Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr.27

Rīgā 2009.gada 15.janvārī

Kredītu reģistra noteikumi

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 106.1 panta pirmo, otro un trešo daļu,
Krājaizdevu sabiedrību likuma 27.1 panta pirmo, otro un trešo daļu,
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 29.3 panta pirmo, otro un trešo daļu un
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
likuma
51.2 panta pirmo, otro un trešo daļu

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Kredītu reģistra izveides un darbības noteikumus;

1.2. ziņu apjomu un kārtību, kādā banka, bankas meitas sabiedrība, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus (tālāk tekstā - bankas meitas sabiedrība), krājaizdevu sabiedrība, apdrošinātājs un biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" (tālāk tekstā - LTAB) sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu;

1.3. ziņu apjomu un kārtību, kādā Kredītu reģistrā esošās ziņas tiek sniegtas aizņēmējam, aizņēmēja galviniekam, bankai, bankas meitas sabiedrībai, krājaizdevu sabiedrībai, apdrošinātājam, LTAB un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

II. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

2. Dalībnieks - Kredītu reģistra dalībnieks (banka, bankas meitas sabiedrība, krājaizdevu sabiedrība, apdrošinātājs un LTAB).

3. Banka - Latvijas Republikā reģistrēta banka, t.sk. Latvijas Republikā vai citā valstī reģistrētas bankas filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

4. Bankas meitas sabiedrība - Latvijas Republikā reģistrētas bankas meitas sabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikā, t.sk. Latvijas Republikā reģistrētas bankas meitas sabiedrības filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā, vai citā valstī reģistrētas bankas meitas sabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikā, t.sk. citā valstī reģistrētas bankas meitas sabiedrības filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā. Jebkura bankas meitas sabiedrības meitas sabiedrība uzskatāma par sākotnējās izcelsmes mātes sabiedrības meitas sabiedrību.

5. Krājaizdevu sabiedrība - Latvijas Republikā reģistrēta krājaizdevu sabiedrība.

6. Apdrošinātājs - Latvijas Republikā reģistrēts apdrošinātājs, t.sk. apdrošinātāja filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

7. Aizņēmēja saistības - aizņēmēja saistības, kas rodas saskaņā ar aizdevuma līgumu, līzinga līgumu, t.sk. finanšu līzinga līgumu, līzinga kreditēšanas līgumu, nomas pirkuma līgumu, nomas atpakaļpirkuma līgumu, pirkuma garantijas līgumu, faktoringa līgumu, bankas konta pārsnieguma līgumu vai citu līgumu par kredītriska darījuma noslēgšanu, izņemot apdrošināšanas līgumu un līgumu par regresa prasības izpildi (tālāk tekstā - aizdevuma līgums).

8. Aizņēmēja galvinieka saistības - aizņēmēja galvinieka saistības, kas rodas saskaņā ar galvojuma līgumu vai līgumu par garantijas izsniegšanu, ar kuru aizņēmēja galvinieks apņemas atbildēt par aizņēmēja saistībām (tālāk tekstā - galvojuma līgums).

9. Aizņēmēja saistību atlikums kalendārā ceturkšņa beigās - spēkā esošās aizņēmēja saistības pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) beigās.

10. Parādnieka informācija - ziņas par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka, t.sk. personas, kam saskaņā ar līgumu vai spēkā stājušos tiesas nolēmumu par regresa prasības izpildi ir pienākums atlīdzināt apdrošinātājam vai LTAB summu, kuru apdrošinātājs vai LTAB samaksājis šīs personas vietā (tālāk tekstā - regresāts), un regresāta galvinieka, aizdevuma līgumā, galvojuma līgumā, līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu kavējumiem un to izpildi, ziņas par Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpumiem un citiem pēc dalībnieka vērtējuma būtiskiem aizdevuma līguma, galvojuma līguma vai līguma par regresa prasības izpildi pārkāpumiem.

11. Informācija par labotajām vai anulētajām ziņām - ziņas par dalībnieku, kurš labojis vai anulējis Kredītu reģistrā esošās ziņas, un viņa labotajām vai anulētajām ziņām.

12. Informācija par ziņu pieprasījumiem - ziņas par Kredītu reģistrā esošo ziņu pieprasītājiem un viņu pieprasījumiem.

III. KREDĪTU REĢISTRA DARBĪBAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

13. Kredītu reģistrs ir informācijas sistēma, kurā Latvijas Banka vāc, uzkrāj un glabā ziņas par dalībnieku aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

14. Latvijas Banka vāc, uzkrāj un glabā Kredītu reģistrā ziņas par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, viņa saistībām un to izpildes gaitu šādās grupās:

14.1. ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja galvinieku;

14.2. ziņas par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistībām;

14.3. ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās;

14.4. parādnieka informācija;

14.5. informācija par labotajām vai anulētajām ziņām;

14.6. informācija par ziņu pieprasījumiem.

15. Ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja galvinieku ir:

15.1. personas kods;

15.2. ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs;

15.3. ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods;

15.4. dzimšanas datums;

15.5. vienotās reģistrācijas numurs;

15.6. reģistrācijas valsts kods;

15.7. reģistrācijas numurs;

15.8. reģistrācijas datums;

15.9. vārds un uzvārds;

15.10. nosaukums;

15.11. juridiskā adrese;

15.12. ienākumu apjoms;

15.13. statuss;

15.14. kategorija.

16. Ziņas par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistībām ir:

16.1. par aizņēmēja saistībām:

16.1.1. aizņēmēja saistību veids;

16.1.2. tautsaimniecības nozare;

16.1.3. aizņēmēja saistību sākuma datums;

16.1.4. aizņēmēja saistību beigu datums;

16.1.5. aizņēmēja saistību apjoms;

16.1.6. aizņēmēja saistību valūtas kods;

16.1.7. aizņēmēju skaits;

16.1.8. aizņēmēja galvinieku skaits;

16.1.9. procentu likmes veids;

16.1.10. norāde par sindicēto kredītu;

16.1.11. zaudējumu apjoms;

16.1.12. nodrošinājuma veids;

16.1.13. nodrošinājuma vērtība;

16.1.14. nodrošinājuma valūtas kods;

16.1.15. aizņēmēja saistību identifikators;

16.1.16. aizņēmēja saistību ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks;

16.1.17. ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs;

16.1.18. ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona;

16.2. par aizņēmēja galvinieka saistībām:

16.2.1. aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums;

16.2.2. aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums;

16.2.3. aizņēmēja galvinieka saistību apjoms;

16.2.4. aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods;

16.2.5. aizņēmēja saistību veids;

16.2.6. tautsaimniecības nozare;

16.2.7. aizņēmēja saistību sākuma datums;

16.2.8. aizņēmēja saistību beigu datums;

16.2.9. aizņēmēja saistību apjoms;

16.2.10. aizņēmēja saistību valūtas kods;

16.2.11. aizņēmēju skaits;

16.2.12. aizņēmēja galvinieku skaits;

16.2.13. procentu likmes veids;

16.2.14. norāde par sindicēto kredītu;

16.2.15. zaudējumu apjoms;

16.2.16. nodrošinājuma veids;

16.2.17. nodrošinājuma vērtība;

16.2.18. nodrošinājuma valūtas kods;

16.2.19. aizņēmēja saistību identifikators;

16.2.20. aizņēmēja saistību ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks;

16.2.21. ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs;

16.2.22. ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona.

17. Ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās ir:

17.1. aizņēmēja saistību atlikuma apjoms;

17.2. aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods;

17.3. aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa;

17.4. speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai;

17.5. speciālo uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods;

17.6. aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids;

17.7. kavējuma periods;

17.8. aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma;

17.9. aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods;

17.10. kavētā procentu summa;

17.11. kavētās procentu summas valūtas kods;

17.12. kalendārais ceturksnis.

18. Parādnieka informācija ir:

18.1. par aizņēmēju un aizņēmēja galvinieku, izņemot regresātu un regresāta galvinieku:

18.1.1. maksājuma kavējuma datums;

18.1.2. kavētā maksājuma izpildes datums;

18.1.3. Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma datums;

18.1.4. Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma veids;

18.1.5. cita būtiska līguma pārkāpuma datums;

18.1.6. cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts;

18.1.7. parādnieka informācijas identifikators;

18.1.8. parādnieka informācijas ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks;

18.1.9. parādnieka informācijas sniedzējs;

18.1.10. parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona;

18.2. par regresātu:

18.2.1. regresāta saistību rašanās pamats;

18.2.2. regresāta saistību veids;

18.2.3. regresāta saistību sākuma datums;

18.2.4. regresāta saistību beigu datums;

18.2.5. regresāta saistību apjoms;

18.2.6. regresāta saistību valūtas kods;

18.2.7. regresātu skaits;

18.2.8. regresāta galvinieku skaits;

18.2.9. maksājuma kavējuma datums;

18.2.10. kavētā maksājuma izpildes datums;

18.2.11. cita būtiska līguma pārkāpuma datums;

18.2.12. cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts;

18.2.13. parādnieka informācijas identifikators;

18.2.14. parādnieka informācijas ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks;

18.2.15. parādnieka informācijas sniedzējs;

18.2.16. parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona;

18.3. par regresāta galvinieku:

18.3.1. regresāta galvinieka saistību sākuma datums;

18.3.2. regresāta galvinieka saistību beigu datums;

18.3.3. regresāta galvinieka saistību apjoms;

18.3.4. regresāta galvinieka saistību valūtas kods;

18.3.5. regresāta saistību rašanās pamats;

18.3.6. regresāta saistību veids;

18.3.7. regresāta saistību sākuma datums;

18.3.8. regresāta saistību beigu datums;

18.3.9. regresāta saistību apjoms;

18.3.10. regresāta saistību valūtas kods;

18.3.11. regresātu skaits;

18.3.12. regresāta galvinieku skaits;

18.3.13. maksājuma kavējuma datums;

18.3.14. kavētā maksājuma izpildes datums;

18.3.15. cita būtiska līguma pārkāpuma datums;

18.3.16. cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts;

18.3.17. parādnieka informācijas identifikators;

18.3.18. parādnieka informācijas ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks;

18.3.19. parādnieka informācijas sniedzējs;

18.3.20. parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona.

19. Informācija par labotajām vai anulētajām ziņām ir:

19.1. ziņu labošanas vai anulēšanas datums;

19.2. ziņu labošanas vai anulēšanas laiks;

19.3. norāde par ziņu labošanu vai anulēšanu;

19.4. labotās vai anulētās ziņas;

19.5. ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums;

19.6. ziņu labotājs vai anulētājs;

19.7. ziņu labotāja vai anulētāja pilnvarotā persona.

20. Informācija par ziņu pieprasījumiem ir:

20.1. ziņu pieprasījuma datums;

20.2. ziņu pieprasījuma laiks;

20.3. ziņu pieprasītājs;

20.4. ziņu pieprasītāja pilnvarotā persona.

21. Latvijas Banka nevāc, neuzkrāj un neglabā Kredītu reģistrā:

21.1. ziņas par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, viņa saistībām un to izpildes gaitu, kas izriet no aizdevuma līguma, galvojuma līguma vai līguma par regresa prasības izpildi, kuru dalībnieka vārdā noslēgusi tā filiāle, kas reģistrēta ārpus Latvijas Republikas;

21.2. ziņas par centrālajām valdībām, centrālajām bankām un kredītiestādēm, to saistībām un saistību izpildes gaitu;

21.3. ziņas, kas izriet no tāda tiesas nolēmuma par regresa prasības izpildi, kurš nav izpildāms Latvijas Republikā.

22. Latvijas Banka Kredītu reģistrā ziņas glabā pastāvīgi, t.sk. pēdējās sniegtās ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās un informāciju par pēdējām labotajām vai anulētajām ziņām.

23. Dalībnieks ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Dalībniekam ir pienākums izskatīt personas sūdzības un pretenzijas saistībā ar ziņām par šo personu, kuras dalībnieks ir sniedzis Latvijas Bankai.

24. Dalībnieks nosaka kārtību, kādā dalībnieks informē personu par to, kā dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas par šo personu, viņas saistībām un to izpildes gaitu un kā dalībnieks saņem Kredītu reģistrā par šo personu esošās ziņas. Dalībniekam ir pienākums informēt aizņēmēju un aizņēmēja galvinieku par to, kā aizņēmējs un aizņēmēja galvinieks var saņemt Kredītu reģistrā par šo personu esošās ziņas.

IV. ZIŅU SNIEGŠANA

25. Dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja saistībām, kā arī par aizņēmēja galvinieku un aizņēmēja galvinieka saistībām piecu darbadienu laikā pēc šo saistību sākuma datuma.

26. Dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās 15 darbadienu laikā pēc pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) beigām.

27. Dalībnieks sniedz Latvijas Bankai parādnieka informāciju, ja:

27.1. aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, kavē aizdevuma līgumā, galvojuma līgumā vai līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un visu aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta vai regresāta galvinieka, kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

27.2. aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, izdara citu pēc dalībnieka vērtējuma būtisku aizdevuma līguma, galvojuma līguma vai līguma par regresa prasības izpildi pārkāpumu, t.sk. dalībnieks atsavina ķīlas priekšmetu, saistību izpilda aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāta galvinieks, u.tml.;

27.3. ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpj Kredītiestāžu likuma 73. panta prasības.

28. Apdrošinātājs un LTAB, pirmo reizi sniedzot Latvijas Bankai parādnieka informāciju par kādā līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteiktā maksājuma kavējumu vai citu pēc dalībnieka vērtējuma būtisku līguma par regresa prasības izpildi pārkāpumu, sniedz arī ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja galvinieku.

29. Dalībnieks sniedz Latvijas Bankai parādnieka informāciju piecu darbadienu laikā pēc šo noteikumu 27.1. apakšpunktā noteiktā nosacījuma iestāšanās datuma vai pēc datuma, kurā dalībnieks konstatē šo noteikumu 27.2. vai 27.3. apakšpunktā noteiktā nosacījuma iestāšanos. Dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas par kavētā maksājuma izpildi piecu darbadienu laikā pēc maksājuma izpildes.

30. Ja mainās Kredītu reģistrā esošās ziņas par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, aizņēmēja saistībām, aizņēmēja galvinieka saistībām vai parādnieka informācija, kā arī ja dalībnieks konstatē kļūdas Kredītu reģistrā esošajās ziņās, dalībnieks sniedz Latvijas Bankai jaunās ziņas piecu darbadienu laikā pēc Kredītu reģistrā esošo ziņu maiņas vai kļūdas konstatēšanas.

31. Ja dalībnieks nepamatoti iesniedzis Latvijas Bankai ziņas par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, viņa saistībām vai to izpildes gaitu, dalībnieks par to informē Latvijas Banku nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā pēc ziņu iesniegšanas nepamatotības konstatēšanas.

32. Ja dalībnieks nepamatoti iesniedzis Latvijas Bankai ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās vai konstatējis kļūdas Kredītu reģistrā esošajās ziņās par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās, dalībnieks sniedz Latvijas Bankai pareizās ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā pēc ziņu iesniegšanas nepamatotības vai kļūdu konstatēšanas. Dalībniekam iespējams veikt šajā punktā minētās darbības līdz nākamā kalendārā ceturkšņa sākumam.

33. Dalībnieks sešu mēnešu laikā pēc dalībnieka statusa iegūšanas datuma sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

34. Ja dalībnieks pilnībā pārņem tiesību subjekta, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, bet nav dalībnieks, tiesības un saistības, dalībnieks sešu mēnešu laikā pēc šā tiesību subjekta tiesību un saistību pārņemšanas datuma sniedz Latvijas Bankai ziņas par šā tiesību subjekta tiesību un saistību pārņemšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

35. Ja dalībnieks pārņem atsevišķas tiesību subjekta, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, bet nav dalībnieks, tiesības un saistības vai atsevišķu tā prasījumu, dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas par šo aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, viņa saistībām un to izpildes gaitu piecu darbadienu laikā pēc šo tiesību un saistību vai prasījuma pārņemšanas datuma.

36. Ja dalībnieks pilnībā pārņem cita dalībnieka tiesības un saistības, dalībnieks, kurš pārņem tiesības un saistības, informē par to Latvijas Banku ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā pēc šo tiesību un saistību pārņemšanas datuma. Latvijas Banka Kredītu reģistrā nekavējoties labo dalībnieka nosaukumu.

37. Ja dalībnieks pārņem atsevišķas cita dalībnieka tiesības un saistības vai atsevišķu tā prasījumu:

37.1. dalībnieks, kurš nodod atsevišķas savas tiesības un saistības vai prasījumu, piecu darbadienu laikā pēc šo tiesību un saistību vai prasījuma nodošanas datuma sniedz Latvijas Bankai ziņas par šo aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka saistību izpildi;

37.2. dalībnieks, kurš pārņem atsevišķas cita dalībnieka tiesības un saistības vai prasījumu, piecu darbadienu laikā pēc šo tiesību un saistību vai prasījuma pārņemšanas datuma sniedz Latvijas Bankai ziņas par šiem aizņēmējiem, aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

38. Ja dalībnieks nodod tiesību subjektam, kas nav dalībnieks, atsevišķas vai visas savas tiesības un saistības vai prasījumu, dalībnieks piecu darbadienu laikā pēc šo tiesību un saistību vai prasījuma nodošanas datuma sniedz Latvijas Bankai ziņas par šo aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka saistību izpildi un kā saistību izpildes datumu norāda tiesību un saistību vai prasījuma pārņemšanas datumu.

39. Ja dalībnieks saskaņā ar šo noteikumu 35. vai 37. punktu pārņēmis lielu skaitu cita tiesību subjekta, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, bet nav dalībnieks, vai cita dalībnieka tiesību un saistību vai prasījumu, Latvijas Banka pēc dalībnieka lūguma var pagarināt ziņu par šiem aizņēmējiem, aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu sniegšanas termiņu līdz sešiem mēnešiem.

40. Dalībnieks sniedz ziņas Latvijas Bankai elektroniski - interaktīvi vai failu veidā.

V. ZIŅU REĢISTRĒŠANA KREDĪTU REĢISTRĀ

41. Ja dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai ziņas interaktīvi, Latvijas Banka tās reģistrē Kredītu reģistrā nekavējoties. Ja dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai ziņas failu veidā, Latvijas Banka tās reģistrē Kredītu reģistrā vienas darbadienas laikā pēc ziņu saņemšanas.

42. Ja viens vai vairāki dalībnieki iesnieguši Latvijas Bankai lielu ziņu apjomu failu veidā, Latvijas Banka var pagarināt termiņu ziņu reģistrēšanai Kredītu reģistrā, par to paziņojot dalībniekam.

VI. KREDĪTU REĢISTRĀ ESOŠO ZIŅU PIEPRASĪŠANA UN IZSNIEGŠANA

43. Dalībniekam ir tiesības saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas par:

43.1. fizisko un juridisko personu, kas ir dalībnieka aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks;

43.2. fizisko un juridisko personu, kas iesniegusi dalībniekam rakstisku pieteikumu aizdevuma līguma noslēgšanai;

43.3. fizisko un juridisko personu, kas dalībniekam rakstiski apliecinājusi, ka sniegs galvojumu personas, kas ir dalībnieka aizņēmējs, vai personas, kas iesniegusi dalībniekam pieteikumu aizdevuma līguma noslēgšanai, aizņēmēja saistību nodrošināšanai;

43.4. fizisko un juridisko personu, kam ir būtiska līdzdalība šo noteikumu 43.1., 43.2. vai 43.3. apakšpunktā noteiktajā komercsabiedrībā;

43.5. komercsabiedrību, kas ir šo noteikumu 43.1., 43.2. vai 43.3. apakšpunktā minētās juridiskās personas meitas sabiedrība;

43.6. komercsabiedrību, kurā šo noteikumu 43.1., 43.2. vai 43.3. apakšpunktā noteiktajai personai ir būtiska līdzdalība;

43.7. šo noteikumu 43.1., 43.2. vai 43.3. apakšpunktā noteiktās juridiskās personas padomes locekli un valdes locekli.

44. Dalībniekam ir tiesības saņemt šo noteikumu 15.1.-15.11., 15.13., 15.14., 16.1.1.-16.1.10., 16.1.12., 16.1.16., 16.2.1.-16.2.14., 16.2.16., 16.2.20., 17.1., 17.2., 17.12., 18.1.1.-18.1.6., 18.1.8., 18.2.1.-18.2.12., 18.2.14., 18.3.1.-18.3.16. un 18.3.18. apakšpunktā noteiktās Kredītu reģistrā esošās ziņas par šo noteikumu 43. punktā noteiktajām personām, kā arī Kredītu reģistrā esošo informāciju par šā dalībnieka sniegtajām, labotajām vai anulētajām ziņām un ziņu pieprasījumiem.

45. Jebkurai personai ir tiesības bez maksas saņemt visas par sevi Kredītu reģistrā esošās ziņas, izņemot šo noteikumu 16.1.18., 16.2.22., 18.1.10., 18.2.16., 18.3.20., 19.7. un 20.4. apakšpunktā minētās ziņas.

46. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības saņemt visas Kredītu reģistrā esošās ziņas, izņemot šo noteikumu 16.1.18., 16.2.22., 18.1.10., 18.2.16. un 18.3.20. apakšpunktā un 19. un 20. punktā minētās ziņas.

47. Dalībniekam ir tiesības saņemt apkopoto informāciju par Kredītu reģistrā esošajām ziņām, kuras sniedzis šis dalībnieks, un to pārmaiņām tādā veidā, kas neļauj tieši vai netieši identificēt kādu aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, kā arī par Kredītu reģistrā esošajām ziņām, kuras snieguši citi dalībnieki, tādā veidā, kas neļauj tieši vai netieši identificēt kādu aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku vai citu dalībnieku. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības saņemt apkopoto informāciju par visām Kredītu reģistrā esošajām ziņām un to pārmaiņām tādā veidā, kas neļauj tieši vai netieši identificēt kādu aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku.

48. Lai saņemtu Kredītu reģistrā esošās ziņas, dalībnieks vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniedz Latvijas Bankai pieprasījumu interaktīvi vai failu veidā.

49. Latvijas Banka izsniedz dalībniekam un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai Kredītu reģistrā esošās ziņas elektroniski - interaktīvi vai failu veidā.

50. Ja dalībnieks vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniegusi Latvijas Bankai pieprasījumu interaktīvi, Latvijas Banka izsniedz Kredītu reģistrā esošās ziņas nekavējoties.

51. Ja dalībnieks vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniegusi Latvijas Bankai pieprasījumu failu veidā, Latvijas Banka izsniedz Kredītu reģistrā esošās ziņas vienas darbadienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja viens vai vairāki dalībnieki vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieprasījusi Latvijas Bankai lielu ziņu apjomu failu veidā, Latvijas Banka var pagarināt ziņu izsniegšanas termiņu, par to paziņojot pieprasītājam.

52. Lai saņemtu Kredītu reģistrā esošās ziņas par sevi, persona iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieprasījumu. Pieprasījumu šīs personas vārdā var iesniegt jebkura persona.

53. Latvijas Banka izsniedz personai par viņu Kredītu reģistrā esošās ziņas personiski. Kredītu reģistrā esošās ziņas personas vārdā var saņemt arī šīs fiziskās personas aizgādnis un šīs fiziskās vai juridiskās personas pilnvarnieks.

54. Lai saņemtu Kredītu reģistrā esošās ziņas par personu, saņēmējs uzrāda Latvijas Bankai šādus dokumentus:

54.1. fiziskā persona - personu apliecinošu dokumentu;

54.2. juridiskās personas pārstāvis - personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt juridisko personu bez īpaša pilnvarojuma;

54.3. fiziskās personas aizgādnis - personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu;

54.4. fiziskās vai juridiskās personas pilnvarnieks - personu apliecinošu dokumentu un notariāli apliecinātu pilnvaru par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas.

55. Latvijas Banka izsniedz personai Kredītu reģistrā esošās ziņas par sevi piecu darbadienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

56. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2007.gada 13.septembra noteikumus Nr.8 "Kredītu reģistra noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, Nr.151; 2007, Nr.192).

57. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.februārī.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

01.02.2009