībnieku maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība" (tālāk tekstā - noteikumi) nosaka bankas, bankas meitas sabiedrības, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus (tālāk tekstā - bankas meitas sabiedrība), krājaizdevu sabiedrības un apdrošinātāja maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmēru un maksāšanas kārtību.

2. Maksu par Kredītu reģistra izmantošanu maksā banka, bankas meitas sabiedrība, krājaizdevu sabiedrība un apdrošinātājs, kas ir Kredītu reģistra dalībnieks.

3. Kredītu reģistra dalībnieks tā maksātnespējas procesa laikā, kā arī pēc tā likvidācijas uzsākšanas nemaksā maksu par Kredītu reģistra izmantošanu.

4. Kredītu reģistra dalībnieks maksā Latvijas Bankai mēneša maksu par Kredītu reģistra izmantošanu.

5. Maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmēru katram Kredītu reģistra dalībniekam atsevišķi nosaka saskaņā ar noteikumu 7.punktu atbilstoši Kredītu reģistra dalībnieka aizņēmēju saistību atlikumam Kredītu reģistrā iepriekšējā kalendārā gada beigās.

6. Maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmēru Kredītu reģistra dalībniekam, kas ieguvis Kredītu reģistra dalībnieka statusu pēc kārtējā gada 31.decembra, nosaka saskaņā ar noteikumu 7.punktu atbilstoši Kredītu reģistra dalībnieka aizņēmēju saistību atlikumam Kredītu reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01. Par šo saistību atlikuma apmēru Kredītu reģistra dalībnieks rakstiski informē Latvijas Banku līdz tā kalendārā mēneša 10.datumam, kas seko pēc mēneša, kurā Kredītu reģistra dalībnieks ieguvis Kredītu reģistra dalībnieka statusu.

7. Mēneša maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs ir šāds.

Kredītu reģistra dalībnieka aizņēmēju saistību atlikums

Mēneša maksa (latos)

Bez PVN

PVN

Ar PVN

Līdz 10 000 000.00 latu

15.00

2.70

17.70

No 10 000 000.01 lata 1īdz

100 000 000.00 latu

50.00

9.00

59.00

No 100 000 000.01 lata 1īdz

500 000 000.00 latu

310.00

55.80

365.80

Virs 500 000 000.00 latu

520.00

93.60

613.60

8. Kredītu reģistra dalībnieks maksā Latvijas Bankai maksu par Kredītu reģistra izmantošanu līdz katra mēneša 15.datumam par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Maksu par Kredītu reģistra izmantošanu iemaksā Latvijas Bankas kontā LV51 LACB 0LVL 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

 

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

9. Noteikumi stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

10. Noteikumu 5.punkts stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī. Maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmēru 2008.gadā katram Kredītu reģistra dalībniekam atsevišķi nosaka saskaņā ar noteikumu 7.punktu atbilstoši Kredītu reģistra dalībnieka aizņēmēju saistību atlikumam 2007.gada beigās, par kuru Kredītu reģistra dalībnieks rakstiski informē Latvijas Banku līdz 2008.gada 20.janvārim.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

01.01.2008