Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 70
Nelikumīgi izmantoto zivju ieguves rīku iznīcināšanas kārtība Ministru kabineta 02.06.2020. noteikumi Nr. 338/ LV, 04.06.2020.
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikums Jēkabpils pilsētas domes 26.03.2020. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 23.04.2020.
Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam Liepājas pilsētas domes 20.02.2020. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 10.03.2020.
Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā Valmieras pilsētas domes 28.11.2019. saistošie noteikumi Nr. 336/ LV, 21.01.2020.
Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošie noteikumi Nr. 53/ LV, 07.01.2020.
Par licencēto makšķerēšanu Brutuļu dzirnavezerā Smiltenes novada domes 24.04.2019. saistošie noteikumi Nr. 8/19/ LV, 28.06.2019.
Par licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam Liepājas pilsētas domes 21.02.2019. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 26.03.2019.
Par licencēto makšķerēšanu Laidzes ezerā Talsu novada domes 28.06.2018. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 09.08.2018.
Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.–2026. gadā Tērvetes novada domes 28.04.2016. saistošie noteikumi Nr. 4
Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr. 94/ LV, 22.02.2018.
Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā Liepājas pilsētas domes 14.09.2017. saistošie noteikumi Nr. 16/ LV, 14.11.2017.
Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu Daugavpils pilsētas domes 12.10.2017. saistošie noteikumi Nr. 38/ LV, 27.10.2017.
Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā Jūrmalas pilsētas domes 12.01.2017. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 01.02.2017.
Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumi Nr. 790/ LV, 15.12.2016.
Liepājas ezera akvatorijas (teritorijas, kas atrodas Dabas lieguma "Liepājas ezers" II dabas parka zonā) ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi Liepājas pilsētas domes 10.11.2016. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 02.12.2016.
Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanāla ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi Liepājas pilsētas domes 13.10.2016. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 15.11.2016.
Liepājas pilsētas ūdenstilpes "Beberliņi" akvatorijas ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi Liepājas pilsētas domes 13.10.2016. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 15.11.2016.
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikums Jēkabpils pilsētas domes 01.09.2016. saistošie noteikumi Nr. 26/ LV, 02.09.2016.
Saistošie noteikumi par licencēto amatierzveju – makšķerēšanu – Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam Liepājas pilsētas domes 10.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 02.02.2016.
Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 800/ LV, 14.01.2016.
Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 799/ LV, 14.01.2016.
Kārtība, kādā uzskaita un dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī prasības attiecībā uz mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu Ministru kabineta 31.03.2015. noteikumi Nr. 150/ LV, 15.04.2015.
Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi Ministru kabineta 24.03.2015. noteikumi Nr. 141/ LV, 01.04.2015.
Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu Daugavpils pilsētas domes 30.01.2015. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 04.03.2015.
Daugavpils pilsētas domes "Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem" Daugavpils pilsētas domes 11.12.2014. saistošie noteikumi Nr. 32/ LV, 20.01.2015.
Kārtība, kādā zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem tiek piemērota Eiropas Savienības tiesību aktos par kopējās zivsaimniecības politiku noteiktā soda punktu sistēma Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 808/ LV, 30.12.2014.
Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 796/ LV, 30.12.2014.
Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes nolikums Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumi Nr. 592/ LV, 15.10.2014.
Saistošie noteikumi par licencēto amatierzveju – makšķerēšanu – Liepājas ezerā Liepājas pilsētas domes 24.04.2014. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 26.08.2014.
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikums Jēkabpils pilsētas domes 11.04.2013. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 21.05.2013.
Par licencēto amatierzveju – makšķerēšanu – Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam Liepājas pilsētas domes 22.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 02.01.2013.
Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā Jūrmalas pilsētas domes 03.05.2012. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 31.05.2012.
Noteikumi par zvejas tīklu tirdzniecību un apriti Ministru kabineta 06.12.2011. noteikumi Nr. 931/ LV, 08.12.2011.
Par licencēto amatierzveju – makšķerēšanu – Liepājas ezerā Liepājas pilsētas domes 14.04.2011. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 10.05.2011.
Par licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa tilta līdz Tramvaja tiltam Liepājas pilsētas domes 03.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 28/ LV, 08.01.2010.
Makšķerēšanas noteikumi Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1498/ LV, 28.12.2009.
Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos Ministru kabineta 30.11.2009. noteikumi Nr. 1375/ LV, 10.12.2009.
Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos Ministru kabineta 30.11.2009. noteikumi Nr. 1374/ LV, 10.12.2009.
Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu Ministru kabineta 08.09.2009. noteikumi Nr. 1015/ LV, 11.09.2009.
Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumi Nr. 918/ LV, 26.08.2009.
Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi Ministru kabineta 02.06.2009. noteikumi Nr. 503/ LV, 10.06.2009.
Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumi Nr. 296/ LV, 05.05.2007.
Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumi Nr. 295/ LV, 05.05.2007.
Par licencēto makšķerēšanu (amatierzveju) Liepājas ezerā Liepājas pilsētai piekrītošajā teritorijā Liepājas pilsētas domes 13.04.2006. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 18.05.2006.
Makšķerēšanas noteikumi Ministru kabineta 10.01.2006. noteikumi Nr. 31/ LV, 18.01.2006.
Nelikumīgi izmantoto aizliegto zvejas rīku un līdzekļu un nelikumīgi izmantoto nemarķēto zvejas tīklu iznīcināšanas kārtība Ministru kabineta 06.09.2005. noteikumi Nr. 675/ LV, 09.09.2005.
Kārtība, kādā nosaka un veic vides sakopšanas darbus, kas kompensē zivju resursiem nodarītos zaudējumus Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr. 466/ LV, 01.07.2005.
Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos Ministru kabineta 15.03.2005. noteikumi Nr. 192/ LV, 22.03.2005.
Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos Ministru kabineta 11.01.2005. noteikumi Nr. 41/ LV, 20.01.2005.
Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Ministru kabineta 11.01.2005. noteikumi Nr. 39/ LV, 18.01.2005.
Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi Ministru kabineta 22.04.2004. noteikumi Nr. 381/ LV, 28.04.2004.
Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumi Nr. 574/ LV, 22.10.2003.
Noteikumi par papildu aizliegumiem rūpnieciskajai zvejai publiskajās upēs (upju posmos) un publiskajos ezeros sestdienās, svētdienās un svētku dienās Ministru kabineta 15.04.2003. noteikumi Nr. 181/ LV, 17.04.2003.
Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus Ministru kabineta 15.01.2002. noteikumi Nr. 27/ LV, 08.02.2002.
Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos Ministru kabineta 13.11.2001. noteikumi Nr. 479/ LV, 16.11.2001.
Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos Ministru kabineta 15.12.1998. noteikumi Nr. 453/ LV, 18.12.1998.
Noteikumi par nozvejoto zivju izkraušanas kontroli Latvijas ostās Ministru kabineta 06.10.1998. noteikumi Nr. 387/ LV, 09.10.1998.
Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtība Latvijas Republikas ūdeņos Ministru kabineta 15.09.1998. noteikumi Nr. 349/ LV, 18.09.1998.
Rūpnieciskās zvejas noteikumi Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos Ministru kabineta 21.07.1998. noteikumi Nr. 261/ LV, 24.07.1998.
Noteikumi par rūpniecisko zveju Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos, ekonomiskās zonas ūdeņos un Rīgas jūras līcī Ministru kabineta 17.02.1998. noteikumi Nr. 55/ LV, 19.02.1998.
Makšķerēšanas noteikumi Ministru kabineta 25.06.1997. noteikumi Nr. 223/ LV, 01.07.1997.
Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību Ministru kabineta 16.01.1996. noteikumi Nr. 21/ LV, 26.01.1996.
Zivju fonda nolikums Ministru kabineta 19.12.1995. noteikumi Nr. 388/ LV, 30.12.1995.
Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumi Nr. 359/ LV, 10.08.2001.
Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumi Nr. 188/ LV, 11.05.2001.
Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību Ministru kabineta 12.12.2000. noteikumi Nr. 433/ LV, 15.12.2000.
Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi Ministru kabineta 27.02.2001. noteikumi Nr. 85/ LV, 02.03.2001.
Par zivju resursu pavairošanai nepieciešamo dokumentāciju Zemkopības ministrijas 14.02.2001. instrukcija Nr. 1/ LV, 20.02.2001.
Makšķerēšanas noteikumi Ministru kabineta 13.02.2001. noteikumi Nr. 67/ LV, 16.02.2001.
Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos Ministru kabineta 02.01.2001. noteikumi Nr. 3/ LV, 05.01.2001.