Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 47
Par Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr. 34 "Par detālo plānojumu Talsos, K. Mīlenbaha ielā 37 (kods 13–1)" atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 27.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 28.07.2021.
Par Pļaviņu novada domes 2020. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 16 "Pļaviņu novada teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam Pļaviņu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atcelšanu Pļaviņu novada domes 23.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 07.01.2021.
Par Madonas novada pašvaldības 2020. gada 21. jūlija saistošo noteikumu Nr. 11 "Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330 Madonā, Madonas novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atcelšanu Madonas novada domes 26.11.2020. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 15.12.2020.
Par detālo plānojumu zemes gabalam ar kadastra Nr. 3201 002 0220 Jaunceltnes ielā 30, Aizkrauklē, atcelšanu Aizkraukles novada domes 30.07.2020. saistošie noteikumi Nr. 2020/13/ LV, 10.08.2020.
Par Dundagas novada domes 2010. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 26 "Detālplānojums Nr. 06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem "Bierandi", kadastra Nr. 8862 006 0002, "Dubultvēji", kadastra Nr. 8862 006 0030, "Mežrukši", kadastra Nr. 8862 006 0001, "Spuņi", kadastra Nr. 8862 006 0031", atcelšanu daļā, kas attiecas uz nekustamo īpašumu "Mežrukši", kadastra Nr. 8862 006 0001 Dundagas novada domes 23.07.2020. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 28.07.2020.
Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas "Mazcenas dārzi" lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa Mārupes novada domes 29.06.2016. saistošie noteikumi Nr. 19/2016/ LV, 12.07.2016.
Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Mārupes novada domes 23.05.2018. saistošie noteikumi Nr. 7/2018/ LV, 07.06.2018.
Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa Mārupes novada domes 30.08.2017. saistošie noteikumi Nr. 24/2017/ LV, 15.09.2017.
Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa Mārupes novada domes 18.06.2013. saistošie noteikumi Nr. 11/2013/ LV, 27.06.2013.
Par Mārupes novada domes 2019. gada 25. septembra saistošo noteikumu Nr. 19/2019 "Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam ar 2019. gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" atcelšanu Mārupes novada domes 22.01.2020. saistošie noteikumi Nr. 1/2020
Par Talsu novada domes 2011. gada 13. janvāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Sārcene" un "Līdakas", Laidzes pagastā, Talsu novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 31.10.2019. saistošie noteikumi Nr. 34/ LV, 30.12.2019.
Par Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr. 35 "Par Talsu pilsētas Draudzības ielas 49, 51, 53, Ezera 26, 32, Magoņu 4, 6 detālo plānojumu (kods 11-1)", atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 14.03.2019. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 20.05.2019.
Par Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr. 41 "Par detālplānojumu zemesgabaliem Raiņa ielā 5 un 7 (kods 09-7)" atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 15.11.2018. saistošie noteikumi Nr. 39/ LV, 14.01.2019.
Par Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.20 "Zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" atcelšanu Rīgas domes 11.07.2018. saistošie noteikumi Nr. 45/ LV, 16.08.2018.
Noteikumi par nacionālo interešu objekta – Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica – teritorijas izmantošanas nosacījumiem Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumi Nr. 91/ LV, 22.02.2018.
Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektropārvades līnijai "330 kV elektropārvades līnija Rīgas TEC-2-Rīgas HES" Ministru kabineta 16.08.2017. rīkojums Nr. 440/ LV, 18.08.2017.
Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Daugavas stadiona teritorijai Ministru kabineta 25.04.2017. rīkojums Nr. 209/ LV, 27.04.2017.
Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Mežaparka Lielās estrādes teritorijai Ministru kabineta 07.03.2017. rīkojums Nr. 108/ LV, 09.03.2017.
Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektrotīklu pārvades savienojumam "Igaunijas–Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums" Ministru kabineta 24.08.2016. rīkojums Nr. 480/ LV, 25.08.2016.
Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu radioaktīvo atkritumu glabātavai "Radons" Baldones novada Baldones pagasta teritorijā Ministru kabineta 24.08.2016. rīkojums Nr. 478/ LV, 25.08.2016.
Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica Ministru kabineta 24.08.2016. rīkojums Nr. 468/ LV, 25.08.2016.
Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Daugavas stadiona teritorijai Ministru kabineta 16.08.2016. rīkojums Nr. 455/ LV, 18.08.2016.
Par Rīgas domes 2015.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.162 "Grozījums Rīgas domes 2013.gada 18.jūnija saistošajos noteikumos Nr.219 "Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi""" atcelšanu Rīgas domes 19.04.2016. saistošie noteikumi Nr. 199/ LV, 25.04.2016.
Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centram "Mucenieki" Ministru kabineta 23.03.2016. rīkojums Nr. 225/ LV, 29.03.2016.
Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslai gar ārējo Latvijas Republikas sauszemes robežu Ministru kabineta 20.01.2016. rīkojums Nr. 32/ LV, 22.01.2016.
Par Amatas novada pašvaldības 2008.gada 23.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3 atcelšanu daļā Amatas novada domes 19.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 14.12.2015.
Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu jaunajam Liepājas cietumam Alsungas ielā 29, Liepājā Ministru kabineta 17.09.2015. rīkojums Nr. 571/ LV, 21.09.2015.
Jelgavas domes 2008.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.08-15 "Teritorijas Rogu ceļā 13D detālplānojums. Saistošā daļa" atcelšana Jelgavas pilsētas domes 26.03.2015. saistošie noteikumi Nr. 15-10/ LV, 13.04.2015.
Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektrotīklu pārvades savienojuma "Kurzemes loks" 2. un 3.posmam "Dundaga–Tume–Rīga (Imanta)" Ministru kabineta 25.03.2015. rīkojums Nr. 141/ LV, 26.03.2015.
Jelgavas domes 2008.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.08-20 "Teritorijas 2.līnijā 2 detālplānojums. Saistošā daļa" atcelšana Jelgavas pilsētas domes 18.12.2014. saistošie noteikumi Nr. 14-26/ LV, 29.12.2014.
Jelgavas domes 2007.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.171 "Teritorijas Palīdzības ielā 12 detālplānojums. Saistošā daļa" atcelšana Jelgavas pilsētas domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr. 14-18/ LV, 31.10.2014.
Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr. 628/ LV, 30.10.2014.
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi Ministru kabineta 08.07.2014. noteikumi Nr. 392/ LV, 31.07.2014.
Jelgavas domes 2007.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.174 "Teritorijas Pambakaru ceļā 3 detālplānojums. Saistošā daļa" atzīšana par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošie noteikumi Nr. 13-17/ LV, 14.10.2013.
Par atsevišķu Rīgas domes 2013.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.219 "Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"" punktu atzīšanu par spēkā neesošiem Rīgas domes 27.08.2013. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 06.09.2013.
Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumi Nr. 402/ LV, 01.08.2013.
Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām Ministru kabineta 28.05.2013. noteikumi Nr. 291/ LV, 31.05.2013.
Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr. 240/ LV, 21.05.2013.
Jelgavas domes 2007.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.150 "Teritoriju Kalnciema ceļā 124, 126, 126A, 128, 128A detālplānojums. Saistošā daļa" atzīšana par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas domes 28.02.2013. saistošie noteikumi Nr. 13-7/ LV, 13.03.2013.
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mencu ielā 5, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 53/ LV, 28.12.2012.
Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 52/ LV, 28.12.2012.
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 51/ LV, 28.12.2012.
Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumi Nr. 740/ LV, 14.11.2012.
Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumi Nr. 711/ LV, 18.10.2012.
Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55b, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas domes 09.08.2012. saistošie noteikumi Nr. 31/ LV, 22.08.2012.
Jelgavas domes 2007.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.153 "Teritorijas Dobeles šosejā 92 detālplānojums. Saistošā daļa" atzīšana par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas domes 24.05.2012. saistošie noteikumi Nr. 12-16/ LV, 30.05.2012.
Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 "Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Jūrmalā, Rubeņu ielā 35, un Jūrmalā, Rubeņu ielā 37, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 05.04.2012. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 13.04.2012.
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.